ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Μελέτη αυθεντικότητας αγνού παρθένου ελαιολάδου. Έχει αναπτυχθεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μεθοδολογία βασισμένη στη φασματοσκοπία 13C NMR με την  οποία ανιχνεύεται η νοθεία αγνού παρθένου ελαιόλαδου με σπορέλαια. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή επιτεύχθηκε η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά προγράμματα BCR, AIR2, GROWTH

Μελέτη αυθεντικότητας παραδοσιακών ποτών. Η  φασματοσκοπία 1Η-NMR έχει επιτυχώς εφαρμοστεί στη διάκριση του  Κυπριακού ποτού «ζιβανία» σε σχέση με αντίστοιχα ανταγωνιστικά αποστάγματα άλλων χωρών. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης.

Οινο-μεταβολομική (wine-omics). Η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο ευρύτερο τομέα της μεταβολομικής, έναν αναπτυσσόμενο ερευνητικό τομέα που εστιάζει στην ταυτόχρονη σάρωση υψηλής απόδοσης (high-throughput analysis) των μεταβολιτών σε πολύπλοκα μίγματα (βιολογικά υγρά, τρόφιμα και ποτά). Η πρόσβαση στο ενιαίο μεταβολικό προφίλ επιτυγχάνεται με χρήση τεχνικών προηγμένης τεχνολογίας όπως ο Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός και η φασματοσκοπία μάζας.
Η Οινο-μεταβολομική  στοχεύει στη σύνδεση του μεταβολικού αποτυπώματος (προφίλ) του οίνου με γενετικούς (ποικιλία, αμπέλι),  περιβαλλοντικούς /γεωγραφικούς (κλίμα, τύπος εδάφους) παράγοντες καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας.
 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618