Ημερολόγιο
 • 22
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Αναστασία Γ. Γιαγκάκη, «Changing Byzantium: The 13th century viewed through its pottery»
  19:03 // Βελιγράδι

 • 22
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Ελεωνόρα Κουντούρα, «Rewriting on the Martyrs of the Iconoclast Period during the Palaiologan Time»
  Βελιγράδι

 • 23
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Νίκη Τσιρώνη συνδιοργανώτρια της συνεδρίας) «Theatre and Liturgy: Performance and Ritual in Christian Worship – Part 1»
  15:30-18:00 // Βελιγράδι

 • 23
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Ελεωνόρα Κουντούρα, “Golden Necklaces”: The Participation of Cypriot Bishops in the Seventh Oecumenical Council (787)
  Βελιγράδι

 • 23
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Νίκη Τσιρώνη, «Orality and Performance in Byzanitne Literature»
  Βελιγράδι

 • 23
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Νίκη Τσιρώνη συνδιοργανώτρια της συνεδρίας) «Theatre and Liturgy: Performance and Ritual in Christian Worship – Part 2»
  18:30-21:00 // Βελιγράδι

 • 25
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Ταξιάρχης Κόλιας, «Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ»
  11:00 // Βελιγράδι

 • 25
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2016
  Ταξιάρχης Κόλιας, Προεδρία στη συνεδρία «Present and Future Projects: Presentation of Research Centers and Their Projects in the Field of Byzantine Studies»
  15:30-17:30, 19:00-20:30 // Βελιγράδι

 • 26
  Αυγούστου
  2016

  23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών Βελιγράδι 2017
  Προεδρία στη συνεδρία ελεύθερων ανακοινώσεων με θέμα την Αγιολογία
  Βελιγράδι

Πρόσφατες Εκδόσεις

 

 

Δείτε επίσης
 
   
 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618