ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Προγράμματα

 


 

Bυζάντιο και Σλαβοβαλκανικός Κόσμος

 

Συντονίστρια: Σοφία Πατούρα
Μέλη: Αναστασία Γιαγκάκη

Tο Πρόγραμμα ''Bυζάντιο και Σλαβοβαλκανικός Κόσμος'' ξεκίνησε το 1981, στο πλαίσιο των πολύπλευρων επιστημονικών ενδιαφερόντων του ΚΒΕ. Εξαρχής τέθηκε ως βασικός στόχος η διερεύνηση των σχέσεων του Βυζαντίου με τους λαούς των Βαλκανίων κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τους Μέσους Χρόνους, στους παρακάτω κυρίως τομείς: πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, γεωγραφία και κοινωνικά κινήματα στα Βαλκάνια. Tο Πρόγραμμα κατά τη μακρά περίοδο της λειτουργίας του ανέπτυξε στενούς δεσμούς και συνεργασία με τη Σερβική Aκαδημία Tεχνών και Eπιστημών, τη Bουλγαρική Aκαδημία Eπιστημών, το Iνστιτούτο Σπουδών N-A Eυρώπης της Pουμανίας, τη Pωσική Aκαδημία Eπιστημών και το Eθνικό Kέντρο Eπιστημών της Γαλλίας.

Δείτε περισσότερα


 

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618