ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το μόνιμο προσωπικό του ΙΟΦΧ αποτελείται από 14 ερευνητές, 1 λειτουργικό επιστήμονα, 3 τεχνικούς επιστήμονες, 2 τεχνικούς και 1 γραμματέα. Το δυναμικό του ενισχύεται από ένα σημαντικό αριθμό νέων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο στα πλαίσια ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Το προσωπικό του ΙΟΦΧ κατανέμεται σε πέντε ερευνητικές ομάδες 

Οργανική & Οργανομεταλλική Χημεία
Φαρμακευτική Χημεία
Μοριακή Ανάλυση
Υπολογιστική Χημεία
Δομική Βιολογία & Χημεία

Αναλυτικός κατάλογος προσωπικού του ΙΟΦΧ
 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618