ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Ο Τομέας Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) ιδρύθηκε το 1960 ως ''Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών'' (ΚΒΕ) με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου και του μεσαιωνικού Ελληνισμού. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα είναι οργανωμένες σε προγράμματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και ειδικοτήτων. Οι μελέτες στηρίζονται στις μαρτυρίες των γραπτών πηγών, φιλολογικών και αρχειακών, των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διερευνώνται, επίσης, οι σχέσεις του Βυζαντίου με τη μεσαιωνική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Ινστιτούτο μετέχει στη διεθνή κοινότητα των βυζαντινών σπουδών μέσω των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων του, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της συστηματικής παρουσίας των μελών του σε διεθνή συμπόσια και συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο διοργανώνει διεθνή συνέδρια και συμπόσια που ερευνούν θεματικούς τομείς σχετιζόμενους με την επιστημονική δραστηριότητα των Προγραμμάτων του. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλούνται να δώσουν διαλέξεις και σεμινάρια τα οποία παρακολουθούν μέλη του Ινστιτούτου και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προγράμματα του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών

Ερευνητική Κατεύθυνση Α

H ΒΥΖΑΝΤΙΝH AYTOKΡΑΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνητική Κατεύθυνση B

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ερευνητική Κατεύθυνση Γ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ερευνητική Κατεύθυνση Δ

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Εκδοτική δραστηριότητα

Από το 1966 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 85 τόμοι, κατανεμημένοι σε εννέα σειρές, στους οποίους δημοσιεύονται έρευνες πρωτογενών πηγών, μελέτες και Πρακτικά των Διεθνών Συμποσίων.

Ξεχωριστή σειρά αποτελεί το περιοδικό ''Σύμμεικτα'', το οποίο αριθμεί έως τώρα 17 έντυπους τόμους. Από το 2007, το περιοδικό εκδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπό τον τίτλο ''Βυζαντινά Σύμμεικτα'' (www.byzsym.org). Στην ίδια διεύθυνση, διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και οι παλαιότεροι τόμοι του περιοδικού.

 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Από το 1987 λειτουργεί το ''Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών'', στο οποίο διδάσκουν μέλη του Ινστιτούτου, συνάδελφοι από άλλα Ινστιτούτα του ΕΙΕ και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην εξοικείωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με εργαλεία απαραίτητα στην ιστορική έρευνα.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Τομέας οργανώνει το ετήσιο μεταπτυχιακό και διεπιστημονικό σεμινάριο ''Νίκος Οικονομίδης''.

 

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

• Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453): http://byzhadb.eie.gr
• Αποθετήριο του ΕΙΕ ''Ήλιος'': http://helios-eie.ekt.gr/EIE
• Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών: www.eie.gr/archaeologia/gr/index.aspx
• Βυζαντινά Μνημεία Αττικής: www.eie.gr/byzantineattica
• Η Ονειρική Εμπειρία στο Βυζάντιο: http://dib.eie.gr
• Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και   Πολιτισμού: www.ekt.gr/pandektis
• Σύγχρονες Εφαρμογές Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βιβλιοδεσίας
• Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας

 

Φιλοξενία επιστημόνων

Το ΙΙΕ επιδιώκει τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξενούνται υπότροφοι του Κοινωφελούς Ιδρύματος ''Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης'', στους οποίους παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη.


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618