ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Φωτονική για Νανο-εφαρμογές
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης
Υπηρεσίες


Φωτονική για Νανο-εφαρμογές

Κεντρικός στόχος της ομάδας Φωτονική για Νανο-εφαρμογές είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νανο-δομημένων υλικών, διατάξεων και μεθοδολογιών παράλληλα με σπουδές θεμελιωδών διεργασιών χρησιμοποιώντας φωτόνια προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

  • Έρευνα φυσικών ιδιοτήτων υλικών και επιφανειών που εξαρτούνται από το μέγεθος
  • Ανάπτυξη φωτονικών συστημάτων και διατάξεων που βασίζονται σε καινοτόμα υλικά με ιδιαίτερη λειτουργικότητα.
  • Ανάπτυξη φωτονικών διατάξεων και αισθητήρων που βασίζονται σε οπτικές ίνες και οπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Η δραστηριότητα Φωτονική για Νανο-εφαρμογές περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικά εργαστήρια:

Ι. Εργαστήριο Νανοεφαρμογών με Μικρά Μήκη Κύματος Φωτός

ΙΙ. Εργαστήριο Φωτονικής Στείρου Χώρου


 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618