ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΟΦΧ)

Το Iνστιτούτο ιδρύθηκε το έτος 1979 υπό την επωνυμία ''Κέντρο Οργανικής Χημείας'' ως μια από τις έξι ερευνητικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στη συνέχεια, επεκτείνοντας τις ερευνητικές του δραστηριότητες και στον τομέα της Φαρμακευτικής Χημείας, μετονομάστηκε, το 1989, σε Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ).

Δραστηριότητες
Σήμερα το Τμήμα ΟΦΧ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

i) στη διεξαγωγή βασικής έρευνας αιχμής που στοχεύει στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την ανάλυση νέων ενώσεων με εφαρμογές :
   • στην υγεία και
   • την επιστήμη των υλικών.

Το Τμήμα ΟΦΧ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των παραπάνω ενώσεων, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικές μελέτες και πειραματικές διεργασίες, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει (Φασματογράφοι Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), Φασματόμετρα Μάζας, Σύστημα πρωτεϊνικής κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ, Υπολογιστικά συστήματα)

ii) στη Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) με ειδικές εφαρμογές στον τομέα των τροφίμων και ποτών

iii) στην επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο

iv) στη μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, ΑΕΙ, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού

Στο ΙΟΦΧ λειτουργούν τρεις μονάδες παροχής εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος ΟΦΧ κατανέμεται σε πέντε ερευνητικές ομάδες 

 

Επιτεύγματα
Η έρευνα αιχμής που διεξάγεται στο ΙΟΦΧ αποτυπώνεται σε πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε Ελληνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Χρηματοδότηση
Το ΙΟΦΧ έχει αναγνωρισθεί ως Κέντρο Αριστείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια έχει προσελκύσει συνολικά χρηματοδότηση 9 Μ€ από Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα

Συνεργασίες
Το ΙΟΦΧ αξιοποιεί την υποδομή και την τεχνογνωσία που διαθέτει σε συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς φορείς και εταιρείες / βιομηχανίες

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618