Ερευνητικά Προγράμματα

 

Χαρτογραφώντας τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς της Πελοποννήσου 18ος - 20ός αιώνας

Δείτε περισσότερα [ + ]

Τον Μάρτιο του 2020 εκκίνησε το 15μηνης διάρκειας ερευνητικό έργο «Χαρτογραφώντας τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς της Πελοποννήσου 18ος - 20ός αιώνας», που εκτελείται στο ΙΙΕ/ΕΙΕ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο έχει ως στόχο να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τις διαδικασίες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των οικισμών στο χώρο της Πελοποννήσου από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα και να τεκμηριώσει χαρτογραφικά το σύνολο των εγκαταλελειμμένων οικιστικών θέσεων, προσφέροντας έναν ανοικτής πρόσβασης, πλήρη, αναλυτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο κατάλογο των οικισμών που ερημώθηκαν. Στο πλαίσιο του έργου θα μελετηθούν επίσης οι επιπτώσεις από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και μακρόχρονες πολεμικές επιχειρήσεις στο οικιστικό πλέγμα της περιοχής την περίοδο 1821-1832.

Η Ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από τον Μιχάλη Φέστα, υποψήφιο δρ. ιστορίας στο Παν. Αθηνών, την Άννα Αθανασούλη υποψήφια δρ. ιστορίας στο Παν. Κρήτης και τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου Δημήτρη Δημητρόπουλο, Διευθυντή Ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ.

peloponese_map

Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης

Δείτε περισσότερα [ + ]

Αντικείμενο του προγράμματος η καταγραφή και χαρτογραφική αποτύπωση του οικιστικού δικτύου της Πελοποννήσου στην προεπαναστατική εποχή, στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 και στην καποδιστριακή περίοδο, με στόχο να αποκτηθεί μία ολοκληρωμένη και συνεκτική εικόνα της θέσης, του μεγέθους και της εθνοπολιτισμικής σύνθεσης των οικισμών, των ζωνών κατοίκησης, των συσχετισμών με οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων αλλά και των πιθανών επιπτώσεων των πολεμικών συγκρούσεων στο οικιστικό πλέγμα της περιοχής. Στην εκτέλεση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν εργαλεία και μέθοδοι της ιστορικής δημογραφίας και γεωγραφίας και προγράμματα χαρτογραφικής αποτύπωσης των οικισμών. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι προσβάσιμα μέσω ενός ιστοτόπου με σχετικό επιστημονικό πληροφοριακό υλικό και μιας δημοσίευσης.

https://www.settlements-peloponnese1821.eu/

Επιστημονική ομάδα προγράμματος:
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος
Μιχάλης Φέστας, υπ. δρ. Ιστορίας, ΕΚΠΑ
Άννα Αθανασούλη υπ. δρ. Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης» υλοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ).

Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό. Βιογραφική τεκμηρίωση

Δείτε περισσότερα [ + ]

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  σε συνεργασία με τη  Βιβλιοθήκη της Βουλής υλοποίησαν το Έργο «Αντιπρόσωποι Εθνοσυνελεύσεων - Βουλευτικό», το οποίο εντάσσεται στον κύκλο δράσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία «1821-2021. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ιστορία-Αρχεία-Μνήμη». Το Έργο, το οποίο αναπτύσσεται στη σχετική ιστοσελίδα, επιχειρεί την κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή και ανάδειξη των προσώπων που συμμετείχαν στους πρώτους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και συνέβαλαν στην εδραίωση της νέας κρατικής οντότητας, θέτοντας τα θεμέλια της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης.

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται:

 • Ονομαστικοί κατάλογοι των πληρεξουσίων που έλαβαν μέρος στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Οι κατάλογοι συνοδεύονται από αναλυτικά υπομνήματα.
 • Βιογραφικά λήμματα των 168 προσώπων που εξελέγησαν παραστάτες στο Α΄, Β΄ και Γ΄ Βουλευτικό (1822-1826).
 • Ευσύνοπτα κείμενα για τους πολιτικούς θεσμούς της περιόδου της Επανάστασης, αρχής γενομένης από τις τοπικές συνελεύσεις έως τη Βουλή.

Τα λήμματα των προσώπων και των πολιτικών θεσμών συνοδεύονται από:

 • Κατάλογο των αρχειακών πηγών και της βιβλιογραφίας που αξιοποιήθηκαν
 • Μαρτυρίες που αναδεικνύουν όψεις της πολιτικής διαδρομής των προσώπων και των ιδιαιτεροτήτων της εποχής.
 • Αποσπάσματα από επίσημα κείμενα που αποτυπώνουν τις διαδικασίες λειτουργίας των θεσμών και προβάλλουν σημαντικά κείμενα που οι ίδιοι εξέδωσαν.

Ομάδα Έργου
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος -  Κατερίνα Δέδε, συντονισμός - Μαρία Αρβανίτη - Βαγγέλης Σαράφης.
Βιβλιοθήκη της Βουλής: Έλλη Δρούλια - Σωτήρης Λεβέντης
Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://representatives1821.gr/

Η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή στο Μοριά (1829): Έκθεση και ψηφιακή τεκμηρίωση

Δείτε περισσότερα [ + ]

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιστημονική επιμέλεια Έκθεσης και Ψηφιακής Εφαρμογής για την Γαλλική Επιστημονική Αποστολή στον Μοριά του 1829. Η ψηφιακή εφαρμογή περιλαμβάνει χαρτογραφική σχολιασμένη αποτύπωση των πληροφοριών που συνέλεξε η Γαλλική Αποστολή στην Πελοπόννησο.

Επιστημονική ομάδα προγράμματος:
Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος
Ράνια Πολυκανδριώτη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ ΕΙΕ
Ευγενία Δρακοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Ελένη Γκαδόλου, Δρ. Γεωγραφίας

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή στο Μοριά (1829): Έκθεση και ψηφιακή τεκμηρίωση» υλοποιείται με την υποστήριξη της Μορέας Α.Ε.

Τεκμήρια για την Άνδρο στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

Δείτε περισσότερα [ + ]

Αντικείμενο του έργου είναι η αρχειακή έρευνα, ο εντοπισμός και η επιλογή αρχειακού υλικού που αφορά την Άνδρο στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με στόχο την έκδοση των τεκμηρίων και τον εμπλουτισμό της ανδριακής βιβλιογραφίας. Το αποτέλεσμα του έργο θα είναι η δημοσίευση ενός τόμου με αρχειακό υλικό που αφορά τη δράση των έπαρχων Άνδρου την περίοδο 1822-1825.

Επιστημονική ομάδα έργου:
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Άννα Αθανασούλη, υπ. δρ. Ιστορίας, ΕΚΠΑ
Βάλλια Ράπτη, υπ. δρ. Ιστορίας, ΕΚΠΑ

Το ερευνητικό έργο «Τεκμήρια για την Άνδρο στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης» υλοποιείται με την υποστήριξη του Κληροδοτήματος Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη – Άνδρου.

Ψηφιακός Άτλαντας και Βιβλιογραφία Φιλελληνισμού (1821-1833)

Δείτε περισσότερα [ + ]

Αντικείμενο του έργου είναι η ερευνητική τεκμηρίωση, διάχυση, και προβολή των φαινομένων του φιλελληνισμού μέσα από δυο δράσεις: α) τη δημιουργία Bάσης Δεδομένων της Βιβλιογραφίας του Φιλελληνισμού και β) τη δημιουργία ψηφιακού άτλαντα των διαδρομών των κυριότερων φιλελλήνων στην επαναστατημένη Ελλάδα και της χαρτογράφησης των η δημιουργία Ψηφιακού Άτλαντα και Βιβλιογραφίας του Φιλελληνισμού.

Επιστημονική ομάδα έργου:
Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Αλεξάνδρα Σφοίνη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Άννα Αθανασούλη, υπ. δρ. Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιώτης Ελ Γκεντί, υπ. δρ. Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το ερευνητικό έργο «Ψηφιακός Άτλαντας και Βιβλιογραφία Φιλελληνισμού (1821-1833)» εντάσσεται στο πρόγραμμα υποδομής «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Ταξινόμηση, καταλογογράφηση και ανάδειξη αρχειακών συλλογών του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών – Αρχείο Α. Λουριώτη και Αρχείο Ι. Ρώτα

Δείτε περισσότερα [ + ]

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέου αναλυτικού καταλόγου των αρχειακών συλλογών του ΙΙΕ/ΕΙΕ ανάμεσα στις οποίες ξεχωριστή θέση έχουν οι συλλογές Α. Λουριώτη και Ι. Ρώτα που έχουν σημαντικό υλικό της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης. Οι κατάλογοι θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΙΙΕ σε ειδική εφαρμογή, ώστε να είναι προσιτοί στο κοινό.

Επιστημονική ομάδα έργου:
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Κατερίνα Δέδε, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Βαγγέλης Σαράφης, υπ. δρ. Ιστορίας, ΕΚΠΑ

Το ερευνητικό έργο «Ταξινόμηση, καταλογογράφηση και ανάδειξη αρχειακών συλλογών του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών – Αρχείο Α. Λουριώτη και Αρχείο Ι. Ρώτα» εντάσσεται στο πρόγραμμα υποδομής «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Τα οικονομικά του Αγώνα – Φορολογία και Κράτος

Δείτε περισσότερα [ + ]

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πειραματική επεξεργασία φορολογικών καταστίχων της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης με στόχο τη διερεύνηση των μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας, το προφίλ και τον ρόλο των προσώπων που εμπλέκονται στην ενοικίαση προσόδων αλλά και θεμάτων που αφορούν τις πληρωμές και εισπράξεις της Διοίκησης, εκμισθώσεις φορολογικών προσόδων, τη διαδικασία ενοικίασης των προσόδων, την γεωγραφική κατανομή τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημιουργηθεί μια ειδική ψηφιακή εφαρμογή.

https://www.finances1821.eu

Επιστημονική ομάδα έργου:
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος
Βαγγέλης Σαράφης, υπ. δρ. Ιστορίας, ΕΚΠΑ

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Τα οικονομικά του Αγώνα – Φορολογία και Κράτος» υλοποιείται με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

Το Ιστορικό Τοπίο της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1832) Διαδραστικός Άτλας – Γεωγραφικό Αφήγημα

Δείτε περισσότερα [ + ]

Επιστημονική ομάδα έργου:
Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Αριθμός Έργου: 129).

 

 

 

 

Εκδόσεις - Ιστορική Βιβλιοθήκη 1821

Στην παράδοση των πολύπλευρων εκδοτικών δραστηριοτήτων του και με έναυσμα την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) δημιούργησε μια νέα εκδοτική σειρά με τίτλο «Ιστορική Βιβλιοθήκη 1821». Η σειρά αποτελείται από ευσύνοπτες μονογραφίες  που στοχεύουν στην ανανέωση της ιστοριογραφίας για την Ελληνική Επανάσταση.

Την επιστημονική επιμέλεια της σειράς έχει η Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών & Διευθύντρια του ΙΙΕ/ΕΙΕ.

IstorikiVivliothiki1821

 

Κυκλοφορούν οι πρώτοι τόμοι της σειράς:

Η εκδοτική σειρά «Ιστορική Βιβλιοθήκη 1821» υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

 

 

Εκδόσεις – Νεοελληνικές Μελέτες

Πρόσφατες μελέτες του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών σχετικές με την Ελληνική Επανάσταση.

 

 

 

 

Συνέδρια

Επιστημονικό Συνέδριο | Πελοποννησιακή Γερουσία: Ένας πολιτικός θεσμός της Ελληνικής Επανάστασης | 19 και 20 Νοεμβρίου 2021, Τρίπολη και Στάδιο Τεγέας

Η Πελοποννησιακή Γερουσία υπήρξε γέννημα της ανάγκης αλλά και ένας πρωτότυπος θεσμός που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διοικητική συγκρότηση των επαναστατημένων περιοχών, στην οργάνωση της επιμελητείας των ενόπλων σωμάτων, στην εδραίωση του Αγώνα.

Η συμπλήρωση των εορτασμών για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση αποτελεί μία καλή αφορμή για να προσεγγιστεί ο ξεχωριστός αυτός τοπικός οργανισμός υπό το φως της σύγχρονης ιστορικής έρευνας, των νέων αρχειακών διαθεσιμοτήτων και της πύκνωσης της περί το 1821 βιβλιογραφίας.

Παράλληλα, η απόκτηση και φωτομηχανική αναπαραγωγή από το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενός σημαντικού τεκμήριου της Πελοποννησιακής Γερουσίας, του ενόρκου συμφωνητικού 17 μελών της με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που συντάχθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1822, αποτελεί επίσης ένα ισχυρό ερέθισμα διερεύνησης της ιστορικής διαδρομής του τοπικού αυτού πελοποννησιακού θεσμού, που η ίδια η θέσπισή του εμπεριείχε την υπέρβαση της τοπικότητας.

 

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Δημήτρης Δημητρόπουλος
 • Βασίλης Παναγιωτόπουλος
 • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου

Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ

 • Βίκυ Κεφαλληνού

Το Επιστημονικό Συνέδριο «Πελοποννησιακή Γερουσία: Ένας πολιτικός θεσμός της Ελληνικής Επανάστασης» υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Αφίσα [pdf] | Πρόγραμμα [pdf]

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19, η είσοδος στην εκδήλωση είναι δυνατή μόνο κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης έγχαρτου ή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών) ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (μοριακού ή rapid) που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών. Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των συναλλασσομένων (π.χ. ταυτότητα). Οι έλεγχοι θα γίνονται κατά την είσοδο στους χώρους του συνεδρίου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας προσέλευσης μέχρι τη συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου πληρότητας θέσεων.

 

 

Προηγούμενα συνέδρια

 

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο | Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός | 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2021

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμβαίνει σε μια περιοχή που συνταράσσεται από την ανάδυση των εθνικών κινημάτων του 19ου αιώνα. Στη γειτονική Ιταλία, αλλά και στη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Μολδαβία, τη Βλαχία, τη Βοσνία και άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο αυτή υπάρχει αναταραχή που σχετίζεται με εγγενή ζητήματα της οθωμανικής διοίκησης, με τα σκιρτήματα των εθνικής αυτοδιάθεσης των λαών των περιοχών αυτών, αλλά και με τον ενθουσιασμό που δημιουργεί η ελληνική επανάσταση. Παράλληλα, η Επανάσταση του 1821 πυροδότησε ένα ρωμαλέο κύμα υποστήριξης υπέρ των αγωνιζόμενων Ελλήνων στην Ευρώπη και την Αμερική. Η συμπαράσταση εκφράστηκε ποικιλοτρόπως με την επίσκεψη  στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή στον Αγώνα, με την οικονομική ενίσχυση, με τη συγκρότηση φιλελληνικών επιτροπών, με την αρθρογραφία στον τύπο, με την έκδοση πολιτικών και λογοτεχνικών εντύπων, παραγωγή καλλιτεχνικών έργων εμπνευσμένων από το 1821 (εικαστικές τέχνες, μουσική, όπερα). Προβληματισμοί γύρω από τα παραπάνω ζητήματα αποτελούν ερεθίσματα μιας ευρείας, με διεπιστημονικό χαρακτήρα, συζήτησης για τα Εθνικά Κινήματα και το Φιλελληνισμό που πιστεύουμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο ενός ανοικτού διεθνούς συνεδρίου που θα διεξαχθεί στο ΕΙΕ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για την Επανάσταση του 1821.

Η θεματική ενότητα του Φιλελληνισμού θα είναι αφιερωμένη στη Λουκία Δρούλια (1931-2019) η οποία με το έργο της θεμελίωσε τη μελέτη του.

Επιστημονική Επιτροπή:

 • Άντα Διάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΚΤ
 • Κώστας Λάππας, Διευθυντής Ερευνών ΚΕΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών
 • Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Σοφία Ματθαίου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών & Διευθύντρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Το Διεθνές Συνέδριο «Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός» εντάσσεται στις επιστημονικές δραστηριότητες της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

Πρόγραμμα Συνεδρίου [pdf] | Βιβλίο περιλήψεων [pdf]

Διαδικτυακή παρακολούθηση κατόπιν εγγραφής: https://zoom.us/webinar/register/WN_dhnYsT0hR0mUp-4nriaADw

 

 

Διαδικτυακό Συνέδριο | Η Οικονομία στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης | 1 και 2 Οκτωβρίου 2021

Επιδίωξη του συνεδρίου αποτελεί η πολύπλευρη παρουσίαση της οικονομίας στα χρόνια της Επανάστασης, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της μεθοδολογίας, η πρόταση νέων θεματικών πεδίων, η αξιοποίηση άγνωστων μέχρι σήμερα αρχειακών πηγών και άλλων ιστορικών τεκμηρίων, η ανάδειξη των επιπτώσεων της επανάστασης στη μετέπειτα οικονομική πορεία της χώρας, η συνθετική προσέγγιση και η κατανόηση του παρελθόντος. Για τον σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η ευρεία συμμετοχή ιστορικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα δοθεί έμφαση στη συμμετοχή νέων ερευνητών που έχουν εντάξει τη μελέτη του 1821 στις διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές τους. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο ΕΙΕ.

Επιστημονική Επιτροπή:

 • Χριστίνα Αγριαντώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών & Διευθύντρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Το Διεθνές Συνέδριο «Οικονομία στα χρόνια της Επανάστασης» εντάσσεται στις επιστημονικές δραστηριότητες της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

Πρόγραμμα [pdf] | Περιλήψεις [pdf]

Διαδικτυακή παρακολούθηση κατόπιν εγγραφής:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aCOPNjOlQ36LlDYuX0viYA

 

 

Workshop | Greek War of Independence and Polish Philhellenism | 14 Οκτωβρίου 2021, ΕΙΕ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σε συνεργασία με το Faculty Artes Liberales-Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα τον Πολωνικό Φιλελληνισμό κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η Ημερίδα, που θα διεξαχθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στις 14 Οκτωβρίου 2021, θα αναδείξει όψεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή Πολωνών εθελοντών σε πολεμικά γεγονότα στην Ελλάδα, τον πολωνικό φιλελληνικό τύπο, την ανάδειξη της Ελληνικής Επανάστασης στην πολωνική λογοτεχνία και τέχνη, καθώς και τους ακαδημαϊκούς κύκλους που συνέδεαν τον ελληνικό αγώνα με το όραμα για την πολωνική ανεξαρτησία.

Οργανωτική Επιτροπή:

 • Γιώργος Καρδαράς, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
 • Αλεξάνδρα Σφοίνη, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
 • Maria Kalinowska, Faculty Artes Liberales/Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας

Η Ημερίδα για την Ελληνική Επανάσταση και τον Πολωνικό Φιλελληνισμό τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

 

 

Η Ελληνική Επανάσταση και η Ιταλία: Μορφές και επίπεδα αποδοχής κατά τον ΙΘ' αιώνα | 14 και 15 Οκτωβρίου 2021, διαδικτυακά

Tο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από κοινού με το Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Παλέρμο) οργανώνει εν όψει των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 14-15 Οκτωβρίου 2021.
Η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε το πρώτο κίνημα εθνικής εξέγερσης στην Ευρώπη του ΙΘ' αιώνα, και χάρη στη μεγάλη διεθνή απήχησή της έδωσε ξεχωριστά κίνητρα όχι μόνο στην έμπρακτη συμμετοχή εθελοντών, που έλαβαν μέρος στον Αγώνα, αλλά και σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις στο πνευματικό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό πεδίο. Στο πλαίσιο του διάχυτου Ιταλικού Φιλελληνισμού, η επιστημονική συνάντηση στο Παλέρμο έχει σκοπό να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση και ανάδειξη της αποδοχής της Ελληνικής Επανάστασης στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία.

Έδρα: Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo

Επιστημονική Επιτροπή:

 • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ
 • Vincenzo Rotolo, Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini”
 • Francesco Guida, Πανεπιστήμιο Roma Tre, Ρώμη
 • Giuseppe Monsagrati, Πανεπιστήμιο Roma Tre, Ρώμη

Οργανωτική Επιτροπή:

 • Renata Lavagnini, Francesco Scalora, Francesca Vuturo
 • Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini”, Παλέρμο
 • Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα

Πρόγραμμα [pdf] | Αφίσα [pdf]

 

 

Διεθνές Συνέδριο | Ο Αλή πασάς και η εποχή του | 22 έως 24 Οκτωβρίου 2021, Ιωάννινα

Ο Αλή πασάς είναι μια προσωπικότητα ισχυρή, περίπλοκη και αμφιλεγόμενη, ένα πρόσωπο αγαπητό και μισητό, μία φιγούρα που μετά θάνατον δαιμονοποιήθηκε ή εξιδανικεύτηκε και πάντως έτυχε πολλαπλών χρήσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων από την ιστορία, την πολιτική, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Είναι επίσης ένα πρόσωπο που στην ύστερη φάση του βίου του διαπλέκεται ενεργά με την Ελληνική Επανάσταση και την εξέλιξή της, τόσο ο ίδιος όσο και το στενό του περιβάλλον. Ο Αλή πασάς εντάσσεται στη νεότερη ελληνική ιστορία, ενώ ανήκει ταυτόχρονα στην οθωμανική, στην αλβανική, στη βαλκανική, όπως και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ιστορία. Στις εργασίες του συνεδρίου θα επιδιωχθεί με πρωτότυπες ανακοινώσεις Ελλήνων και ξένων ιστορικών να παρουσιαστούν τα νεότερα πορίσματα της έρευνας και να εξεταστούν οι πολλαπλές όψεις του ίδιου του Αλή πασά και των μελών της οικογένειάς του, όπως και της εποχής και του τόπου που έζησε.

Επιστημονική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

 • Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Μέλη:

 • Μαρία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
 • Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 • Άννα Μανδυλαρά, Επίκουρη καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων
 • Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΓΑΚ
 • Τάσος Σακελλαρόπουλος, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη
 • Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Το Διεθνές Συνέδριο «Ο Αλή πασάς και η εποχή του» υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών.

Πρόγραμμα [pdf]

 

Ακολουθήστε μας