ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
 

Ψηφιακές Εφαρμογές

   
 

Ψηφιακή εφαρμογή της Χριστίνας Κοκκινιά (Ερευνήτριας Γ', Ερευνητικό Πρόγραμμα Ελληνικής Ανατολής, ΚΕΡΑ) με μια πρώτη δημοσίευση των πρωτότυπων κειμένων, αγγλικής μετάφρασης, σχολιασμού, ευρετηρίων και βιβλιογραφίας των αρχαίων επιγραφών που προέρχονται από την αρχαία πόλη Βουβών της σημερινής Νοτιοδυτικής Τουρκίας. Ο διαδραστικός ιστοχώρος περιλαμβάνει εξάλλου χάρτες, πλάνα, φωτογραφίες, και σύντομη παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής. Στο προσεχές μέλλον θα προστεθούν επιγραφικά ευρήματα που ήρθαν στο φως μετά τη δημοσιέυση του τόμου Ch. Kokkinia (ed.), Boubon : The Inscriptions and Archaeological Remains : A Survey 2004-2006, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 60, Athens 2008 (p. x, 193, XXIII pl., 1 fold. map.) ISBN 960-7905-47-5.

Ηλεκτρονική διεύθυνση εφαρμογής

 

Ο ιστότοπος Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)» και υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ευαγγελινή Μάρκου (Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Ερευνητικό Πρόγραμμα Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή, ΚΕΡΑ). Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» που εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Πυρήνα του ιστότοπου αποτελεί η νομισματική βάση δεδομένων, η οποία θα φιλοξενεί σημαντικό αριθμό κυπριακών νομισμάτων (6ος-4ος αι. π.Χ.) που φυλάσσονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο. Προτείνονται επίσης επιστημονικά άρθρα εξωτερικών συνεργατών, τα οποία εντάσσονται σε εννέα θεματικές ενότητες και πραγματεύονται πτυχές της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομισματικής της αρχαίας Κύπρου. Τη βάση δεδομένων και τα επιστημονικά άρθρα πλαισιώνουν: μια βάση δεδομένων κυπριακής νομισματικής βιβλιογραφίας η οποία περιλαμβάνει πέραν των 600 βιβλιογραφικών εισαγωγών, την οποία συνέταξε η Δρ Anne Destrooper-Georgiades, σύνδεσμοι ενδιαφέροντος και ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ιστότοπου: http://kyprioscharacter.eie.gr/el/


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618