ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Instrumenta Studiorum Neohellenica
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

  Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά
   
  Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια, Α΄: Αθηνά, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσείον, επιμέλεια Αγγελική-Γαβαθά Παναγιωτοπούλου, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1971 <6.21 Mb>
  Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια, Β΄: ''Ερμής ο Λόγιος'' 1811-1821, επιμέλεια Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1976 <pdf 17.4Mb>
  Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια, Γ΄: ''Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη'' 1811, ''Ελληνικός Τηλέγραφος'' 1812-1836, ''Φιλολογικός Τηλέγραφος'' 1817-1821, επιμέλεια Ρωξάνη Αργυροπούλου - Άννα Ταμπάκη, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983 <pdf 17.1 Mb>
   
  Βιβλιογραφίες
   
  Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre de l'Indépendance grecque, 1821-1833. Répertoire Bibliographique, Athènes: CRN/FNRS, 1974 <pdf 15MB>
  C.Th. Dimaras - C. Koumarianou - L. Droulia, Modern Greek Culture. A Selected Bibliography (In English-French-German-Italian), Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1974 <8.92Mb>
  Λουκία Δρούλια - Βούλα Κόντη, Ηπειρωτική βιβλιογραφία 1571-1980, α. Αυτοτελή δημοσιεύματα, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1984 <pdf 23.5Mb>
  Βούλα Κόντη, Ηπειρωτική βιβλιογραφία, Β΄. Κατάλογος εφημερίδων και περιοδικών 1886-1980, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1999 <pdf 6.18 Mb>
  Βούλα Κόντη, Ηπειρωτική βιβλιογραφία, Γ΄. Μελέτες και άρθρα 1811-1980, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1999 <pdf 21.5Mb>
  Καταγραφή εγγράφων, χειρογράφων, εντύπων Ρόδου και Σύμης, επιμέλεια Λουκία Δρούλια, Α. Πολίτης, Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1982 (Τετράδια Εργασίας 2) <pdf 6.46Mb>
  Γιώργος Δ. Μπώκος, Ελληνική Βιβλιογραφία. Άγνωστα Επτανησιακά Μονόφυλλα (1798-1817), Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1982 (Τετράδια Εργασίας 3) <pdf 3.24Mb>
  Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες-Συμπληρώσεις, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983 (Τετράδια Εργασίας 4) <pdf 20.8 Mb>
  Βιβλιογραφικά, AΘήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1988 (Τετράδια Εργασίας 10) <pdf 28.8 Mb>
   
  Κατάλογοι και Ευρετήρια Αρχείων
   
  Πίνακες Αρχείου Α. Λουριώτη, επιμέλεια Β. Π. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα:
ΚΝΕ/ΒΙΕ, 1963
<pdf 107k>
  Κατάλοιπα Κ. Σχινά - Π. Αργυρόπουλου. Κατάλογος, επιμέλεια Δήμητρα Ανδριτσάκη, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1974 <pdf 1.91 MB>
  Κατερίνα Γαρδίκα-Αλεξανδροπούλου, Αρχείο Αλέξανδρου Στ. Καραθεοδωρή. Κατάλογος και Ευρετήρια, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1981 <9.24 Mb>
  Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Ναυπλίου 1828-1899, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1984 <pdf 10.2Mb>
 

Κατάλογος Μικροταινιοθήκης: φωτογραφήσεις εγγράφων, καταστίχων, χειρογράφων, εντύπων και προσωπογραφιών 1960-1980, επιμέλεια Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1982 (Τετράδια Εργασίας 1)
< 6.65 Mb >

  Κ. Κ. Σπηλιωτάκης, Αρχείον Μιχαήλ Ιατρού 1802-1893· Γιώργος Σμπιλίρης, Αρχείο Δημητρίου Καλλέργη 1824-1867, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983 (Τετράδια Εργασίας 6) <12.6 Mb>
  Αικατερίνη Κουμαριανού - Δ. Αγγελάτος, Αρχείο Π. Κοδρικά· Γιώργος Εμμ. Ροδολάκης, Ιστορικό Αρχείο Ύδρας· Φλορίν Μαρινέσκου, Τα ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους - Πρόδρομη παρουσίαση, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1987 (Τετράδια Εργασίας 11) <pdf 8.57Mb>
   
  Ευρετήρια Χειρογράφων
   
  Γιάννης Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα. Τόμος Α'. Τα Μαθηματικά, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ και Εστία, 1992 < 11.0Mb >
  Γιάννης Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα. Τόμος Β'. Οι επιστήμες της φύσης, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ και Εστία, 1993 < 167 Mb >
  Γιάννης Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα. Τόμος Γ'. Οι επιστήμες της ζωής, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ και Εστία, 1994 < 46,5 Mb >
   
  Λοιποί Κατάλογοι, Πίνακες και Ευρετήρια
   
  Βιβλιογραφία Ελληνικών Συμμείκτων Α΄ (1888-1961), επιμέλεια Παν. Μουλλάς, 2η έκδοση, Αθήνα: ΚΝΕ/ΒΙΕ, 1969 <pdf 7.82 MΒ>
  Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Η βιβλιοθήκη του Λόρδου Guilford στην Κέρκυρα (1824-1830), Αθήνα: ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008 (Τετράδια Εργασίας 31) <pdf 13.8Mb>
(Σημείωση: Ηλεκτρονική έκδοση. Περιλαμβάνει τις σελ. 3-5, 9, 13-16, 91-103 και 113-114 της έντυπης έκδοσης καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενο του CD που την συνοδεύει.)
  Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1987 <pdf 144Mb>
  Ευγενία Δρακοπούλου, Αναλυτικοί Πίνακες των Ελλήνων Ζωγράφων και των Έργων τους (1450-1850), Αθήνα: ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008 <pdf 1.09Mb>

Επικοινωνία:
Γιάννης Κουμπουρλής
Φιλοξενούμενος Ερευνητής
E-mail: koumpi
τηλ. 210 7273587

 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618