Η Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία είναι ένα ερευνητικό έργο ενταγμένο από το 2004 στην Κοινωνία της Πληροφορίας ως τμήμα του έργου Πανδέκτης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για μια συλλογή προσωπογραφιών σε ψηφιακή μορφή, των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας (με εξαίρεση των ζώντων) σε όλους τους τομείς του βίου.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός όσο γίνεται πληρέστερου σώματος προσωπογραφιών, το οποίο μετά τις επεξεργασίες που θα προκύψουν, θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πηγή/σειρά για τις νεοελληνικές σπουδές. Θα δίνει επίσης τη δυνατότητα προσεγγίσεων του ιστορικού φαινομένου με την «ιδιάζουσα διάσταση του βάθους και προσφέρει η εικαστική εμπειρία».

Οι ψηφιοποιημένες 10.000 εικόνες και η βάση δεδομένων που τις συνοδεύει θα είναι διαθέσιμες δωρεάν στο διαδίκτυο ( www. eie. gr) από το τέλος του 2006. Οι προσωπογραφίες για τις οποίες το Ε.Ι.Ε. έχει τα δικαιώματα θα είναι διαθέσιμες σε υψηλή ανάλυση για να μπορούν οι χρήστες να τις αντιγράφουν. Αντίθετα οι προσωπογραφίες για τις οποίες το Ε.Ι.Ε. δεν έχει τα δικαιώματα θα διατίθενται σε χαμηλή ανάλυση για να μπορεί ο χρήστης να αξιοποιεί την πληροφορία και να ζητά αντίγραφο από το μουσείο, τη βιβλιοθήκη, τον φορέα, ή τον ιδιώτη που κατέχει το πρωτότυπο.