:

Αρχική Σελίδα Ε.Ι.Ε.

:

Επικοινωνία

 

 
invisible space  
Invisible Space

Invisible Space

 

Ασφάλεια & Υγιεινή
της εργασίας

 

:: Επιτροπή Υγιεινής και     Ασφάλειας (ΕΥΑΕ)

 

:: Ανακοινώσεις

 

:: Ασφάλεια της Εργασίας

 

:: Κανόνες Ασφαλείας στα     Εργαστήρια

 

:: Χειρισμός και Χρήση     Υπολογιστή

 

:: Πρώτες Βοήθειες

 

:: Κάπνισμα

 

:: Πυρασφάλεια

 

:: Σεισμοί

 

:: Σήμανση Ασφαλείας

 

:: Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

 

 

 

Invisible Space

Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας ΕΙΕ

Invisible Space

Κανόνες Ασφαλείας στα Εργαστήρια

Oδηγός για τη δράση σε περίπτωση ατυχήματος

ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
- Για όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεστε εντός του εργαστηρίου να φοράτε εργαστηριακή ποδιά.
- Όπου χρειάζεται να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
- Μην κυκλοφορείτε στα εργαστήρια με ανοιχτα υποδήματα (σαντάλια).
- Αν έχετε μακριά μαλλιά, να τα μαζεύετε σε κοτσίδα, γιατί μπορούν εύκολα να πάρουν φωτιά ή να έρθουν σε επαφή με χημικά, ή να παγιδευτούν σε κάποια συσκευή.
-Φυλάτε τα προωπικά σας αντικείμενα μακριά από το εργαστήριο (ρουχισμός, τσάντες, κ.λ.π.).

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
- Διατηρείτε το πάτωμα του εργαστηρίου καθαρό και στεγνό. Σε περίπτωση που χυθεί στο πάτωμα κάποια επικίνδυνη χημική ουσία, ενημερώστε άμεσα τον υπεύθυνο του εργαστηρίου σας και αναζητείστε το MSDS (Material Safety Data Sheet) για την ανδρανοποίηση της ουσίας.
- Καθαρίζετε και τακτοποιείτε τον πάγκο εργασίας, τα σκεύη/όργανα που χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε τους διαδρόμους ελεύθερους. Όποτε κάποια συσκευή αχρηστεύεται, ενημερώνετε την τεχνική υπηρεσία με πρωτόκολλο καταστροφής.
- Μην τρώτε και μην καπνίζετε στο εργαστήριο.

Μετά από κάθε πείραμα με βιολογικά υλικά:
- αφαιρείτε τα γάντια
- απομακρυνθείτε από την περιοχή εργασίας, πλένετε τα χέρια.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
- Να μη δημιουργείτε παφλασμούς, ψεκασμούς ή αέρια λύμματα. Λαμβάνετε τα αντίστοιχα Μέτρα Ατομικής Προστασίας: γυαλιά/μάσκα/ποδιά ασφάλειας. Εάν δεν διαθέτετε τα σχετικά, ζητείστε από τον υπέυθυνο του εργαστηρίου για να τα προμηθευτείτε.
- Κλείνετε την απαγωγό εστία και μην διατηρείτε τη θύρα της ανοιχτή.
- Δοχεία με πτητικές χημικές ουσίες να ανοίγονται μέσα στην απαγωγό εστία.
- Πειράματα που δημιουργούν αναθυμιάσεις να διεξάγονται στην απαγωγό εστία.
- Μην κάνετε την απαγωγό εστία αποθήκη. Να αποθηκεύετε τα υλικά που χρησιμοποιείτε σε κατάλληλες ντουλάπες (με σύστημα αερισμού/απαγωγής των αερίων), στις οποίες να υπάρχουν προστατευτικά στηρίγματα/κιγκλιδώματα για αποφυγή πτώσεων.
- Μη στηρίζετε χημικές ουσίες σε ραφιέρες που δεν διαθέτουν προστατευτικά στηρίγματα. Ελαχιστοποιείστε τον κίνδυνο πτώσης χημικών.

Οδηγός εργασίας με διαλύτες
ΠΡΟΛΗΨΗ

- Αναζητείστε το κοντινότερο κουτί Πρώτων Βοηθειών.
Στο ιατρείο του ισογείου (κλειδί από θυρωρείο) μπορείτε να βρείτε φαρμακευτικό υλικό για έκτακτη ανάγκη.
- Μάθετε πού βρίσκεται ο κοντινότερος πυροσβεστήρας. Αναζητείστε τον τεχνικό ασφαλείας για απορίες.
- Μάθετε πού βρίσκονται οι συσκευές πλυσίματος ματιών για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην χρησιμοποιείται τον εξοπλισμό ασφαλείας χωρίς λόγο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
- Παραμείνετε ψύχραιμοι. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και το άτομο του εργαστηρίου που έχει εκπαιδευτεί για παροχή Πρώτων Βοηθειών.
- Σε περίπτωση ανάφλεξης χημικής ουσίας:
Φωτιά μικρής έκτασης: Καλύψτε το δοχείο όπου εμφανίστηκε η φωτιά (ποτήρι ζέσεως, σφαιρική φυάλη, κλπ ) με ένα άλλο ποτήρι ή με βρεγμένο πανί ώστε να σταματήσει η παροχή οξυγόνου.
Φωτιά μεγάλης έκτασης: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα κατάλληλου τύπου, άμμο (αν πρόκειται για μέταλλα) ή κουβέρτα πυρόσβεσης.
Αν η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη: Ενημερώστε το θυρωρείο και τον υπεύθυνο, εκκενώστε άμεσα το χώρο και καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Σε περίπτωση φωτιάς από ηλεκτρικά αίτια (π.χ. βραχυκύκλωμα), να μην χρησιμοποιηθεί νερό για το σβήσιμό της, αλλά οι πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου που υπάρχουν στους χώρους του εργαστηρίου.

Ο οδηγός που βρίσκεται διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ για την ασφάλεια της εργασίας στα εργαστήρια.

Δείτε τον οδηγό

 
Invisible Space Invisible Space

    Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα. Τηλ. 210.72.73.524, e-mail: vasouti@eie.gr

Invisible Space
Invisible Space

 

© Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών

Invisible Space