Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Δρ. Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου

Διευθυντής Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Ουρανία Πολυκανδριώτη
Δρ. Β. Ζουμπουρλής (αναπληρωτής)

Εκπρόσωπος Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού

Α. Γκόρου
Β. Γάνου (αναπληρώτρια)

Εκπρόσωπος εποπτεύουσσας αρχής

Παναγιώτα Επιβατινού, Δικηγόρος