Το Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποτελείται από τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα και μονάδες:

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)

Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συγχώνευση των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ) (Ν.4051/29/2/2012, άρθρο 5, παρ.2). Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)

To ΙΒΦΧΒ ιδρύθηκε το 2012, μέσω της συνένωσης δύο ινστιτούτων του ΕΙΕ (Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας και Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας) (Ν.4051/29/2/2012, άρθρο 5, παρ.2). To ΙΒΦΧΒ λειτουργεί σαν εστιακό σημείο, καινοτομίας μοναδικό στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας μέσα από σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων αιχμής για την υγεία, την έρευνα σε ανάπτυξη φαρμάκων και βιοδεικτών και τη βιοτεχνολογία.

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)

Το ΙΘΦΧ ιδρύθηκε το 1979 από την συνένωση των Ινστιτούτων Φυσικοχημείας (ιδρ. 1968) και Θεωρητικής Χημείας (ίδρ. 1976). To ΙΘΦΧ προωθεί επιλεγμένα πεδία έρευνας στην πειραματική και υπολογιστική/θεωρητική χημεία και φυσική, με έμφαση στα νανοϋλικά με προηγμένη λειτουργικότητα για την μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, τη φωτονική και άλλες ηλεκτροχημικές εφαρμογές.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.

 

 

Εκδηλώσεις

 

Περισσότερα

Ανακοινώσεις

 

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοεπιχειρείν (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΑΦΙΣΑ |

Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Μελετώντας την Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου: Σταθμοί σε ένα ταξίδι από την αρχαιότητα έως σήμερα» // 4-5 Ιουνίου 2016 και 11-12 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.
Συνδιοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships at the National Hellenic Research Foundation
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20.06.2016

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) συνδιοργανώνουν στις 11 Μαϊου 2016 Συμπόσιο με τίτλο “Current trends and perspectives in organic materials and processes for high performance organic electronic applications”

Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Παρουσίαση - Ενημέρωση στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, από τους Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου (Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) και Καθ. Ταξιάρχη Κόλια (Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΕ και Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ) [Φεβρουάριος 2016]

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο Εαρινό Εξάμηνο 2016 προσφέρεται το μάθημα «Θεσμικά οικονομικά δίκτυα στον Μεσογειακό χώρο 18ος- 19ος αιώνας». Το μάθημα διεξάγεται στο ΕΙΕ, με διδάσκοντες τους ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Δημήτρη Δημητρόπουλο, Γιώργο Κουτζακιώτη και Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου.

Διάκριση για εργασία ερευνητικού δικτύου ομάδων του ΙΒΦΧΒ/ ΕΙΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3rd GREEK INNOVATION FORUM – 3rd GIF
Research, Design, Technology / Workshops, Conference, Exhibition
Hilton Athens, Athens, 08-10 January 2016

www.greekinnovationforum.eu

Call for proposals
Doctoral workshop, Athens, 9-13 May 2016
National Hellenic Research Foundation / École française d’Athènes
Rethinking the Mediterranean
History and Historiography issues on the Eastern Mediterranean
History - Histories of the Mediterranean / Story - Stories in the Mediterranean

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι υπηρεσίες υποστήριξης του ΟΒΙ προς το Ερευνητικό/Επιστημονικό προσωπικό του ΕΙΕ». Εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

«Έφυγε» από τη ζωή η Διευθύντρια Ερευνών Ευρυδίκη Σιφναίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποθαλάσσια έρευνα στη βορειοανατολική πλευρά της Δήλου (2014-15), μια συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» για το ακαδημαϊκό έτος 2015‐2016. [ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30.09.2015]
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

FEBS/IUBMB Advanced Lecture Course
"Molecular basis of human diseases: 50 years anniversary of Spetses summer schools"

Abstract submissions and Fellowship applications will be accepted until 29.02.2016
27.05.2015-01.06.2016 // Spetses island, Greece

IUBMB/IUPAB/IUPS Joint Advanced School
"Receptors and signaling"

Abstract submissions and Fellowship applications will be accepted until 14.03.2016
23-27.05.2016, Spetses island, Greece

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον κόμβο της «Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων


Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
Τον Οκτώβριο του 2015, ξεκινά τα μαθήματα του στην Αθήνα, το πρωτοποριακό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» που διοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» έχει ως στόχο την ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες και την καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής κατάρτισης.

Διαβάστε περισσότερα: http://bioepixirin.bio.uth.gr/

Εκλογή του Μιλτιάδη Χατζόπουλου, Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών
Ο κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, που επί σειρά ετών διατέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της «Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας» στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

Παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην τηλεοπτική εκπομπή ''Aστικό Τοπίο''

Ίδρυση spin-off εταιρείας βιοπληροφορικής με επένδυση από το PJ Tech Catalyst Fund και το IQbility

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»
Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014)

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Δύο βραβεία για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στη «14η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Εφευρέσεων» Ταϊβάν, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν για το έτος 2014, Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα.

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Βράβευση της Ευαγγελίας Μπαλτά, Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, (Παράσημο ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Liyakat Nişanı της Τουρκικής Δημοκρατίας) για τη συνεισφορά της στον τομέα των Οθωμανικών Σπουδών.

Video Μορφωτικών Εκδηλώσεων ''Επιστήμης Κοινωνία'' / 2014

Διάκριση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ ΕΙΕ)
Στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιολόγησης, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κατετάγη 1ο μεταξύ των Ινστιτούτων Κοινωνικών Επιστημών της χώρας και 11ο στο σύνολο των Ερευνητικών Ινστιτούτων όλων των επιστημονικών πεδίων.

Διάκριση του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) στην αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων της ΓΓΕΤ

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ / Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση στον καρκίνο και τη γήρανση

Περισσότερα