Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις ''ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ'' 2012-2013

 

Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Κοινωνία & Υγεία, Νέοι ορίζοντες στην έρευνα για την Υγεία, Εις μνήμη Κωνσταντίνου Σέκερη
11 Οκτωβρίου – 20 Νοεμβρίου 2012

Ο νέος κύκλος των ομιλιών Κοινωνία και Υγεία, που διοργανώθηκε για δωδέκατη χρονιά, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 16/10 έως 20/11/2012.
Ο κύκλος  ήταν  αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Σέκερη ως ελάχιστη προσφορά στο έργο και τη φυσιογνωμία του. Ο ίδιος  θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα των μορφωτικών εκδηλώσεων τον κύκλο ομιλιών «Κοινωνία & Υγεία» τον οποίο ακούραστα σχεδίαζε, συμμετείχε και συντόνιζε όλες τις ομιλίες, διοχετεύοντας απλόχερα την επιστημονική του σοφία με σαφήνεια και απλότητα.
Στις πέντε θεματικές ενότητες του κύκλου αυτού αναπτύχθηκαν  σημαντικά θέματα υγείας, τα σύγχρονα επιτεύγματα και οι εξελίξεις της έρευνας σε τομείς που αφορούν τα φάρμακα, τα βλαστοκύτταρα, τα λειτουργικά τρόφιμα. και τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις καθώς και η πρόοδος στην έρευνα σχετικά με την επίδραση στην υγεία -κατά την παιδική και την ενήλικη ζωή- των περιβαλλοντικών εκθέσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια της κύησης.
Παράλληλα ερευνητές του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας  του Εθνικού Ιδρύμaτος Ερευνών παρουσίασαν τη συμβολή των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων στη δημιουργία «Νέων οριζόντων στην έρευνα για την Υγεία».
.Στο τέλος των ομιλιών ακολουθούσε συζήτηση με το κοινό.

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας

 

 

Β΄ Κύκλος Ομιλιών: Παλιά και νέα φτώχεια και η εξουσία του χρήματος
15 Ιανουαρίου - 26 Φεβρουαρίου 2013

Παλιά και νέα φτώχεια και η εξουσία του χρήματος είναι ο τίτλος του B' Κύκλου Ομιλιών που διοργάνωσε το ΕΙΕ στο πλαίσιο των Μορφωτικών του Εκδηλώσεων "ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" κατά το διάστημααπό τις 15/01 έως 26/02/2013.
Ο κύκλος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών-Πρόγραμμα Καθημερινός και Κοινωνικός Βίος των Βυζαντινών  του ΕΙΕ,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Ηλία Αναγνωστάκη.
Η φτώχεια, όπως και αν αυτή ορίζεται ή αντιμετωπίζεται  μέσα στον ιστορικό χρόνο (θέμα που μελετήθηκε/αναπτύχθηκε στις επτά θεματικές ενότητες του κύκλου αυτού), υπήρξε πάντα η αποκλειστική  συνοδός  της εξουσίας του πλούτου. Αν σήμερα τα  οικονομικά και τα στατιστικά μεγέθη την ορίζουν ανά χώρα και κοινωνία, ως την έλλειψη πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών, τα μεγέθη αυτά και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά δεν υπήρξαν πάντα  συγκεκριμένα, ούτε επαρκώς διακριτά και μετρήσιμα.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Φτώχεια και Εξουσία. Εισαγωγική θεώρηση
  • Πενία στην αρχαιότητα: Ορατός και αόρατος συνοδός της ευμάρειας
  • Πενία και πλούτος στο Βυζάντιο: μια σκληρή πραγματικότητα και η φιλάνθρωπη μετατόπιση
  • Η κοινωνική προστασία  των ενδεών στην ελληνοβενετική ανατολή
  • Η φτώχεια των πλουσίων ή πολιτική για τους φτωχούς
  • Ευημερία και φτώχεια: μια δύσκολη σχέση και οι αναγνώσεις της
  • Φτώχεια στα νεότερα χρόνια: η επικινδυνότητα της φτώχειας και τα συστήματα αντιμετώπισής της

Τις επιστημονικές ανακοινώσεις κάλυψαν κυρίως ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ιδρύματος αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο. Στο τέλος ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών.

 

 

Γ΄ Κύκλος Ομιλιών: Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό
5 - 19 Μαρτίου 2013

O Γ’ Κύκλος Ομιλιών στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών "ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" με τον γενικό τίτλο: "Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό" πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως 19/03/2013.

Ο κύκλος διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ως ομιλητές συμμετείχαν στελέχη και συνεργάτες του ΕΚΤ, ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ και προσκεκλημένοι ομιλητές από τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Στόχος των ομιλιών ήταν να αναδειχθούν τα οφέλη από τη δημιουργία και ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου με χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα από έναν ευρύτερο διάλογο. Συζητήθηκαν ερωτήματα όπως:  Πώς μπορούμε να θέσουμε τις νέες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης; Πως επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές τον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ευρύτερα τον χώρο της έρευνας; Ποια τα οφέλη για τη σύγχρονη εκπαίδευση και μάθηση;

Αναλυτικά οι τρεις επί μέρους θεματικές ενότητες του κύκλου ήταν οι ακόλουθες: 

  • 5/3/2013: Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή
  • 12/3/2013: Πέρα από το Ανοικτό Λογισμικό: Ανοικτές Τεχνολογίες, Πρότυπα και Δεδομένα στην υπηρεσία της Ανάπτυξης, της Γνώσης και του Πολιτισμού
  • 17/3/2013: Ανοικτό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Περιεχόμενο για την Εκπαίδευση.

Στο τέλος των ομιλιών ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών.

 

 

 

 

Δ΄ Κύκλος Ομιλιών: Αρχαία Ανατολική Μεσόγειος: Αρχαιολογία. Θρησκεία, Πολιτισμική Ταυτότητα
2 - 23 Απριλίου 2013

Ο Δ' Κύκλος Ομιλιών του προγράμματος των μορφωτικών εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τον γενικό τίτλο Αρχαία Ανατολική Μεσόγειος: Αρχαιολογία. Θρησκεία, Πολιτισμική Ταυτότητα, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 2 έως τις 23/4/2013.
Ο κύκλος διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ) του ΕΙΕ. Ως ομιλητές συμμετείχαν εκτός από ερευνητές του ΚΕΡΑ και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, εξειδικευμένοι στα αντικείμενα της θεματικής του κύκλου, τόσο για τον ελληνικό χώρο όσο και για τον ευρύτερο της αρχαίας ανατολικής Μεσογείου.
Στόχος  του κύκλου ήταν να αναδειχθεί, με τη βοήθεια της αρχαιολογικής έρευνας, πώς διαμορφώθηκε η πολιτισμική ταυτότητα των κοινοτήτων της αρχαίας ανατολικής Μεσογείου μέσα από τη δόμηση και δημιουργία πολιτιστικών - θρησκευτικών  σχέσεων και ανταλλαγών μεταξύ των λαών αυτής της περιοχής.

Τον σχεδιασμό και την επιστημονική επιμέλεια του κύκλου είχε η Δρ. Αφροδίτη Αβαγιανού.

Στο τέλος των ομιλιών ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών.

 

 

Ε΄ Κύκλος Ομιλιών: Laser … μια ακτίνα φωτός για την Έρευνα, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο
14 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2013

To πρόγραμμα των μορφωτικών εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Επιστήμης Κοινωνία» για το διάστημα Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος 2013 ολοκληρώθηκε με τον Ε΄ Κύκλο Ομιλιών:  Laser … μια ακτίνα φωτός για την Έρευνα, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο.
Ο κύκλος πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 14 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2013 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, ΕΙΕ και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου, Δρ. Μιχάλη Κομπίτσα.

Το LASER (από τις λέξεις Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της επιστήμης του 20oύ αιώνα με πλείστες εφαρμογές. Μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα διαφορετικών τύπων laser, από τους γνωστούς laser pointers των 20 Ευρώ μέχρι laser ενσωματωμένα σε γραμμές παραγωγής αξίας εκατομμυρίων Ευρώ με ποικίλες χρήσεις και εφαρμογές.

Στον κύκλο αυτό ερευνητές του Ινστιτούτου Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας καθώς και προσκεκλημένοι πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, ειδικευμένοι  στο θεματικό αντικείμενο της σειράς αυτής των επιστημονικών διαλέξεων, παρουσίασαν μερικές από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των Laser που συμβάλλουν πολυεπίπεδα στη βελτίωση της ποιότητα της καθημερινής μας ζωής:
Στο τέλος των επιστημονικών παρουσιάσεων ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών.

 

 

 

Πληροφορίες:

κ. Μαίρη Κοντογιάννη, τηλ. 210.7273.516, E- mail: mkont @eie.gr