ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

Προγράμματα

 

Παλαιότερα Προγράμματα

Οικονομία και κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή

 

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων και τη μελέτη των νέων δομών και σχέσεων που δημιουργούνται στον μεσογειακό χώρο υπό την κυριαρχία και επιρροή των ελληνιστικών βασιλείων αρχικά και του ρωμαϊκού  παράγοντα στη συνέχεια.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η προώθηση της ιστορικής έρευνας για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο  με κύριες θεματικές κατευθύνσεις την οικονομία και τις αγορές, την κοινωνική οργάνωση των ελληνικών πόλεων και των ρωμαϊκών αποικιών, την οργάνωση του αγροτικού χώρου, και τον θρησκευτικό βίο των πόλεων. Βάση των ερευνών αποτελούν οι ποικίλες πηγές (φιλολογικά κείμενα, επιγραφές, νομίσματα, αρχαιολογικά ευρήματα), οι οποίες εστιάζονται στην νοτιοανατολική Μεσόγειου και στη Βαλκανική με ιδιαίτερη έμφαση στον ελλαδικό χώρο κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Οι εκδόσεις των μελών του προγράμματος περιλαμβάνουν τη δημοσίευση  πρωτογενών τεκμηρίων (επιγραφών, νομισμάτων, αρχαιολογικών καταλοίπων) είτε σε μεμονωμένες μελέτες είτε σε Συντάγματα (επιγραφικά και νομισματικά corpora), καθώς και την εκπόνηση έργων που αποτελούν βάση και εργαλεία για περαιτέρω έρευνες (μελέτες προσωπογραφίας και ονομαστικής), καθώς και συνθετικές ιστορικές μελέτες. Παράλληλα, τα μέλη του Προγράμματος συμμετέχουν σε αρχαιολογικά έργα πεδίου, όπως επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες.


Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Οικονομία και Κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή» αποτελεί μετεξέλιξη του παλαιότερου προγράμματος «Νοτίου Ελλάδος» (1984-2010), και δηλώνει την εξέλιξη και προσαρμογή των θεματικών προτεραιοτήτων και στόχων του στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του. Διευθυντής του προγράμματος για την παραπάνω περίοδο υπήρξε ο Αθανάσιος Ριζάκης. Από το 2011 μέχρι το 2012 τον συντονισμό του προγράμματος ανέλαβε η Διευθύντρια Ερευνών, Άννα Μιχαηλίδου. Από το 2012 συντονίστρια του Προγράμματος είναι η  Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου.

Ο Παναγιώτης Δουκέλλης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ήταν ερευνητής του προγράμματος από το 1987-1991. Ο Francesco Camia, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 'La Sapienza'της Ρώμης, υπήρξε ερευνητής από το 2007-2015.

 

Μέλη

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, Διευθύντρια Ερευνών, Συντονίστρια του Προγράμματος
Σοφία Ζουμπάκη, Διευθύντρια Ερευνών
Λίνα Μενδώνη, Κύρια Ερευνήτρια, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού από 9/7/2019
Βύρων Αντωνιάδης, Κύριος Ερευνητής
Χριστίνα Κωνσταντακοπούλου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Άλλα μέλη

Ομότιμοι Διευθυντές Ερευνών και τέως Ερευνητές
Άννα Μιχαηλίδου, Ομότιμη Διευθύντρια Ερευνών
Αθανάσιος Ριζάκης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών

Francesco Camia (2007-2015), Associate Professor of Greek Epigraphy, Sapienza Università di Roma
Παναγιώτης Δουκέλλης (1987-1991), Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Eξωτερικοί συνεργάτες
Ξανθή Αργύρη, Ενάλια Αρχαιολόγος
Francesco Camia, Associate Professor of Greek Epigraphy, Sapienza Università di Roma
Carmelo Di Nicuolo, Adjunct Professor at the Department of History, Humanities and Society, University of Rome “Tor Vergata”
Μάνθα Ζαρμακούπη, Morris Russell and Josephine Chidsey Williams Assistant Professor of Roman Architecture, University of Pennsylvania
Μιχάλης Καραμπίνης, Δρ. Αρχαιολογίας
Ελένη Κολαΐτη, Δρ. Γεωαρχαιολογίας
Ελπίδα Κοσμίδου, Δρ. Αρχαιολογίας
Guillermo Pascual Berlanga, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Universidad de Cadiz
Βασίλης Πετράκης, Δρ. Αρχαιολογίας

 

 

Ερευνητικά Έργα

Α. Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Ι. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ

 • Επιγραφή του τροπαίου του Σύλλα, στην πεδιάδα της Κωπαΐδας κοντά στον Ορχομενό (Σ. Ζουμπάκη).
 • Επιγραφές Ιουλίδος, Καρθαίας και Κορησίας (Κέα-Κυκλάδες), ( Λ. Μενδώνη).
 • Επιγραφές Σάμου και Ικαρίας ( Λ. Μενδώνη).
 • Επιγραφές Πάρου (Χ. Κωνσταντακοπούλου).
 • Νομίσματα από τη Συλλογή Εμπεδοκλή (Ιταλία -Σικελία, ελληνικά επαρχιακά νομισματοκοπεία), (Χ. Παπαγεωργιάδου).
 • Η αρχαιολογία (μελέτη κεραμικής και αρχιτεκτονικής) της Νησίδας Χ στη Δήλο (Β. Αντωνιάδης).

 

ΙΙ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 • Προσωπογραφία και ονομαστική των ελληνικών πόλεων και των ρωμαϊκών αποικιών (Σ. Ζουμπάκη).
 • Ιταλιώτες και Ρωμαίοι ‘επιχειρηματίες’ στον ελλαδικό χώρο (Σ. Ζουμπάκη).
 • Νομισματοκοπία και νομισματική κυκλοφορία στον ελλαδικό χώρο (Χ. Παπαγεωργιάδου).
 • Η νομισματοκοπία και οικονομία των ελληνικών πόλεων κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους (Χ. Παπαγεωργιάδου).
 • Πόλις και χώρα: Χωροταξία, κοινωνική και οικονομική οργάνωση (Λ. Μενδώνη).
 • Τοπίο και κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές κατά την αρχαιότητα (Αττική, Ήπειρος, Κρήτη), (Β. Αντωνιάδης).
 • Η ιστορία της Αθηναϊκής ηγεμονίας – σχέση ηγεμονικού κέντρου με υπηκόους (Χ. Κωνσταντακοπούλου).
 • Το κυνήγι στην αρχαιότητα: μια οικονομική και κοινωνική προσέγγιση (Χ. Κωνσταντακοπούλου).
 • Ύπαιθρος χώρα και αγροτική οικονομία στη Δυτική Ελλάδα στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο (X. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, B. Αντωνιάδης).
 • Νησιωτικές κοινωνίες και οικονομίες (Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, Β. Αντωνιάδης, Χ. Κωνσταντακοπούλου).

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 • Οι οικονομικές διαστάσεις του θρησκευτικού βίου στις ελληνικές πόλεις (Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, Β. Αντωνιάδης).
 • Ταφικές πρακτικές και κοινωνική ιεραρχία (Β. Αντωνιάδης).
 • Ιερά και θρησκεία στις Κυκλάδες κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο (Δήλος, Δεσποτικό), (Χ. Κωνσταντακοπούλου).

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Roman Attica Project: Πρόγραμμα μελέτης των οικονομικών δομών και της οργάνωσης του χώρου της Αττικής στην υστεροελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο (Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, Β. Αντωνιάδης). https://romanattica.eu/el/
 • Κινητικότητα και οικονομική μετανάστευση στη Μεσόγειο: Ιταλιώτες και Ρωμαίοι ‘επιχειρηματίες’ στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ (Σ. Ζουμπάκη). https://romans.anavathmis.eu/
 • Χαρτογράφηση του αρχαίων διαδρομών και οδικού δικτύου στον ελλαδικό χώρο κατά τους ιστορικούς χρόνους (Β. Αντωνιάδης).

 

Β. Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 • «Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» (Λ. Μενδώνη έως το 2019, Σ. Ζουμπάκη, από το 2019 και μετά).
 • «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. «Ψηφιακές Διαδρομές στα μονοπάτια της Ελληνικής Ιστορίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τ. Κόλλιας έως το 2019, Γ. Μέριανος από το 2019 έως το 2021 (Β. Αντωνιάδης).

 

ΔΡΑΣΗ ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ (2017-2020) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ» 01/06/2017-31/05/2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 – Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάοπτυξης. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 • «Θησαυροί ύστερων ελληνιστικών χρόνων στην Ελλάδα και η διείσδυση του ρωμαϊκού δηναρίου (2ος/1ος π.Χ.) και δημοσίευση ηλεκτρονικού βιβλίου» (Χ. Παπαγεωργιάδου)
 • «Κινητικότητα και οικονομική μετανάστευση στη Μεσόγειο: Ιταλιώτες και Ρωμαίοι «επιχειρηματίες» στον ελλαδικό χώρο» (Σ. Ζουμπάκη, Λ. Μενδώνη).
 • «Διοργάνωση τριών εργαστηρίων μελέτης για την οργάνωση του χώρου και τις αγροικίες στη Δυτική Ελλάδα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους» (Β. Αντωνιάδης Σ. Ζουμπάκη, Λ. Μενδώνη, Χ. Παπαγεωργιάδου).

 

ΔΡΑΣΗ ΚΡΗΠΙΣ Ι (447995) 01/06/2013-31/12/2015. «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-Κρηπίς» χρηματοδοτούμενες από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και το European Regional Development Fund (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. — «Κύρτου πλέγματα: Δίκτυα Οικονομίας, Εξουσίας και Γνώσης στον Ελληνικό Χώρο από τους Προϊστορικούς Χρόνους έως τη Σύγχρονη Εποχή»

 • «Αιγαιακά συστήματα μέτρησης βάρους στην προνομισματική περίοδο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού» (Α. Μιχαηλίδου).
 • «Δρόμοι του λαδιού στο Αιγαίο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (14ος - 12ος αι. π.Χ.). Παραγωγή και διακίνηση των μεταφορικών ψευδόστομων αμφορέων» (Α. Μιχαηλίδου).
 • «Tα δίκτυα επικοινωνίας των ρωμαϊκών χρόνων και η αυτοκρατορική πολιτική» (Χ. Παπαγεωργιάδου).
 • «Νομισματική κυκλοφορία και οικονομικά/εμπορικά δίκτυα στην Ανατολική Μεσόγειο των προχριστιανικών χρόνων» (Χ. Παπαγεωργιάδου, Ε. Μάρκου).
 • «Η κοινωνική και οικονομική διείσδυση Ρωμαίων και Ιταλιωτών στις ελληνικές πόλεις. Δίκτυα κινητικότητας «επιχειρηματιών», εμπόρων και άλλων επαγγελματιών και των οικογενειών τους:  Οι περιπτώσεις της Αθήνας και των Ιονίων νήσων» (Σ. Ζουμπάκη).
 • «Δίκτυα αλυκών στη Μεσόγειο από την Αρχαιότητα έως τα Νεότερα χρόνια» ( Σ. Ζουμπάκη, Μ. Γερολυμάτου, Π. Μιχαηλάρης, Α. Πανοπούλου Κ. Τσικνάκης, Ε. Μπαλτά).
 • «Ο ρωμαϊκός στρατός ως μέσον δικτύωσης: η εγκατάσταση βετεράνων στη ρωμαϊκή Θράκη» (F. Camia. Γ. Παρισάκη, Χ. Κοκκινιά).

 

Πρόγραμμα FP7-PEOPLE-2012-IEF, Funding Scheme: Marie Curie Actions Intra European Fellowships (IEF)  2013-2015, «Visualizing ancient urban networks» Δρ Μάνθα Ζαρμακούπη (Συντονίστρια του φορέα υποδοχής (ΕΙΕ) του έργου: Σ. Ζουμπάκη).
ΔΡΑΣΗ ΘΑΛΗΣ 2012-2015: Συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων και από ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Παιδεία και δια βίου μάθηση»

 • «Έκδοση επιγραφικών πηγών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος καθ. Ηλίας Σβέρκος). Συμμετοχή στο υποέργο «Έκδοση συλλογής επιγραφών της Μακεδονίας (Κλασική, ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή)».(Σ. Ζουμπάκη).
 • «Διαχρονικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη καθ. Κλαίρη Παλυβού). Πρόγραμμα μελέτης των αρχαιολογικών καταλοίπων στη Θηρασία με βάση επιφανειακή έρευνα και με την ανασκαφή. (Σ. Ζουμπάκη).

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Tεχνολογίας του Yπουργείου Aνάπτυξης, στο πλαίσιο του 3ου Kοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1/12/2005-1/2/2008

 • «Η διάδοση της ρωμαϊκής πολιτείας και των ρωμαϊκών ονομάτων στις Κυκλάδες» (Μονογραφία: Roman names in the Cyclades I [2008]) (Λ. Μενδώνη, Σ. Ζουμπάκη).
 • «Οικονομία και δρόμοι εμπορίου» (Συλλογικός τόμος:  Economy and Trade Routes in the Aegean, Athens 2008  (Χ. Παπαγεωργιάδου).
 • ΚΕΑ: Φιλολογικές και Επιγραφικές Μαρτυρίες (Μονογραφία σε ψηφιακή μορφή), Αθήνα 2008 (Λ. Μενδώνη).

 

APIΣTEIA Ι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Tεχνολογίας του Yπουργείου Aνάπτυξης, στο πλαίσιο του 3ου Kοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 1/3/2002-28/2/2005.

 • «Προσωπογραφία των Ηλείων από την αρχαϊκή εποχή ως τον 1ο αι. π.Χ.» (Μονογραφία: Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr. [2005]) (Σ. Ζουμπάκη).

Το Πρόγραμμα έχει κατά το παρελθόν (2006-1991) αναλάβει σημαντικά  Ερευνητικά Έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από διακρατικές συνεργασίες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στα χρηματοδοτούμενα αυτά προγράμματα περιλαμβάνεται το PLATON, το COST (The European Cooperation in Science and Technology), το POPULUS in Human Capital and Mobility, το Interreg III, Ελλάδα-Κύπρος και το Operational Program “Competiveness” (OPC).

 

Συνεργασίες

Συνεργασίες και Συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα και Δίκτυα

Η ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί βασική επιδίωξη και σταθερή πολιτική των μελών του προγράμματος με στόχο την εξωστρέφεια, τη διεύρυνση των ερευνητικών οριζόντων, αλλά  και την οικονομική ενίσχυση της έρευνας. Οι ερευνητές του Προγράμματος συνεργάζονται σε κοινά έργα με τοπικούς επιστημονικούς φορείς (Μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα), ενώ παράλληλα συμμετέχουν ενεργά σε ευρύτερα επιστημονικά δίκτυα.

 • Μνημόνιο για την πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης με συνεργαζόμενα μέλη τους Δρ. Manel García Sánchez και Δρ. Víctor Revilla Calvo (CEIPAC), και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με συνεργαζόμενα μέλη τους Δρ. Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, Δρ. Σοφία Ζουμπάκη και Δρ. Βύρωνα Αντωνιάδη.
 • Μνημόνιο για την πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Ρώμης Tor Vergata με συνεργαζόμενα μέλη τους Καθ. Marcella Pisani και Δρ. Carmelo Di Nicuolo (CEIPAC), και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με συνεργαζόμενα μέλη τους Δρ. Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου και Δρ. Βύρωνα Αντωνιάδη.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα: «Μελέτη Εμπορικών Κτιρίων Δυτικής Ακτής Δήλου». Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Από το 2015. Βύρων Αντωνιάδης.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα: AXON που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας, με σκοπό τη δημιουργία μιας ψηφιακής συλλογής ιστορικών ελληνικών επιγραφών. F. Camia.
 • “Roman Seminar”. F. Camia: συνιδρυτής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.
 • Société Internationale d'Études Néroniennes. Σ. Ζουμπάκη: Εθνικός εκπρόσωπος από το 2012  στη διοικούσα επιτροπή.
 • War and political hegemony in a multipolar Mediterranean, cent. IV- I BCE.   Prof. T. Ñaco del Hoyo (Universitat Autònoma de Barcelona), Dr J. Principal (Archaeological Museum of Barcelona). Σ. Ζουμπάκη, Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • Copenhagen Associations Project του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης (συντονιστής: Vincent Gabrielsen) με σκοπό τη συστηματική μελέτη των σωματειακών ενώσεων κατά την αρχαιότητα (http://copenhagenassociations.saxo.ku.dk/capinventory). Σ. Ζουμπάκη.
 • «Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο» 1995-1998: Πρόγραμμα διδασκαλίας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την τοπική ιστορία και το πολιτιστικό τοπίο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Κυκλάδων. Κοινό πρόγραμμα του ΚΕΡΑ/ΕΙΕ, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Παιδείας. Χρηματοδότηση στο 100% από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονίστρια του Προγράμματος: Λ. Μενδώνη).
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα για τις επιγραφικές μαρτυρίες που σχετίζονται με τις μονομαχίες στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Συντονιστής Καθ. G.L. Gregori (Ρώμη, Πανεπιστήμιο “La Sapienza”): Σύνταγμα επιγραφών σχετικών με τους μονομάχους στον ελλαδικό χώρο (ρωμαϊκές επαρχίες Αχαΐας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης). Σ. Ζουμπάκη, F. Camia, Α. Ριζάκης.
 • Ελληνο-Γαλλο-Ελβετικό Πρόγραμμα για τη δημοσίευση των επιγραφών της ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων. Σ. Ζουμπάκη, F. Camia, Α. Ριζάκης.
 • Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα  Civic Honours. The politics of honor in the Greek cities of Roman Imperial Times (υπεύθυνοι Onno Van Nijf [Πανεπιστήμιο Groningen], Anna Heller [Πανεπιστήμιο Tours], http://www.honneurs-civiques.org/en/). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2014, F. Camia, Σ. Ζουμπάκη.
 • Lexicon Topographicum Urbis Athenarum.  Συντονιστής E. Greco, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. F. Camia.
 • 6η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και  Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή.  Eπιφανειακή έρευνα στην Αιγιάλεια 2012-2014. Επιστημονικός Υπεύθυνος: F. Camia.
 • Διεπιστημονική ομάδα δημοσίευσης του τροπαίου του Σύλλα που βρέθηκε στην πεδιάδα της Κωπαϊδας κοντά στον Ορχομενό. Σ. Ζουμπάκη.
 • Επιφανειακή έρευνα στην Καρθαία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Μενδώνη.
 • Επιφανειακή έρευνα στην ΝΑ Κέα. Επιστημονικός Υπεύθυνος.: Λ. Μενδώνη.
 • Επιφανειακή έρευνα στην Κέα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Μενδώνη, Χ. Παπαγεωργιάδου.

 

Συνέδρια και Εκδηλώσεις

Α. Διοργάνωση Συνεδρίων

 • Διαδικτυακό Εργαστήριο Μελέτης: Discussing Economy in Roman Epirus ΙΙΙ, ΙΙΕ/ΕΙΕ. 6/11/2020. Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, Β. Αντωνιάδης.
 • Εργαστήριο μελέτης/Ημερίδα: Discussing Economy in Roman Epirus ΙΙ, ΙΙΕ/ΕΙΕ. Αθήνα 5/11/2019 Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, Β. Αντωνιάδης.
 • Εργαστήριο μελέτης/Ημερίδα: Discussing Economy in Roman Epirus Ι, ΙΙΕ/ΕΙΕ. Αθήνα 9/5/2019 Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη, Λ. Μενδώνη, Β. Αντωνιάδης.
 • “4th International Association for Research on Pottery for the Hellenistic Period (IARPotHP) Conference” Athens 11-14/11/2019. Χ. Παπαγεωργιάδου, Σ. Ζουμπάκη.
 • "La circulation du denier romain en Grèce à l’époque hellénistique, ΙΙΕ/ΕΙΕ και Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, (journée d’études à l’EfA , 7/10/2016) (P. Marchetti). Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • «Δίκτυα στην Ιστορία από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή», Πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ, ΕΙΕ 11-13/12/2015 (Ο. Πολυκανδριώτη, Μ.Χ. Χατζηιωάννου, Γ. Τόλιας). Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • "What's New in Roman Greece", ΙΙΕ/ΕΙΕ και Ρωμαϊκό Σεμινάριο, Αθήνα 8-10/10/2015 F. Camia.
 • Dynamiques sociales dans la péninsule hellénique sous l’empire: mobilité et changement statutaire (Αθήνα, 30-31/5/2014). Α. Ριζάκης, Σ. Ζουμπάκη και F. Camia και σε συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.
 • «Νομίσματα και Συλλογές», ΚΕΡΑ/ΕΙΕ και Νομισματικό Μουσείο, Aθήνα 27/11/2004. Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • Δεκαπενθήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο. Πιλοτική εφαρμογή στις Κυκλάδες, Ερμούπολη Σύρου 1997.
 • ''Numismatic Archaeology-Archaeological Numismatics'', Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν της Μάντως Οικονομίδου σε συνεργασία με την Αυστραλιανή Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα 1995 (K. Sheedy, M.J. Price, Ι. Τουράτσογλου). Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Κέα – Κύθνος », Κέα – Κύθνος 1994 σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Λ.Γ. Μενδώνη, Α. Μαζαράκης-Αινιάν).
 • Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «StructuresRuralesetSocietésAntiques», Κέρκυρα 1992 σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Λ.Γ. Μενδώνη, Π.Ν. Δουκέλλης).

 

Β. Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις

 • «Θρησκεία και χρήμα στην αρχαιότητα», 5-19/12/2017. Σ. Ζουμπάκη.
 • «Η γένεση του νομίσματος» σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο, 2017. Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • «Η ανθρώπινη μορφή στα αρχαία νομίσματα. Συμβολισμός και Ιδεολογία», 2010. Χ. Παπαγεωργιάδου.
 • «Το Αιγαίο. Οικονομία, εμπόριο, πειρατεία και επιδρομές ανά τους αιώνες», 2009. Χ. Παπαγεωργιάδου.

Οι ερευνητές του Προγράμματος δραστηριοποιούνται επίσης ως μέλη οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων και διοργανωτές επιστημονικών σεμιναρίων και μορφωτικών εκδηλώσεων, καθώς και ως μέλη επιτροπών έκδοσης επιστημονικών περιοδικών.

 

Εκδόσεις

Α. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

 • What’s New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period. Proceedings of a Conference held at Athens, 8-10 October 2015, Athens. V. Di Napoli, F. Camia, V. Evanghelidis, D. Grigoropoulos, D. Rogers, S. Vlizos (eds.), (υπό έκδοση).
 • Social Dynamics under Roman Rule. Mobility and Status Change in the Provinces of Achaia and Macedonia, Proceedings of a conference held at the French School of Athens, 30-31 May 2014. A.D. Rizakis, F. Camia, S. Zoumbaki (eds) [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 74] Athens 2017.
 • Villae Rusticae: Family and Market-oriented Farms in Greece under Roman Rule, Proceedings of an international congress held at Patrai, 23-24 April 2010. A.D. Rizakis, I.P. Touratsoglou (eds.) [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 68 Athens 2013.
 • Theoi Sebastoi. Il culto degli imperatori romani in Grecia (provincia Achaia) nel secondo secolo d.C. Camia Fr. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 65] Atene 2011.
 • Roman Peloponnese III: Society, economy and culture under the Roman Empire: continuity and innovation. Rizakis Α.D., Lepenioti C. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 63] Athens 2010.
 • Weight and Value in Pre-Societies: vol.II. Sidelights on measurement from the Aegean and the Orient. Michailidou A. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 61] Athens 2008.
 • Roman names in the Cyclades. Part I. Mendoni L.G., and, Zoumbaki S.B. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 56] Athens 2008.
 • Achaie III. Les cites acheennes: epigraphie et histoire. Rizakis A.D. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 55] Athenes 2008.
 • Sailing in the Aegean: Readings on the Economy and Trade Routes. Ch. Papageorgiadou-Banis and A. Giannikouri (eds). [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 53] Athens 2008.
 • Les Dieux et les Dieux Augustes: le culte imperial en Grece sous les Julio-claudiens et les Flaviens: etudes epigraphiques et archeologiques. M. Kantirea. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 50] Athenes 2007.
 • Weight and Value in Pre-Coinage Societies: an introduction. Michailidou A. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 42] Athens 2005.
 • Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr. Zoumbaki S. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 40] Athen 2005
 • The Numismatic Iconography of the Roman Colonies in Greece: Local Spirit and the Expression of Imperial Policy. Ch Papageorgiadou-Bani H. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 39] Athens 2004.
 • Perceptions and Evaluation of the Cultural Landscapes. Proceedings of an International Symposium (Zakynthos, December 1997). Doukellis P., Mendoni L. (eds) [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 38] Athens 2004.
 • Roman Peloponnese II: Roman Personal Names in their Social Context (Laconia and Messenia). Rizakis Α.D., Zoumbaki S., Lepenioti C. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 36] Athens 2004.
 • Manufacture and Measurement: Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies. Michailidou A. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 33] Athens 2001.
 • Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage. Zoumbaki S. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 32] Athen 2001.
 • Roman Peloponnese I: Roman personal names in their social context (Achaia, Arcadia, Argolis, Corinthia and Eleia). Rizakis A.D., Zoumbaki S. [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 31] Athens 2001.
 • Αχαϊκό τοπίο ΙΙ. Δύμη και Δυμαίαχώρα - Paysages d'Achaie II. Dyme et son territoire. Actes du colloque international ''Dymaia et Bouprasia'' (Kato Achaia, 6-8 octobre 1995). Rizakis A.D. (ed) [ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 29] Athenes 2000.
 • KEA-KYTHNOS: History and Archaeology, Proceedings of an International Symposium, 22-25 June 1994, Kea-Kythnos. Mendoni L.G., Mazarakis-Ainian A.J. (eds) [MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27] Athens 1998.
 • Achaie II. La cite de Patras: epigraphie et histoire, Rizakis A.D. [MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 25] Athenes 1998.
 • The coinage of Kea, Ch. Papageorgiadou-Banis Ch. [MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 24] Athens 1997.
 • Achaie I. Sources textuelles et histoire regionale, Rizakis A.D. [MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 20] Athenes 1995.
 • Paysages d'Achaie I: le bassin du Peiros et la plaine occidentale, Rizakis A.D. [MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 15] Athenes 1992.
 • Achaia und Elis in der Antike, Rizakis A.D. Akten des 1. Internationalen Symposiums, Athen, 19-21 Mai 1989 [MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 13] Athen 1991.

 

Β. ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Réflexions sur la circulation des monnaies Romaines Républicaines en Grèce et dans les Balkans/Reflections on the Circulation of Roman Republican Coinage in Greece and the Balkans, Athens 2020. Patrick Marchetti, Charikleia Papageorgiadou, https://www.anavathmis.eu/e-books/#1573422808054-fdc47df7-a79a
 • Obeloi. Contatti, scambi e valori nel Mediterraneo antico. Studi offerti a Nicola Parise [Tekmeria 11], F. Camia, S. Privitera (eds.), Paestum 2009.
 • Patrasso colonia di Augusto e le trasformazioni culturali, politiche ed economiche della Provincia di Acaia agli inizi dell' eta imperiale romana: atti del Convegno Internazionale, Patrasso 23-24 marzo 2006. (Tripodes 8), 2009.
 • Pathways to Power. Civic Elites in the Eastern Part of the Roman Empire (Proceedings of an International Workshop held at Athens, Scuola Archeologica Italiana di Atene, 19 December  2005) (Tripodes 6), Athens 2008. A.D. Rizakis, F. Camia (eds.).
 • Νομισματικό Μουσείο. Η δωρεά Ζαρίφη / Athens Numismatic Museum. The Zarifis donation (Athens 2006), Ch. Papageorgiadou.
 • Κυκλάδες. Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες. Μενδώνη Λ.Γ., Μάργαρης Ν. (εκδ.) [Συνέκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και ΕΙΕ/ΚΕΡΑ, Αθήνα 1998.    
 • Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο. Πιλοτική Εφαρμογή στις Κυκλάδες. Ενδεικτική βιβλιογραφία. Μενδώνη Λ.Γ. (εκδ.) [Συνέκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και ΕΙΕ/ΚΕΡΑ, Αθήνα 1997.
 • Numismatic Archaeology-Archaeological Numismatics, Proceedings of an International Conference held to honour Dr. Mando Oeconomides in Athens 1995 (Oxbow Monograph 75, 1997), Ch. Papageorgiadou, K.A. Sheedy.

 

Εκπαίδευση

Οι ερευνητές του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως διδασκαλία σε ΑΕΙ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, επίβλεψη διατριβών, πρακτική άσκηση φοιτητών, επίβλεψη φοιτητών Erasmus, μαθήματα και διοργάνωση θερινών σχολείων, διαλέξεις, σεμινάρια.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618