Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις ''ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ'' 2014

 

Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Επαναστατικά Κινήματα στη νεώτερη Ευρώπη, Πολιτική & Πολιτισμός

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών // Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Βίντεο

 

Β΄ Κύκλος Ομιλιών: Η έξαρση των παρασιτικών νόσων στην Ελλάδα & διεθνώς: Σύγχρονες προκλήσεις για την έρευνα και τη δημόσια υγεία

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας ΙΒΦΧΒ/ΕΙE

 

Βίντεο

 

Γ΄ Κύκλος Ομιλιών: Πράσινη Χημεία

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας ΙΒΦΧΒ/ΕΙE

 

Βίντεο

 

Δ΄ Κύκλος Ομιλιών: Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο: Ιστορίες, μύθοι και εικόνες

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 

Βίντεο

 

 

Πληροφορίες:

κ. Μαίρη Κοντογιάννη, τηλ. 210.7273.516, E- mail: mkont @eie.gr