ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Επικοινωνία

Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635 Αθήνα

Γραμματεία Ινστιτούτου

κ. Πηνελόπη Σεριάτου
Τηλ.: 210.72.73.792
Fax : 210.72.73.794
Email: pseria@eie.gr

 

 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618