ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Θεωρία Συμπυκνωμένης Ύλης
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης
   
   
   


Θεωρία Συμπυκνωμένης 'Υλης

Ερευνητές: Ν. Μπακάλης, Α. Βεγίρη

Ομότιμος ερευνητής: Ν. Θεοδωρακόπουλος

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618