ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Μοριακή φυσική και υπολογιστική χημεία
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης
   
   
   

Μοριακή φυσική και υπολογιστική χημεία

Ερευνητές: Γ. Θεοδωρακοπούλου, Ι. Δ Πετσαλάκης, Μ. Σημαντήρας, Ν. Ν.  Λαθιωτάκης

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες: Ι. Σ. Κ.  Κερκινές, Δ. Τζέλη

Μεταπτυχιακός φοιτητής: Γ. Χατζηδάκης


 

 

 

 
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618