ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Υπηρεσίες MS

Invisible Space

Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών

Invisible Space

Προετοιμασία Δειγμάτων

Invisible Space

Αποστολή Δειγμάτων

Invisible Space

Χρεώσεις

Invisible Space

Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Invisible Space


Εργαστήριο Μοριακής Ανάλυσης

 

Παροχή υπηρεσιών Φασματομετρία Μάζας (ESI/MS)

Finnigan MAT TSQ 7000 Triple Quadropole Mass Spectrometer

To ESI χρησιμοποιείται ειδικά για ανάλυση μαζών ενώσεων με μέση και υψηλή πολικότητα.

Υπηρεσίες

Φάσματα Μαζών σε:

  • Βιολογικά πολυμερή (π.χ. πρωτεϊνες, πεπτίδια, γλυκοπρωτεϊνες, νουκλεοτίδια)
  • Φαρμακευτικά Μόρια και οι Μεταβολίτες τους
  • Βιομηχανικά πολυμερή (π.χ. πολυαιθυλενικές γλυκόλες)


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. +30210.72.73.871
Fax. +30210.72.73.872
e-mail. lmaservices@eie.gr

 

 

Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών και Προετοιμασία
  • Τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια συμπληρωμένη φόρμα Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών ESI που μπορείτε να κατεβάσετε ως PDF αρχείο και η οποία θα αποστέλλεται είτε με e-mail είτε ταχυδρομικώς.

:: Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών ESI [pdf]

Προετοιμασία Δειγμάτων

  • Η ποσότητα του δείγματος που απαιτείται για ένα φάσμα μαζών ? 1mg.
  • Η διαλυτότητα σε Μεθανόλη η Ακετονιτρίλιο ευνοείται απο τη μέθοδο.

Χρεώσεις

Πίνακας Χρεώσεων [pdf]

Αποστολή Δειγμάτων

Τα δείγματα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Υπηρεσίες ESI, Εργαστήριο Μοριακής Ανάλυσης,
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ,
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635,
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. +30210.72.73.871
Φαξ. +30210.72.73.872
e-mail: lmaservices

Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Επιπρόσθετα, είναι δυαντή η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας.

 

 

 

 

   

 

   
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618