ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

 

Αρχείο Παλαιότερων Εκδηλώσεων

  2010
Συμβολισμός και Ιδεολογία: Η ανθρώπινη μορφή στο αρχαίο νόμισμα
13-27 Απριλίου 2010
''Trimithis: Excavating a Graeco-Roman City in the Dakhla Oasis of Egypt''
(Τριμίθις: Φέρνοντας στο φως μια ελληνo-ρωμαϊκή πόλη στην Όαση Dakhla της Αιγύπτου), καθ. Roger Bagnall
12.04.2010
   
  2009
Ομιλία
"Dernières recherches sur le culte des dieux égyptiens en Grèce"
Dr. Laurent Bricault
Πανεπιστήμιο της Toulouse II - Le Mirail
17.03.2009
   
  2008
''Επιστημονική ημερίδα εις μνήμην του αείμνηστου Peter Marshall Fraser''
24.06.2008
Βρετανική Σχολή Αθηνών
   
  2006
Διεθνές Συνέδριο
Ancient Greece & Ancient Iran / Cross-Cultural encounters
Athens 11-14 November 2006

Ε' Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Διαλεκτολογίας
28 -30 Σεπτεμβρίου 2006

Ομιλία με θέμα:
Towards a digital approach to identifying hands on Greek inscriptions

18 Μαΐου 2006
Εκδήλωση Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
''Πρόσφατες ανακαλύψεις ψηφιδωτών δαπέδων στην Ιορδανία''

Ομιλητής:
Πατήρ Michele Piccirillo
23.03.2006, ώρα 19.30
   
  2005

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
''H Θράκη στoν ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο
(8ος π.Χ. - 4ος μ.Χ. αι.)''

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Aθήνα 18 - 23 Oκτωβρίου 2005

Σε συνεργασία με την
ΙΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Εγκύκλιος

 
 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618