ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) δραστηριοποιείται εντόνως στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης νέων επιστημόνων.

Το Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) αποτελεί κέντρο Εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό & μεταδιδακτορικό επίπεδο.

          Ετησίως εκπαιδεύονται  περίπου 40 νέοι επιστήμονες για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και την απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης (MSc) και διδακτορικών (PhD).

          Την τελευταία τριετία, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος (FP6) Marie Curie Host Fellowships Project for Early Stage Research Training (EST) με το ακρωνύμιο EURODESY, οι ερευνητές του ΙΟΦΧ εκπαίδευσαν 10 νέους επιστήμονες από το εξωτερικό στο πεδίο του σχεδιασμού, σύνθεσης και αποτίμησης βιοδραστικών ενώσεων.

Το «Σχολείο  Σχεδιασμού Φαρμάκων» ξεκινά για πρώτη φορά το 2006 και γίνεται θεσμός στο Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ)
Κύριος στόχος του Σχολείου είναι να μεταδώσει σε τελειόφοιτους, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τη σπουδαιότητα της έρευνας στην υγεία, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Δομική Βιολογία και τη Χημεία. Δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό φαρμάκων με συνδυασμό πειραματικών μεθόδων πρωτεϊνικής κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και Φασματοσκοπίας NMR καθώς και εξειδικευμένων λογισμικών Μοριακής Μοντελοποίησης.Το Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) συμβάλλει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης
Ερευνητές του ΙΟΦΧ συμμετέχουν στη διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε μεγάλο εύρος ηλικιών. Συγκεκριμένα στα πλαίσια των μορφωτικών εκδηλώσεων του ΕΙΕ, το ΙΟΦΧ συμμετείχε στη διοργάνωση εκδηλώσεων (σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο) με τίτλο: «Κυριακάτικα Πρωϊνά- Ανακαλύψτε τον Θαυμαστό κόσμο της επιστήμης» που απευθύνονταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.

         

Η επιστημονική γνώση και τα ερευνητικά επιτεύγματα του Ινστιτούτου προβάλλονται στη «Βραδιά του Ερευνητή»
Με στόχο τους νέους επιστήμονες το ΙΟΦΧ διοργάνωσε το 2008 τη Βραδιά του Ερευνητή στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος με τίτλο ''European Researcher's Night''

Οι δαπάνες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου του ΙΟΦΧ, σε όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα, καλύπτονται εξολοκλήρου από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και χορηγιών.


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618