ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

 

Βιβλιοθήκη Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

Η βιβλιοθήκη του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος ιδρύθηκε το 1979. Πρόκειται για ειδική βιβλιοθήκη με θεματολογία σύμφωνη με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα, έχει δε ως βασικό μέλημα την εξυπηρέτηση των ερευνητών του για την εκπόνηση εργασιών οι οποίες κατά κύριο λόγο βασίζονται στην ευρεία τεκμηριωτική υποδομή που βρίσκεται συγκεντρωμένη στα ποικίλα αρχεία του.

Η βιβλιοθήκη αριθμεί περίπου 11.450 τίτλους βιβλίων και φυλλαδίων. Ο εμπλουτισμός της συλλογής πραγματοποιείται κυρίως από αγορές μέσω σημαντικών πόρων (πρόγραμμα Αριστείας), καθώς και ενός εκτεταμένου δικτύου ανταλλαγών με πνευματικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ξένες αρχαιολογικές σχολές, κληροδοτήματα).

Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω Web Interface στη διεύθυνση http://argo.ekt.gr, στη βάση ''Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα'', στον Web Server του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

 
 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618