ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Στους στρατηγικούς στόχους του ΚΕΡΑ περιλαμβάνονται κυρίως περιοχές της περιφέρειας του Eλληνισμού και εποχές σχετικά πρώιμες ή όψιμες, οι οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα επαρκώς μελετηθεί, έχουν δε καταρτισθεί τρία γεωγραφικώς καθορισμένα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 

Παλαιότερα Προγράμματα

 

 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618