ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Ατομική και Μοριακή Φυσική
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
Έργα εξωτερικής χρηματοδότησης
   
   
   

Ατομική και Μοριακή Φυσική

'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης

Pythagoras: support of research groups “New methods for the exploration of the fundamental characteristics of the interaction of atoms/molecules with electromagnetic fields”

Type of Funding: National (Ministry of National Education)/EU/ (Contract No 68/856)
Duration: 2 years (2005-2006)
Total Budget: K€ 50,000
TPCI Budget: K€ 7,6
Partners: National Technical University of Athens (CP), Theoretical and Physical Chemistry Institute of NHRF, University of Peloponissos, Technological Education Institute of Athens, Technological Education Institute of Chalkis
TPCI Researchers: Cleanthes Nicolaides (PI), Yannis Komninos, Theodoros Mercouris

 

Heraclitus: research scholarships – priority to basic research “Dynamics of quantum systems and resonance states”

Type of Funding: National (Ministry of National Education)/EU/
Duration: 4 years (2002-2005)
Total Budget: K€ 32,794
TPCI Budget: K€ 3
Partners: National Technical University of Athens(CP), Theoretical and Physical Chemistry Institute of NHRF
TPCI Researchers: Cleanthes Nicolaides (PI), Theodoros Mercouris

 

''Greek-Poland R&D collaboration''

Title: Atomic resonance states with and without electromagnetic fields
Funding Organisation: GSRT
Duration: 2 years (2001-2003)
Partners: academic/research organization
TPCI Researchers: Cleanthes Nicolaides

 

 

 
       

 

 

 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618