ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αρχείο παλαιότερων εκδηλώσεων

Δελτίο Τύπου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & ερευνητική κοινοπραξία ENAROMaTIC:
μια νέα Ευρωπαϊκή προσπάθεια για τον περιορισμό της ελονοσίας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου και δείτε το Video
   
2o Εργαστήριο Σχεδιασμού Φαρμάκων
6.03-29.05.2008
   
WORKSHOP NIKOS OIKONOMAKOS
07-08.10.2008
   
Molecular properties of RNA binding proteins and their involvement in human diseases
Research Director Dr. Apostolia Guialis
08.07.2008
   
High-Energy Techniques in Organic Chemistry
Research Director Dr. George Heropoulos
01.07.2008
   
Solid Phase Synthesis of 2-substituted Chroman Analogues
Hélène Guerrand
27.06.2008
   
Workshop on Recent advances in the pathophysiology and treatment of neurodegenerative diseases
13.06.2008

Programme
   
Helicobacter Pylori Neutrophil Activating Protein (HP-NAP): Novel Structural -Functional Approaches
Theodora Choli-Papadopoulou
Associate Professor
10.06.2008
   
Workshop on structure based drug discovery
2-6.06.2008
   
Amorphous drugs: Vibrational spectroscopic characterization of polymorphic and glassy dihydropyridines
Dr. Georgios Chryssikos
21.05.2008
   

The Origin of Cellular Regulation by Protein Phosphorylation
Dr. Edmond H. Fischer
19-20.05.2008

Αφίσες

   
Linear Scaling Electronic Structure Methods. Theory and Applications.
Dr Oleksandr Loboda
27.05.2008
   
From Fullerene Chemistry to Olefin Metathesis: A Fascinating Trip
Dr. Georgios Vougioukalakis - Postdoctoral Fellow
13.05.2008
   
Identification and characterization of peptides with high affinity against recombinant human Prion protein
Associate Professor Theodoros Sklaviadis
07.05.2008
   
Liquid and Solid Phase Peptide Synthesis
Professor George Stavropoulos
08.04.2008
   
Design and synthesis of novel cardioprotective agents against ischemia/reperfusion injury
Research Director Dr. Maria Koufaki
01.04.2008
   
Biochemical and Proteomic Methods for studying G Protein Coupled Receptors
Professor Alexandros Makriyannis
06.03.2008
   
''Design and Synthesis of New Neuroactive Steroids''
Gyorgy Szaloki
29.02.2008
   
''Structural Requirements for Novel Cannabinoid Analogues''
Research Director Dr. Demetris Papahatjis
04.03.2008
   
"Mixture toxicology: Mechanistic studies to support cancer risk assessment for environmental polycyclic aromatic hydrocarbon mixtures"
Research Director Dr. Soterios A. Kyrtopoulos
05.02.2008
   
''Synthesis of caged compounds: Caged ligands for vanilloid receptor type I (TRPV1) and caged derivatives of mitochondrial uncoupler AG10''
Dr. Nicolaos Avlonitis
29.01.2008
   

''Genomics of cancer mutations and novel targeted therapeutic''
Research Director Dr. Alexander Pintzas
22.01.2008

   
COST Action D31
Organising Non-Covalent Chemical Systems with Selected Functions
3rd Workshop, 28-31 March 2007, Athens, Greece
   
Prof Dame Louise N.Johnson
Ομιλία με θέμα:
Σχεδιασμός φαρμάκων επί τη βάσει της μοριακής δομής: εφαρμογές της συγχροτρονικής ακτινοβολίας στις επιστήμες ζωής
23.06.2006
   
Calcium Calmodulin Regulated Kinases (CAMKIN)
Research Training Network CAMKIN
''Protein kinases as targets for drug discovery''
Athens, National Hellenic Research Foundation
25.06.2004

 
 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618