ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

1. Επιγραφική

1.1. Μεγάλες επιγραφικές συλλογές

Packard Humanities Institute online:
Τα πλήρη κείμενα των αρχαίων ελληνικών επιγραφών, ταξινομημένων ανά γεωγραφική περιοχή. Μηχανή αναζήτησης επιτρέπει την αναζήτηση λέξεων ή ακολουθίας χαρακτήρων στο πλήρες σώμα των κειμένων ή με περιορισμό των ευρημάτων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Epigraphik Datenbank Clauss - Slaby:
Βάση δεδομένων με τα πλήρη κείμενα λατινικών επιγραφών. Περιλαμβάνει όλες τις κύριες επιγραφικές δημοσιεύσεις. Επιτρέπει αναλυτική αναζήτηση λέξεων ή ακολουθίας χαρακτήρων στο πλήρες σώμα των κειμένων ή με περιορισμό των ευρημάτων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy:
''Συνομοσπονδία'' επιγραφικών βάσεων δεδομένων ελληνικών και λατινικών επιγραφών, με κοινή δομή των επιγραφικών δεδομένων. Σε αντίθεση με άλλες διαδικτυακές βάσεις, τα κείμενα είναι διορθωμένα, συχνά μετά από αυτοψία, ενώ παρατίθενται και βιβλιογραφικές παραπομπές, ενίοτε και φωτογραφικό υλικό. Αναλυτική διεπαφή επιτρέπει την αναζήτηση κειμένου και πολλών άλλων χαρακτηριστικών του περιεχομένου των επιγραφών, ενώ χωριστές διεπαφές επιτρέπουν την έρευνα στο βιβλιογραφικό και το φωτογραφικό αρχείο. Στην κοινοπραξία αυτή ανήκουν:
Epigraphische Datenbank Heidelberg:
Λατινικές επιγραφές από το σύνολο των περιοχών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας πλην Ιταλίας.
Epigraphic Database Roma:
Στόχος είναι η έκδοση όλων των ελληνικών και λατινικών επιγραφών της Ιταλίας, πλην των χριστιανικών.
Epigraphic Database Bari:
Στόχος είναι η έκδοση όλων των ελληνικών και λατινικών χριστιανικών επιγραφών της Ιταλίας. 

1.2. Ορισμένα κατά τόπους συντάγματα και άλλες συλλογές

Οι επιγραφές της Αφροδισιάδας
Αναλυτική δημοσίευση των επιγραφών της Αφροδισιάδας της Καρίας, βασισμένη στο διεθνές πρότυπο σημασιολογικής δόμησης επιγραφικών δεδομένων Epidoc . Πληθώρα ευρετηρίων, σχολιασμού, τεκμηριωτικού οπτικού υλικού και δυνατοτήτων έρευνας.

Επιγραφές των Θεσπιών
Μεταθανάτια έκδοση (σε μορφή .pdf) του επιγραφικού συντάγματος των Θεσπιών της Βοιωτίας που ετοίμαζε ο Paul Roesch.

Πινακίδες από την Vindolanda
Πλήρης έκδοση των λατινικών επιγραφών σε πινακίδες από το ρωμαϊκό οχυρό της Vindolanda στη Μ. Βρετανία.

Κατάδεσμοι από τη ρωμαϊκή Βρετανία
Πλήρης έκδοση των λατινικών καταδέσμων από τη ρωμαϊκή Βρετανία, καθώς και συνοδευτικά εισαγωγικά κείμενα για τους καταδέσμους.

Συμπλήρωμα στα επιγραφικά συντάγματα του Περγάμου
Προσωρινή συγκεντρωτική δημοσίευση των επιγραφών του Περγάμου που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά επιγραφικά συντάγματα.

Επιγραφές του Ισραήλ και της Παλαιστίνης
Στόχος του προγράμματος είναι η μελλοντική συγκέντρωση και δημοσίευση του συνόλου των αρχαίων επιγραφών της περιοχής, σε όποια γλώσσα και αν συντάχθηκαν.

U.S. Epigraphy Project
Ελληνικές και λατινικές επιγραφές σε αμερικανικά μουσεία και συλλογές. Προς το παρόν, δεν παρατίθεται το κείμενο της επιγραφής, αλλά μόνο οι δημοσιεύσεις και φωτογραφικό υλικό. 

Τελαμών: Αρχαίες ελληνικές επιγραφές στη Βουλγαρία
Στόχος του προγράμματος (που βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο) είναι η δημοσίευση όλων των ελληνικών επιγραφών που ανακαλύφθηκαν εντός των βουλγαρικών συνόρων (αρχικά, των επιγραφών της Φιλιππόπολης και της Βερόης / Augusta Traiana), βασισμένη στο διεθνές πρότυπο σημασιολογικής δόμησης επιγραφικών δεδομένων Epidoc .

1.3. Φωτογραφίες, έκτυπα, εργαλεία βιβλιογραφικής ενημέρωσης

CLAROS (αντιστοιχίες δημοσιεύσεων ελληνικών επιγραφών)
Βάση δεδομένων της ομάδας του Diccionario Griego-Espanol με τις αντιστοιχίες δημοσιεύσεων των αρχαίων ελληνικών επιγραφών. Μηχανή αναζήτησης επιτρέπει την ταύτιση προγενέστερων ή μεταγενέστερων δημοσιεύσεων.

Guide de l'épigraphiste
Ο Guide de l' épigraphiste : bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales (τρίτη έκδοση, Παρίσι 2000) είναι ένα πολύτιμο εργαλείο πρώτης προσέγγισης της επιγραφικής βιβλιογραφίας. Στον ιστότοπο του προγράμματος παρατίθενται τα ετήσια συμπληρώματά του.

Αρχείο φωτογραφιών και εκτύπων του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο
Κατάλογος φωτογραφιών και εκτύπων ελληνικών και λατινικών επιγραφών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, ταξινομημένων ανά περιοχή και ανά δημοσίευση. Το αρχείο σταδιακά ψηφιοποιείται. Αξιοσημείωτη η πλήρως ψηφιοποιημένη συλλογή εκτύπων από την Μακεδονία του J. M. R. Cormack.

Αρχείο φωτογραφιών και εκτύπων του Centre for the Study of Ancient Documents
Συλλογές φωτογραφιών αρχείου και ψηφιοποιημένων εκτύπων του CSAD.

Αρχείο Ann Jeffery
Αρχείο φωτογραφιών και σχεδίων της Lilian Hamilton Jeffery (1915-1986), κορυφαίας ερευνήτριας των πρώιμων ελληνικών επιγραφών.

Φωτογραφίες επιγραφών της Ελευσίνας
Φωτογραφικό αρχείο επιγραφών της Ελευσίνας του Kevin Clinton, συντάκτη του επιγραφικού συντάγματος της Ελευσίνας (Eleusis: The Inscriptions on Stone I-II, Αθήνα 2005, 2008). 

Φωτογραφίες επιγραφών των Φιλίππων
Φωτογραφικό αρχείο του Peter Pilhofer (συγγραφέα του Philippi. Band II, Katalog der Inschriften von Philippi, Τubingen 2000)

Καναδική επιγραφική αποστολή στην Ξάνθο
Φωτογραφικό αρχείο (φωτογραφίες επιγραφών, έκτυπα, φωτογραφίες πεδίου) της καναδικής επιγραφικής αποστολής στη Λυκία της Μ. Ασίας

2. Μελέτη των ονομάτων και προσωπογραφία

Lexicon of Greek Personal Names
Ο ιστότοπος του σημαντικότατου για την μελέτη των ονομάτων προγράμματος της Οξφόρδης. Περιλαμβάνει συμπληρώματα ορισμένων τυπωμένων τόμων του Λεξικού, στατιστικά δεδομένα και μηχανή έρευνας για το σύνολο του υλικού.

Prosopographia Imperii Romani
Ο ιστότοπος του μεγάλου προγράμματος προσωπογραφίας του ρωμαϊκού κόσμου της Ακαδημίας του Βερολίνου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μηχανή έρευνας με παραπομπές στους τυπωμένους τόμους.

Prosopographia Ptolemaica
Ο ιστότοπος του μεγάλου προσωπογραφικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Λουβαίν, το οποίο καταγράφει τα προσωπογραφικά δεδομένα των κατοίκων της Αιγύπτου κατά τους τρεις τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες. Αναλυτική μηχανή έρευνας δίνει πρόσβαση στα προσωπογραφικά δεδομένα.

Γενεαλογία των ηγεμόνων της Αιγύπτου
Προσωπικό πρόγραμμα του παπυρολόγου Chris Benett, με στόχο την αναλυτική καταγραφή όλων των δυναστειών της Αιγύπτου. Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των Πτολεμαίων . Παρατίθενται αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία, η γενεαλογία της δυναστείας και τα προβλήματα χρονολόγησης, με αναλυτική συζήτηση, παραπομπές και βιβλιογραφία.

3. Φιλολογικές πηγές

Thesaurus Linguae Graecae
Ο ιστότοπος του γνωστού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Irvine που συγκεντρώνει το σύνολο της αρχαίας (και, σταδιακά, βυζαντινής) γραμματείας, σε οπτικό δίσκο αρχικά και πλέον στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο σύνολο του υλικού περιορίζεται στους συνδρομητές, αλλά μια ευρεία επιλογή κειμένων διατίθεται και ελεύθερα.

Corpus Scriptorum Latinorum
Η πληρέστερη από τις προσπάθειες συγκέντρωσης της λατινικής γραμματείας στο διαδίκτυο (αρχαίο κείμενο, μετάφραση, ενίοτε και σχολιασμός).

Library of Ancient Texts Online
Αντίστοιχη με την προηγούμενη προσπάθεια συγκέντρωσης πηγών για την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ''Περσεύς'': πόροι για την ελληνική και λατινική γραμματεία
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη ''Περσεύς'' του Πανεπιστημίου Tufts συγκεντρώνει ποικίλες ψηφιακές συλλογές σχετικές με διάφορους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών. Το πλουσιότερο τμήμα της είναι οι ψηφιακοί πόροι ελληνικής και λατινικής γραμματείας (αρχαίοι συγγραφείς, μεταφράσεις, δευτερογενής βιβλιογραφία, λεξικά, υπομνήματα, κλπ.).

Οδοί Ηλεκτρονικαί
Η σημαντικότερη γαλλόφωνη ψηφιακή βιβλιοθήκη για την αρχαία ελληνική γραμματεία, με αρχαίες πηγές, εργαλεία γραμματικής και συντακτικού, λεξικά κλπ.

4. Παπυρολογικές πηγές

Duke Databank of Documentary Papyri
Η μεγαλύτερη συλλογή παπυρολογικών κειμένων, που περιλαμβάνει το σύνολο των μεγάλων δημοσιεύσεων (έως το 1996) με ελληνικά και λατινικά κείμενα σε πάπυρο, όστρακα ή ξύλινες πινακίδες. Τα κείμενα διατίθενται προς το παρόν σε οπτικό δίσκο και στην Ψηφιακή βιβλιοθήκη ''Περσεύς'' .

Παπυρολογικό αρχείο του πανεπιστημίου Duke
Πρόσβαση στις εικόνες και τις περιγραφές 1400 παπύρων και αναλυτική παρουσίαση εξωτερικών συνδέσμων παπυρολογικού ενδιαφέροντος.

Συγκεντρωτικός χρονολογικός κατάλογος ελληνικών παπύρων
Μηχανή αναζήτησης επιτρέπει την έρευνα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Oxyrhynchus online
Εισαγωγικός οδηγός και βάση δεδομένων για τους δημοσιευμένους παπύρους της Οξυρύγχου.

5. Νομισματικές πηγές

Sylloge Nummorum Graecorum
Ο ιστότοπος του μεγάλου νομισματικού προγράμματος της Βρετανικής Ακαδημίας. Αναλυτική μηχανή έρευνας επιτρέπει έρευνα με πολλαπλά κριτήρια· τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν παραπομπές στους έντυπους τόμους της σειράς.

Νομισματική βάση δεδομένων της American Numismatic Society
Αναλυτική μηχανή έρευνας για το περιεχόμενο της μεγάλης συλλογής της American Numismatic Society.

Νομισματική βάση δεδομένων του Μουσείου Fitzwilliam του Cambridge
Αναλυτική μηχανή έρευνας για περισσότερα από 50.000 νομίσματα της συλλογής του Μουσείου, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από τους αρχαίους μέχρι και τους νεότερους χρόνους.

Roman Provincial Coinage Online Project
Βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει νομίσματα από τις 10 μεγαλύτερες νομισματικές συλλογές με στόχο τη δημιουργία τυπολογικού πίνακα των επαρχιακών εκδόσεων για την περίοδο 138-192 μ.Χ.

Coin archives
Αρχείο δημοπρασιών νομισμάτων που καλύπτει την περίοδο από τους αρχαίους μέχρι και τους νεότερους χρόνους.

Ta Nomismata tou Kratous ton Ptolemaion(Ptolemaic Coinage)
Ψηφιοποιήση του βιβλίου του Ι. Σβορώνου, Τα νομίσματα του κράτους των Πτολεμαίων, Αθήνα, 1904, με εισαγωγή της C. Lorber.

Digital Historia Numorum
Ψηφιοποίηση του βιβλίου του B. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics.

6. Αρχαιολογικές πηγές

Corpus Vasorum Antiquorum
Ψηφιοποιημένοι τόμοι ενός από τα παλαιότερα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας στον χώρο της αρχαιογνωσίας.

7. Βιβλιογραφίες

TOCS-IN
Πίνακες περιεχομένων αρχαιογνωστικών περιοδικών, με μηχανή αναζήτησης ανά συγγραφέα και λέξεις του τίτλου.

Pinax online
Σχολιασμένο απάνθισμα διαδικτυακών θεματικών βιβλιογραφιών, από το πανεπιστήμιο της Λουβαίν.

Zenon
O ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, με δυνατότητα αναλυτικής θεματικής αναζήτησης.

Bibliotheca Classica Selecta, κατάλογος βιβλιογραφιών

Νόμοι
Βιβλιογραφία αρχαίου ελληνικού δικαίου.

8. Διάφορα

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Η ψηφιακή έκδοση του σπουδαιότερου αρχαιοελληνικού λεξικού, από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ''Περσεύς''

Ινδοευρωπαϊκά ετυμολογικά λεξικά
Συλλογή ποικίλων ινδοευρωπαϊκών λεξικών, από το πανεπιστήμιο του Λέιντεν.

Livius
Ο ιστότοπος του Ολλανδού ιστορικού Jonas Lendering, με χιλιάδες σύντομα αλλά περιεκτικά λήμματα αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος.

Cefael
Συλλογή ψηφιοποιημένων εκδόσεων της école Francaise d'Athenes.

9. Συλλογές ηλεκτρονικών πόρων αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος

Abzu
Συστηματική αποδελτίωση όλων των διαδικτυακών πόρων που σχετίζονται με την μελέτη της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και του αρχαίου μεσογειακού κόσμου.

Bibliotheca Classica Selecta (πανεπιστήμιο της Λουβαίν), ηλεκτρονικοί πόροι

 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618