ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Tομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) ιδρύθηκε το 1960 ως Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, με αποστολή την έρευνα της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Προκειμένου να διερευνηθεί το πεδίο αυτό σε όλες του τις εκφάνσεις, ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών εκπονεί επιμέρους Προγράμματα και Έργα διαρθρωμένα στους βασικούς τομείς της Ιστορίας του Πολιτισμού και της Πολιτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας.

Στόχοι του είναι:

 • Η παραγωγή νέας ιστορικής γνώσης, βασιζόμενης στην κριτική προσέγγιση γεγονότων και πηγών: Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα που καταλήγουν σε πρωτότυπες μελέτες και άρθρα συμπεριλαμβανόμενα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά (έντυπα και ψηφιακά).
 • Η καθιέρωση του Νεοελληνικού υποδείγματος ως αναγνωρίσιμου ιδιαίτερου αντικειμένου εντασσόμενου στις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της διεθνούς επιστήμης: Συμμετοχή και οργάνωση διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, διεθνείς δημοσιεύσεις, κυκλοφορία τριών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων (η μια στα αγγλικά και γαλλικά) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
 • Η προώθηση επιστημονικών συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Συνεργασία για την εκτέλεση Προγραμμάτων και Έργων με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής, της Β. Αφρικής και της Ασίας.
 • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων: Σεμινάρια, μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, συμμετοχή νέων σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με πανεπιστήμια ή/και στη βάση συμβάσεων έργου.
 • Ο συστηματικός εφοδιασμός της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας με έγκυρα ερευνητικά εργαλεία υποδομής: Αποτελέσματα ερευνητικών έργων, βάσεις δεδομένων, βιβλία, μελέτες και άρθρα, θεματικές και χρονολογικές βιβλιογραφίες, κατάλογοι αρχείων, αποδελτιώσεις ειδικών έργων, αναπαραγωγές και μεταφράσεις σπάνιων και δυσεύρετων βιβλίων, χάρτες, αρχειακό και εικονογραφικό υλικό είναι προσιτά σε αρχειακές συλλογές ή/και σε εκδόσεις και (ήδη σε μεγάλο βαθμό) αναρτημένα στο διαδίκτυο

 

Δομή

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα είναι οργανωμένες σε τρεις θεματικούς κλάδους:

 • Α' Κλάδος: Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία-Θεσμοί-Τέχνη (Νεοελληνική Γραμματολογία και Ιστορία των Ιδεών, Ιστοριογραφία, Ιστορία των Επιστημών, Γεωγραφική Παιδεία και Ιστορία της Χαρτογραφίας, Θρησκευτική Τέχνη, Θεσμοί και Ιδεολογία στη Νεοελληνική Κοινωνία)

 • Β' Κλάδος: Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (Ιστορία των Επιχειρήσεων και Βιομηχανική Αρχαιολογία, Ιστορία των Οικισμών, Οθωμανικές Σπουδές, Περιηγητικά Δίκτυα, Διπλωματικά και Προξενικά Δίκτυα)

 • Γ' Κλάδος: Πολιτική Ιστορία, Ελληνικός Τύπος, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γ.Γ.Ν.Γ.

 

Εκδόσεις

 • Αυτοτελή δημοσιεύματα
 • Σειρά Τετράδια Εργασίας
 • Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 • Πρακτικά συνεδρίων και επετειακά δημοσιεύματα
 • Ενημερωτικό Δελτίο
 • Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά
 • The Historical Review / La Revue Historique, ξενόγλωσσο περιοδικό ιστορικών σπουδών

Οι τόμοι του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας, το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά και το περιοδικό The Historical Review / La Revue Historique διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή.

 

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618