ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ερευνητικές Ομάδες

Ομάδα Οργανικής και Οργανομεταλλικής Χημείας
Organometallic chemistry of Main Group metals, homogeneous catalysis and development of methods for the study of molecular structure.

   

Ομάδα Φαρμακευτικής Χημείας
Design, synthesis and study of the mechanism of action of biologically active molecules.

   

Ομάδα Υπολογιστικής Χημείας
Development and application of computational methods for the prediction of molecular properties. Design of novel non-linear optical materials.

   

Ομάδα Δομικής Βιολογίας και Χημείας
The research group addresses structural aspects of macromolecules of pharmaceutical and biotechnological interest and structure-based drug design.

   

Ομάδα Μοριακής Ανάλυσης
Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΜΑ εκτείνεται σε τομείς αιχμής τόσο στη Φαρμακευτική Χημεία όσο και στη Χημεία Τροφίμων και Ποτών.

 

 
 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618