ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές

  • στην υγεία &
  • στην επιστήμη των υλικών:
Νέες βιοδραστικές ενώσεις, κατά νοσημάτων με μεγάλο κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, των παρασιτικών νόσων και κατά του διαβήτη τύπου 2 και του άλγους.
Nέα δενδριμερή με δυνατότητα εφαρμογών στην :α) Βιοϊατρική, (π.χ. ως συστήματα μεταφοράς φαρμάκων και γονιδίων, στη φωτοδυναμική θεραπεία του καρκίνου) και στην β) Επιστήμη των υλικών (οργανομεταλλικά δενδριμερή ως χρωστικές εγγύς υπερύθρου, ως συμπλοκοποιητές μετάλλων, στην παρασκευή τροποποιημένων ρητινών).

Νέα καταλυτικά συστήματα στην οργανική σύνθεση: α) σύμπλοκα μετάλλων μεταπτώσεως για την ομοιογενή κατάλυση με έμφαση στην ασύμμετρη κατάλυση και στην κατάλυση σε υδατικό μέσο, β) μεταλλικά νανοσωματίδια για την ημι-ετερογενή κατάλυση, γ) οργανοκαταλύτες για την ασύμμετρη οργανοκατάλυση σε νερό.


Ανάπτυξη νέων συνθετικών μεθοδολογιών: α) χρήση μη συμβατικών τεχνικών στην οργανική σύνθεση όπως μικροκύματα και υπέρηχοι, β) νέες οργανομεταλλικές μεθοδολογίες και  γ) οργανική σύνθεση σε στερεά φάση.

      

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618