ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 
 

Έρευνα

Ανάπτυξη Φαρμάκων

Ολιστικές προσεγγίσεις στην υγεία

Βιοτεχνολογία

 

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ-β / ΙΒΦΧΒ (2017-2020)

ΣΘΕΝΟΣ – β
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση – Βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων

To έργο ΣΘΕΝΟΣ-β είναι μία άμεση συνέχεια του επιτυχημένου έργου ΣΘΕΝΟΣ που αφορούσε στην ανάπτυξη βιοδραστικών ενώσεων κατά επιλεγμένων θεραπευτικών στόχων (καρκίνος και γήρανση). Η τελική έκθεση πιστοποίησης του ΣΘΕΝΟΣ αναφέρει χαρακτηριστικά: "Στην επίτευξη των παραπάνω Ενοτήτων χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία όλων των εργαστηρίων του Ινστιτούτου το οποίο μόλις το 2012 προέκυψε με την νέα του δομή, ως προϊόν συγχώνευσης δυο προγενέστερων Ινστιτούτων του ΕΙΕ. Όσον αφορά στην ερευνητική προσέγγιση, η αλληλουχία των Ενοτήτων Εργασίας, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μιας Ενότητας από την άλλη, αλλά και η συμπληρωματικότητα των Ενοτήτων μεταξύ τους οδήγησαν στα επιτυχή πειραματικά αποτελέσματα του έργου ΣΘΕΝΟΣ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δομή του έργου αυτού, ερευνητικά, αντικατοπτρίζει την προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τις φαρμακοβιομηχανίες για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μορίων-φαρμάκων’’.

 

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ / ΙΒΦΧΒ (2013-2015)

Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση στον καρκίνο και τη γήρανση

Το έργο ΣΘΕΝΟΣ κινείται στη διεπιφάνεια Βιολογίας και Χημείας και στοχεύει στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού και δεξιοτήτων του νεοσύστατου Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) για τον ορθολογικό σχεδιασμό, τη σύνθεση και την αποτίμηση νέων βιοδραστικών ενώσεων με αντικαρκινικές και αντιγηραντικές ιδιότητες.

 

 

   

 

 


© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618