ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

Προγράμματα

 

Παλαιότερα Προγράμματα

Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή

Το Πρόγραμμα Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή ασχολείται με τη διεπιστημονική μελέτη των σχέσεων του αρχαίου Ελληνισμού με τους λαούς της καθ' ημάς Ανατολής – ένα πεδίο αιχμής της σύγχρονης αρχαιογνωστικής έρευνας το οποίο, παρά την ιδιαίτερη σημασία του για την ιστορία του ελληνικού και ελληνορωμαϊκού κόσμου, εκπροσωπείται ελάχιστα στη χώρα μας.

Οι έρευνές μας εστιάζουν στις διασυνδέσεις Ανατολής-Δύσης, όπως αυτές μαρτυρούνται σε φιλολογικές, επιγραφικές και νομισματικές πηγές και αποτυπώνονται στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον υλικό πολιτισμό, ιδιαίτερα στις περιοχές της Παλαιστίνης, Αραβίας και Σιναϊτικής χερσονήσου, του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, της Κύπρου και του Ιράν. Στοχεύουν τόσο στην κατάρτιση αρχείων και τη δημοσίευση συνταγμάτων πρωτογενών πηγών, όσο και στην παραγωγή συνθετικών μελετών.

Κεντρικά θέματα των ερευνών των μελών του προγράμματος αποτελούν:

 • η μελέτη των κατά τόπους πρωτογενών τεκμηρίων για την ιστορία των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής όπου έδρασε το ελληνικό στοιχείο  
 • η μετάδοση ιδεών, εθίμων, πρακτικών, θεσμών και γνώσης μεταξύ των λαών
 • η μετεξέλιξη πολιτισμικών χαρακτηριστικών στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής
 • η συμβολή των 'οικουμενικών' κρατών των Αχαιμενιδών, του Αλεξάνδρου και των Διαδόχων, της Ρώμης και των Σασανιδών στην προσέγγιση μεταξύ του ελληνορωμαϊκού και του ανατολικού κόσμου.

 

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε το 1980 ως Πρόγραμμα Παλαιστίνης, με προϊστάμενο τον Ι. Μεϊμάρη και επίκεντρο την ιστορία, αρχαιολογία και επιγραφική της Παλαιστίνης, Αραβίας και Σιναϊτικής Χερσονήσου κατά τη ρωμαϊκή/πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Στις εργασίες συμμετείχαν από το 1985 η K. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου, μέλος του Προγράμματος έως σήμερα, και κατά το 1987-1991 η Π. Μπούγια.

To σημερινό, γεωγραφικά και θεματικά διευρυμένο πλαίσιο ερευνών του Προγράμματος "Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή" είναι αποτέλεσμα σταδιακής εξέλιξης. Το 2001 το Πρόγραμμα Παλαιστίνης συγχωνεύθηκε με το υπάρχον από το 1985 Πρόγραμμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ανατολής του G. Fowden σε ένα ενιαίο Πρόγραμμα Ελληνικής Ανατολής, με προϊσταμένους, διαδοχικά, τον Ι. Μεϊμάρη (2001-2008) και τον G. Fowden (2009-2013). Νέα πεδία έρευνας προστέθηκαν χάρη στην ένταξη, από το 2003 έως το 2009, νέων μελών με ειδίκευση στη Μικρά Ασία (Χ. Κοκκινιά), Συρία (Α. Μπουσδρούκης), Κύπρο (Α. Ζουρνατζή, Χ. Κοκκινιά, Ε. Μάρκου, και συμβολή από τον πρώην Διευθυντή του ΚΕΡΑ, Μ.Β. Χατζόπουλο), την αχαιμενιδική αυτοκρατορία και τις αρχαίες ελληνοϊρανικές σχέσεις (Α. Ζουρνατζή).

 

Μέλη του Προγράμματος

Αντιγόνη Ζουρνατζή, Διευθύντρια Ερευνών, Συντονίστρια του Προγράμματος
Χριστίνα Κοκκινιά, Κύρια Ερευνήτρια
Ευαγγελινή Μάρκου, Κύρια Ερευνήτρια
Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Β' βαθμίδας

Άλλα Μέλη

Ομότιμοι Διευθυντές Ερευνών και τέως Ερευνητές
Ιωάννης Ε. Μεϊμάρης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, Προϊστάμενος Προγράμματος (1980-2008)
Garth Fowden (1985-2013), Διευθυντής Ερευνών, Προϊστάμενος Προγράμματος
(2009-2013)
Απόστολος Μπουσδρούκης, Δόκιμος Ερευνητής (2009-2010)

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Γεώργιος Μπουρογιάννης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (2018-)
Seyedabazar Shobairi, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (2018-)
Μιχαήλ Ηλιάκης, Μεταδιδακτορικός Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης (2017-)

Παλαιότεροι Συνεργάτες
Ελένη Αθανασίου, Ερευνητική συνεργάτις (2014-2015)
Κωνσταντίνος Ανανιάδης, Μεταπτυχιακός Ερευνητικός Συνεργάτης (2006-2008), Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης (2014-2015)
Δημήτριος Γεροθανάσης, Ερευνητικός Συνεργάτης (2014-2015)
Μυρτώ Μαλούτα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια  (2010)
Κυριακή Μαυρομματάκη,  Εξωτερική Επιστημονική Συνεργάτις  (2006-2008)
Πολυξένη Μπούγια, Εξωτερική Ερευνητική Συνεργάτις (1987-1991)
Γεώργιος Μπουρογιάννης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (2014-2015)
Παγώνα Παπαδοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (2014)
Βασιλική Ψηλακάκου, Ερευνητική Συνεργάτις (2014-2015)
Elizabeth Key Fowden, Ερευνητική Συνεργάτις (έως 2012)
Seyedabazar Shobairi, Μεταπτυχιακός Ερευνητικός Συνεργάτης (2014-2015)

 

Ερευνητικά Έργα

Τρέχοντα ερευνητικά έργα

Επιγραφική, ιστορία και αρχαιολογία των ρωμαϊκών επαρχιών Παλαιστίνης και Αραβίας (σημερινή Νότια Συρία, Ιορδανία, Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, Χερσόνησος του Σινά) (Κ. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου)

 • Συμπλήρωμα στο σύνταγμα των επιγραφών της πόλης Ζωόρας της Τρίτης Παλαιστίνης (στο πλαίσιο του έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Zoara/Zughar in the Ghor es-Safi, Jordan»)
 • Οι κοινότητες της Ζωόρας (4ος-7ος αι. μ.Χ.): ναβαταϊκά, ιουδαϊκά και ελληνορωμαϊκά χαρακτηριστικά και πρακτικές
 • Χρονολόγηση στον ελληνορωμαϊκό κόσμο: τα τοπικά χρονολογικά συστήματα των επαρχιών Παλαιστίνης και Αραβίας
 • Διάχυση εικονογραφικών θεμάτων στην ανατολική Μεσόγειο (4ος-8ος αι. μ.Χ.): η μαρτυρία των ψηφιδωτών δαπέδων από τις επαρχίες Παλαιστίνης και Αραβίας

 

Κύπρος και αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών (Α. Ζουρνατζή)
Πολιτικές/διοικητικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις των κυπριακών βασιλείων με τον αχαιμενιδικό κόσμο (6ος-4ος αι. π.Χ.)

Αρχαία Κύπρος: οικονομική πολιτική και νομισματική (Ε. Μάρκου)

 • Συλλογή και ταύτιση των σφραγίδων των αργυρών νομισματικών εκδόσεων των βασιλέων της Κύπρου (αρχαϊκή, κλασική και πρώιμη ελληνιστική περίοδος)  
 • Εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των χρυσών και αργυρών νομισμάτων των βασιλέων της Κύπρου (σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου) 
 • Ιστορία των κυπριακών πόλεων-βασιλείων μέσα από τις πρωτογενείς (φιλολογικές, νομισματικές, αρχαιολογικές και επιγραφικές) πηγές
 • Μελέτη και δημοσίευση των επιγραφών (κυρίως σε κυπροσυλλαβική γραφή) σε νομίσματα των αρχαίων βασιλέων της Κύπρου

Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της αρχαίας Κύπρου (Ε. Μάρκου)
Συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και την Interpol με έμφαση στα νομίσματα

Επιγραφές της ρωμαϊκής Παλαιπάφου (Χ. Κοκκινιά)
Επιτόπια μελέτη, χρονολόγηση, ιστορικός σχολιασμός, επανέκδοση 70 επιγραφικών κειμένων (στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης)

 

Θεσμοί και κοινωνία των ανατολικών επαρχιών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Χ. Κοκκινιά)

 • Οργάνωση τοπικών κοινωνιών
 • Ρητορική της εξουσίας και επαρχιακή διοίκηση
 • Επιγραφές και νοοτροπία της άρχουσας τάξης
 • Μεγάλα επιγραφικά σύνολα ως μέσα προβολής αξιών

 

Σχέσεις μεταξύ του αρχαίου ελληνικού και ιρανικού κόσμου (Α. Ζουρνατζή)

 • Ελληνο-περσικές σχέσεις στην ανατολική Μεσόγειο (6ος-4ος αι. π.Χ.)
 • Eλληνική παρουσία και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ιρανικού και του ελληνικού στοιχείου εντός της επικράτειας του σύγχρονου κράτους του Ιράν από την αχαιμενιδική έως τη σασανιδική περίοδο: ψηφιακή καταγραφή (Mapping Ancient Cultural Encounters: Greeks in Iran ca. 550 BC - ca. AD 650) και συνδυαστική μελέτη αρχαιολογικών, επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων
 • Διασυνδέσεις μεταξύ της πρώιμης ελληνικής και της αχαιμενιδικής/ανατολικής ιστοριογραφικής παράδοσης

 

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

«Αχαιμενιδικά και με Αχαιμενιδική Επιρροή Αντικείμενα από τον Ηπειρωτικό Κορμό και τη Νησιωτική Ελληνική Επικράτεια (περ. 510-330 π.Χ.)» [MIS 5033021], Φεβρουάριος 2020-Σεπτέμβριος 2022 (Κύριος Ερευνητής: S.A. Shobairi, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/ΕΙΕ). Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών - Β΄ Κύκλος»  του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

 

«Zoara/Zughar in the Ghor es-Safi, Jordan: Interdisciplinary Research and Study of the Discoveries of an Early Byzantine and Medieval Islamic Commercial City in PalaestinaTertia – SouthernBilad ash-Sham» [ZGSJ], Οκτώβριος 2019-Οκτώβριος 2022 (Κύριος Ερευνητής: K.Δ. Πολίτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Ιόνιο Πανεπιστήμιο). 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μελέτη και δημοσίευση νέων επιτύμβιων επιγραφών από το Ghor es-Safi (Κ. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου)

 

«People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean 
(1492-1923)» [PIMo]
, Απρίλιος 2019-Απρίλιος 2023 (Διευθύνων: Giovanni Tarantino/Università degli Studi di Firenze). Δράση CA18140 – COST (European Cooperation in Science and Technology)
Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 2 «Ideas in Motion» και στη Διαχειριστική Επιτροπή (Α. Ζουρνατζή)
Ιστότοπος έργου

 

The Getty Research Institute’s Scholars Program 2018/2019
«The Classical World in Context: Persia» Συμμετοχή στο πρόγραμμα, Απρίλιος-Ιούνιος 2019 (Α. Ζουρνατζή). Προκαταρκτική παρουσίαση έρευνας
Δημοσιεύσεις: Zournatzi, A. «Persia in Cyprus», στο Persia: Ancient Iran and the Classical World, επιμ. J. Spier, T. Potts και S.E. Cole. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, 2022; Zournatzi, A. «The King’s peoples: was there ever an Achaemenid Persian tradition of ethnography?», στο Ancient Iran and the Classical World, επιμ. M.R. Shayegan. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, υπό έκδοση

 

«Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period» [CyCoMed], Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2022 (Κύριος Ερευνητής: Γ. Μπουρογιάννης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/ΕΙΕ· Συνεργάτις: Ε. Μάρκου/ΕΙΕ). 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ιστότοπος έργου

 

«Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond», Aύγουστος 2017-Ιούνιος 2020 (Διευθύνουσες: M. Feldman/Johns Hopkins University, Α. Ζουρνατζή/ΕΙΕ). Δράση Connecting Art Histories του Ιδρύματος Getty
Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συγκέντρωσε μία διεθνή ομάδα 24 ερευνητών εξειδικευμένων σε διάφορες πτυχές του υλικού πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια ευρεία περιοχή της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής από τη Μέση Εποχή του Χαλκού έως τη Σασανιδική περίοδο (περ. 2000 π.Χ.-περ. 650 μ.Χ.). Στόχος του υπήρξε η διερεύνηση των πολιτισμικών διασυνδέσεων, η αξιολόγηση σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και η ενίσχυση του διεπιστημονικού διαλόγου. Δείτε περισσότερα
Ατομικές ερευνητικές συμβολές του «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» αφορούσαν στα εξής θέματα:

 • «Craftsmen and worldviews in dialogue: perspectives from Seleucid-Parthian Iran» (Α. Ζουρνατζή). Δείτε περισσότερα
 • «Achaemenid and Scythian symbiosis in Central Asia» (Μ. Ηλιάκης)
 • «Personifications of notions of time in Greek and Palestinian mosaics of late antiquity» (προσκεκλημένη ομιλήτρια, Κ. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου)
 • «Irrigation and hydraulic structures in the Near East during the 1st millennium BC» (S.A. Shobairi)

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της Ιστορικής Έρευνας: Μελέτες και Ψηφιακές Εφαρμογές» [MIS 5002357], Ιούνιος 2017-Μάιος 2020 (συλλογικό έργο ΙΙΕ/ΕΙΕ). Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδότηση Ελλάδας – Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
«Τα νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου στη Συλλογή της American Numismatic Society (Νέα Υόρκη)» (Ε. Μάρκου)
Ιστότοπος έργου

 

«Advanced VR, iMmersive serious games and Augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE», June 2017-January 2018 (Κύρια Ερευνήτρια: Σ. Δεμέστιχα/Πανεπιστήμιο Κύπρου). H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017
Επιστημονική συνεργασία για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού “The Seafarers” γύρω από το θαλάσσιο εμπόριο και τις θαλάσσιες συναλλαγές στην αρχαιότητα (Ε. Μάρκου)
Δημοσίευση: Poullis, C., M. Kersten-Oertel, J.P. Benjamin, O. Philbin-Briscoe, B. Simon, D. Perissiou, S. Demesticha, Ε. Markou, E. Frentzos, P. Kyriakidis, D. Skarlatos και S. Rizvic. «Evaluation of ‘The Seafarers’: a serious game on seaborne trade in the Mediterranean sea during the Classical period.» Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 12 (2019)
Ιστότοπος έργου | Ιστότοπος παιχνιδιού

 

«The Silver Coinage of the Kings of Cyprus: Numismatics and History in the Archaic and Classical Periods (6th to 4th c. BC)» [SilCoinCy], Ιανουάριος 2014-Οκτώβριος 2015 (Κύρια Ερευνήτρια: Ε. Μάρκου/ΕΙΕ). Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013
Ιστότοπος έργου

 

«Κύρτου Πλέγματα. Δίκτυα Οικονομίας, Εξουσίας και Γνώσης στον Ελληνικό Χώρο από τους Προϊστορικούς Χρόνους έως τη Σύγχρονη Εποχή: Αναλυτική Τεκμηρίωση – Ερμηνευτική Χαρτογράφηση – Συνθετικές Προσεγγίσεις» [447995], Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2015 (συλλογικό έργο ΙΙΕ/ΕΙΕ). Δράση ΚΡΗΠΙΣ, Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007–2013, συγχρηματοδότηση Ελλάδας – Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
Οι ειδικές έρευνες των μελών του προγράμματος σε περιοχές δραστηριότητας του ελληνισμού στον ευρύτερο ανατολικό κόσμο συνεισέφεραν στο έργο με τις εξής μελέτες σε ηλεκτρονική μορφή:

Ιστότοπος έργου

 

«Ανασκαφή Ζώνης, Π.Ε. Έβρου», 2007-2017 (Διευθύνουσα: Π. Τσατσοπούλου-Καλούδη/Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου). Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΣΠΑ 2007-2017
Συμμετοχή στη μελέτη επιγραφικών ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης (Α. Ζουρνατζή)
Δημοσίευση: Τσατσοπούλου-Καλούδη, Π., Cl. Brixhe, Χ. Παρδαλίδου, Σ. Ηλιοπούλου, Κ. Καλούδης, Μ. Γαλάνη-Κρίκου, Α. Ζουρνατζή, Π. Τσέλεκας, Ρ. Βεροπουλίδου και Δ. Νικολαΐδου. Αρχαία Ζώνη Ι: Το Ιερό του Απόλλωνα. Κομοτηνή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2015 [2017]

 

«Αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα», Κύκλος Β΄, Δεκέμβριος 2005-Φεβρουάριος 2008 (συλλογικό έργο ΚΕΡΑ/ΕΙΕ). Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ενδεικτικές των συμβολών των μελών του προγράμματος είναι οι ακόλουθες μονογραφίες και δράσεις:

 • Key Fowden, Ε. και G. Fowden. Contextualizing Late Greek Philosophy. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 54. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2008
 • Kokkinia, Ch. Boubon. The Inscriptions and Archaeological Remains: A Survey 2004-2006. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 60. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2008
 • Meimaris, Y.E. και K.Ι. Kritikakou-Nikolaropoulou. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ib: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 57. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2008
 • Επιφανειακή έρευνα στη Βουβώνα (Κιβυρατική, βόρεια Λυκία), 2005-2006 (Διεύθυνση: Χ. Κοκκινιά, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης): ψηφιακή δημοσίευση «Survey results in Boubon (Cibyratis, northern Lycia) / 2004-2006» και συμβολή στο Hülden, Ο. κ.ά. Bubon und sein Umland. Eine Nachlese, Einzelstudien des Kibyratis-Projekts 1, 2021

 

«Αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα», Κύκλος Α΄, Μάρτιος 2002-Φεβρουάριος 2005 (συλλογικό έργο ΚΕΡΑ/ΕΙΕ). Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ενδεικτικές των συμβολών των μελών του προγράμματος είναι οι ακόλουθες μονογραφίες:

 • Meimaris, Y.E. και K.Ι. Kritikakou-Nikolaropoulou. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ia: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora). ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 41. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2005
 • Fowden, G. και E. Key-Fowden. Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 37. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2004
 • Zournatzi, Α. Persian Rule in Cyprus. Sources, Problems, Perspectives. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 44. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2005

 

Χορηγίες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» έχουν τύχει κατά καιρούς γενναιόδωρης στήριξης από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, όπως η Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), η Ακαδημία Αθηνών, η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης / Schweizer Nationalfonds, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Αρχιεπισκοπή του Όρους Σινά, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και η Navarino Resorts.

Συνέδρια και Εκδηλώσεις

Επιστημονικές συναντήσεις

Ερευνητικά Σεμινάρια του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ΙΙΕ, 2009 -
Συντονισμός: Σ. Ζουμπάκη, Α. Ζουρνατζή (2009-2017) / Β. Αντωνιάδης, Ε. Μάρκου, Μ.-Γ. Παρισσάκη (2018- )

Ερευνητική Συνάντηση «Thinking the Mediterranean. Communities and Identities», Αθήνα, ΕΙΕ, 17 Μαρτίου 2022
Διοργάνωση στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας 2 «Ideas in Motion» του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος «People in Motion», 2019-2023, χρηματοδοτούμενου από τον ευρωπαϊκό οργανισμό COST (European Cooperation in Science and Technology)
Συντονισμός: Χ. Γάσπαρης (ΙΙΕ/ΕΙΕ), L. Simonutti (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milanο), Α. Ζουρνατζή (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Πρόγραμμα συνάντησης

Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο «Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period», Αθήνα, ΕΙΕ, 8-11 Δεκεμβρίου 2020
Διοργάνωση στο πλαίσιο του έργου «Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period» [CyCoMed], 2018-2022, χρηματοδοτούμενου από την 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Συντονισμός: Γ. Μπουρογιάννης (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Πρόγραμμα συνεδρίου, βιντεοσκοπήσεις ανακοινώσεων και τόμος πρακτικών

Διεθνείς Ερευνητικές Συναντήσεις «Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond», Αθήνα, ΕΙΕ, 2-9 Οκτωβρίου 2018 / Κολυμβάρι (Κρήτη), Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 28 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2019
Διοργάνωση στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού έργου «Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond», 2017-2020, χρηματοδοτούμενου από τη δράση Connecting Art Histories του Ιδρύματος Getty
Συντονισμός: M. Feldman (Johns Hopkins University), Α. Ζουρνατζή (ΕΙΕ)
Πρόγραμμα 1ης συνάντησης | Πρόγραμμα 2ης συνάντησης

Ελληνο-Ιρανικό Συμπόσιο «Homer and Ferdowsi», Αθήνα, ΕΙΕ, 19-20 Ιανουαρίου 2007
Συντονισμός: S.M.R. Darbandi (Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα), A. Esmailpour (Research Institute of the Iranian Cultural Heritage Organization, Tehran), Α. Ζουρνατζή (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Διεθνές Συνέδριο «Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters», Αθήνα, ΕΙΕ, 11-14 Νοεμβρίου 2006
Διοργάνωση: ΕΙΕ – Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO – Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα / Research Institute of the Iranian Cultural Heritage Organization
Συντονισμός: S.M.R. Darbandi (Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα), Α. Ζουρνατζή (ΚΕΡΑ/ΕΙΕ)
Ιστότοπος συνεδρίου

 

Εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό

Κύκλος Διαλέξεων «Αρχαία Κύπρος και Μεσόγειος: μία μακρά ιστορία πολιτισμικών επαφών», Αθήνα, ΕΙΕ, 14 Ιανουαρίου - 4 Φεβρουαρίου 2020
Διοργάνωση στο πλαίσιο των ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων «Επιστήμης Κοινωνία» του ΕΙΕ και του ερευνητικού έργου «Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period» [CyCoMed], 2018-2022, χρηματοδοτούμενου από την 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Συντονισμός: Ε. Μάρκου (ΙΙΕ/ΕΙΕ), Γ. Μπουρογιάννης (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Πρόγραμμα διαλέξεων

Διαλέξεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος «Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond», χρηματοδοτούμενου από τη δράση Connecting Art Histories του Ιδρύματος Getty, Αθήνα, ΕΙΕ, 8 Οκτωβρίου 2018
Συντονισμός: M. Feldman (Johns Hopkins University), Α. Ζουρνατζή (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Αφίσα εκδήλωσης

Επιμορφωτικά Εργαστήρια Αρχαίας Νομισματικής για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αθήνα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 28 Σεπτεμβρίου 2018 / Αθήνα, ΕΙΕ, 20 Σεπτεμβρίου 2019. Διοργάνωση στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή», χρηματοδοτούμενης από τη δράση Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-NIGHT-2018/2019
Υπεύθυνη Ερευνήτρια: Ε. Μάρκου (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Ευρωπαϊκή βραδιά του Ερευνητή 2018 | Ευρωπαϊκή βραδιά του Ερευνητή 2019

Επιμορφωτικά Εργαστήρια Αρχαίας Επιγραφικής και Νομισματικής για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αθήνα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 30 Σεπτεμβρίου 2016 / Αθήνα, ΕΙΕ, 22 Σεπτεμβρίου 2017. Διοργάνωση στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή», χρηματοδοτούμενης από τη δράση Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-NIGHT-2016/2017
Υπεύθυνες Ερευνήτριες: Αρχαία επιγραφική, Χ. Κοκκινιά (ΙΙΕ/ΕΙΕ) – Aρχαία νομισματική, Ε. Μάρκου (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή 2016 | Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή 2017

Συνεργασίες

Με βάση τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα τα μέλη του «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» συνεργάζονται στον ελληνικό χώρο με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Επιγραφικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Στο πλαίσιο των διεθνών τους επιστημονικών συναλλαγών έχουν αναπτύξει, μεταξύ άλλων, σημαντικές συνεργασίες με τους ακόλουθους αρχαιολογικούς φορείς και ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Μουσείο Παλαιπάφου, Τμήμα Αρχαιοτήτων Ιορδανίας (Ανασκαφή Ghor es-Safi), Ελληνική Εταιρεία Σπουδών της Εγγύς Ανατολής (Hellenic Society for Near Eastern Studies), Oriental Institute του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Yeshiva University της Νέας Υόρκης, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης, Εθνικό Μουσείο Ιράν, Οργανισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν, Ιρανικό Μορφωτικό Κέντρο, ΕΕΕ UNESCO, Ίδρυμα J.P. Getty.

Βάσεις Δεδομένων - Ιστότοποι

Το αρχικό αρχείο επιγραφών της Παλαιστίνης που συνεισέφερε στο Πρόγραμμα το ιδρυτικό του μέλος, Ιωάννης Μεϊμάρης, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε σημαντική επιγραφική συλλογή (περί τα 500 έκτυπα) και εμπλουτίσθηκε με αντίστοιχο φωτογραφικό και βιβλιογραφικό αρχείο, καθώς και με μία ψηφιακή βάση δεδομένων χρονολογημένων επιγραφών της ρωμαϊκής-πρώιμης βυζαντινής Παλαιστίνης και Αραβίας.

Σε πιο πρόσφατες ενέργειες για τη συγκρότηση συνόλων δεδομένων συγκαταλέγονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες για τη διάχυση έγκυρης ιστορικής γνώσης τόσο στο επιστημονικό όσο και στο ευρύ κοινό μέσω ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο:

Ψηφιακή Έκδοση Επιγραφών της Πόλης Βουβώνας στην Κιβυρατική (Βόρεια Λυκία) της Μικράς Ασίας
Ο ιστότοπος παρουσιάζει το σύνολο των γνωστών ενεπίγραφων μνημείων μιας πόλης της αρχαίας Κιβυρατικής στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία (περιοχή του σημερινού Ibecik στην επαρχία Burdur της Τουρκίας), η οποία στην αρχαιότητα έφερε το όνομα Βουβών. Περιλαμβάνει κείμενα, σχολιασμό και φωτογραφίες των επιγραφών, καθώς επίσης χάρτες και σχέδια των σημαντικότερων αρχαιολογικών ευρημάτων.
Website address: http://boubonkera.eie.gr/

Κύπριος Χαρακτήρ
Ιστότοπος, υπό διαρκή επικαιροποίηση, για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη νομισματική της αρχαίας Κύπρου. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει μέχρι στιγμής μία βάση νομισματικών δεδομένων με περίπου 1000 νομίσματα, περισσότερες από 30 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για πτυχές της ιστορίας της Κύπρου από διάφορους συγγραφείς και μία πλήρη βιβλιογραφία –με δυνατότητα αναζήτησης– της κυπριακής νομισματικής από το 1836 έως το 2014 με περισσότερες από 600 εγγραφές.
Website address: http://kyprioscharacter.eie.gr/en/

CyCoMed
Iστότοπος του ερευνητικού έργου «Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period» (Υπεύθυνος: Γ. Μπουρογιάννης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΙΙΕ/ΕΙΕ). Περιλαμβάνει περιγραφή του έργου, μία σειρά επιστημονικών άρθρων από ειδικούς στο θέμα, εκτενέστατη συναφή βιβλιογραφία, βιντεοσκοπήσεις των ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου «Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period», καθώς και συνδέσμους σε ιστοτόπους ενδιαφέροντος.
Website address: https://cycomedproject.eie.gr/

Mapping Ancient Cultural Encounters: Greeks in Iran ca. 550 BC - ca. AD 650
Αποθετήριο αρχαιολογικών, επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων που αναφέρονται στην ελληνική παρουσία και τις ελληνικές-ιρανικές αλληλεπιδράσεις στην επικράτεια του σύγχρονου κράτους του Ιράν κατά την αρχαιότητα. Στην αρχική, πιλοτική του μορφή περιλαμβάνει μία γενική επισκόπηση της πορείας των ελληνικών-ιρανικών πολιτισμικών φαινομένων στο Ιράν, των κύριων ερωτημάτων που θέτει το υπάρχον τεκμηριωτικό υλικό και της εξέλιξης της σύγχρονης έρευνας στο θέμα, καθώς επίσης και 25 τεκμήρια (κτήρια και αρχιτεκτονικά στοιχεία, επιγραφές σε λίθο, μέταλλο και πηλό, έργα γλυπτικής και νομίσματα) από 18 θέσεις, τα οποία εκπροσωπούν τις τέσσερεις μείζονες ιστορικές περιόδους υπό μελέτη. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις ιρανικές τοποθεσίες προέλευσης των τεκμηρίων παρέχονται στις σελίδες ενός αλφαβητικού καταλόγου θέσεων (Gazetteer). Η παρουσίαση εμπλουτίζεται με συνδέσμους που οδηγούν σε συναφή αρχαία κείμενα, εικόνες, αλλά και επιστημονικές παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις και ιστοτόπους ενδιαφέροντος.
Website address: http://iranohellenica.eie.gr/

Βραβεία - Διακρίσεις

Εκλογή της Χ. Κοκκινιά ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Βερολίνο), 2020-

Επιλογή της Α. Ζουρνατζή ως 2018/2019 Getty Scholar του Getty Research Institute  στο Getty Villa Museum

Εκλογή της Χ. Κοκκινιά ως Μέλους της Επιτροπής της Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine (AIEGL), 2013-2019

coverimage Απονομή του «Prix Delepierre» της Association pour L'Encouragement des Études Grecques en France (2012) στην E. Μάρκου για τη μονογραφία L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque classique (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64, Athènes 2011)

Απονομή του «Prix Allier de Hauteroche» της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2013) στην E. Μάρκου για τη μονογραφία L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque classique (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64, Athènes 2011)
   
cover02 Απονομή του «World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran» του Υπουργείου Πολιτισμού του Ιράν (2010) στους S.M.R. Darbandi και Α. Ζουρνατζή για τη διοργάνωση και την έκδοση των πρακτικών του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters, Athens, 11-13 November 2006 (Athens: National Hellenic Research Foundation – Hellenic National Commission for UNESCO – Cultural Center of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Greece, 2008)
Κατεβάστε την έκδοση [6.75 MB | pdf]
   
cover03 Απονομή «Bραβείου Ακαδημίας Αθηνών της Τάξης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών» (2006) στους Ι. Μεϊμάρη και Κ. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου για το σύνταγμα επιγραφών Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ia: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (MEΛETHMATA 41, Athens 2005)

 

Εκδόσεις

Εργασίες των μελών του Προγράμματος δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (βλ. ενδεικτικά βιογραφικά μελών). Στα έργα του Προγράμματος συγκαταλέγονται αυτοτελείς δημοσιεύσεις, όπως συντάγματα επιγραφών από την Τρίτη Παλαιστίνη και τη Βουβώνα της Μικράς Ασίας, συνθετικές μελέτες για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη νομισματική της αρχαίας Συρίας, Παλαιστίνης, Αραβίας, Κύπρου και αιγαιακής Θράκης, καθώς και έκδοση πρακτικών του πρώτου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τις αρχαίες ελληνοϊρανικές σχέσεις που διοργανώθηκε με ελληνική-ιρανική συνεργασία.

 • Bourogiannis, G. (επιμ.). Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period. AURA Supplement 9. Athens: Department of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens, 2022.
 • Τσατσοπούλου-Καλούδη, Π., Cl. Brixhe, Χ. Παρδαλίδου, Σ. Ηλιοπούλου, Κ. Καλούδης, Μ. Γαλάνη-Κρίκου, Α. Ζουρνατζή, Π. Τσέλεκας, Ρ. Βεροπουλίδου και Δ. Νικολαΐδου. Αρχαία Ζώνη Ι: Το Ιερό του Απόλλωνα. Κομοτηνή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ­– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2015 [2017]
 • Meimaris, Y.E. και K.I. Kritikakou-Nikolaropoulou. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ic: The Jewish Aramaic Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora). ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 73. Αthens: Section of Greek and Roman Antiquity/Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation, 2016
 • Μάρκου, Ευ. Coinage and History. The Case of Cyprus During the Archaic and Classical Periods / Νομισματική και ιστορία.Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Lectures on the History of Numismatics / Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας 6. Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 2015
 • Fowden, G. Before and After Muhammad. The First Millennium Refocused. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013
 • Markou, Ε. L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque classique. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2011 («Prix Delepierre» της Association pour L'Encouragement des Études Grecques en France [2012] και «Prix Allier de Hauteroche» της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres [2013])
 • Kokkinia, Ch. Boubon. The Inscriptions and Archaeological Remains: A Survey 2004-2006. MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 60. Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2008
 • Darbandi, S.M.R. και Α. Zournatzi (επιμ.). Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters, 1st Ιnternational Conference, Athens, 11-13 November 2006. Athens: National Hellenic Research Foundation – Cultural Center of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Greece – Hellenic National Commission for UNESCO, 2008 («World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran» του Υπουργείου Πολιτισμού του Ιράν [2010])
 • Meimaris, Y.E. και K.I. Kritikakou-Nikolaropoulou. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ib: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan. MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 57. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2008
 • Key Fowden, E. και G. Fowden. Contextualizing Late Greek Philosophy. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 54. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2008
 • Μεϊμάρης, Ι.Ε. σε συνεργασία με την Ν. Μακρυγιάννη. Ἔρνος κύδιμον Παλαιστινῆς Γαίης. Ἀνθολογία ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν Παλαιστίνης καὶ  Ἀραβίας. Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2008
 • Zournatzi, A. Persian Rule in Cyprus. Sources, Problems, Perspectives. MEΛETHMATA 44. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2005
 • Meimaris, Y.E. και Κ.Ι. Kritikakou-Nikolaropoulou. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ia: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora).MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 41. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2005 («Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών της Τάξης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών» [2006])
 • Fowden, G. Qusayr 'Amra. Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria. The Transformation of the Classical Heritage 36. Berkeley, CA: University of California Press, 2004
 • Fowden, G. και Ε. Key-Fowden. Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 37. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 2004
 • Fowden, G. Empire to Commonwealth. Consequences of Monotheism in Late Antiquity. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993 (ιταλική μετάφρ., Ρώμη 1997)
 • Meimaris, Y.E. σε συνεργασία με τις Κ. Kritikakou και P. Bougia. Chronological Systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia. The Evidence of the Dated Greek Inscriptions. MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 17. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 1992
 • Meimaris, Υ. The Monastery of Saint Euthymios the Great at Khan el-Ahmar, in the Wilderness of Judaea. Rescue Excavations and Basic Protection Measures, 1976-1979: Preliminary Report. Athens, 1989
 • Meimaris, Y.E. Sacred Names, Saints, Martyrs and Church Οfficials in the Greek Inscriptions and Papyri Pertaining to the Christian Church of Palestine. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 2. Αthens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation, 1986
 • Μεϊμάρης, Ι.Ε. Κατάλογος τῶν νέων ἀραβικῶν χειρογράφων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Ὄρους Σινᾶ (ελληνικά και αραβικά). Ἀθῆναι: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ – Ἐθνικὸν Ἳδρυμα Ἐρευνῶν, 1985

Οι ερευνήτριες του Προγράμματος υποστηρίζουν την εκδοτική δραστηριότητα του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ως τακτικά μέλη των εκδοτικών επιτροπών της σειράς μονογραφιών ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ και του περιοδικού Τεκμήρια.

 

 
 

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618