Επιστημονικά Σεμινάρια

Σεμινάρια Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ/EIE) διοργανώνει κάθε Τετάρτη στο ΕΙΕ επιστημονικά σεμινάρια που καλύπτουν θεματικές ενότητες που αφορούν τις δράσεις και τα προγράμματα του Ινστιτούτου. Ομιλητές είναι ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδάκτορες συνεργαζόμενοι ερευνητές του Ινστιτούτου καθώς και προσκεκλημένοι επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού. Απευθύνονται στους συναδέλφους της βιοϊατρικής ερευνητικής κοινότητας της Αττικής γι’αυτό και γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα στα ΕΚ και τα ΑΕΙ.

 

Σεμινάρια Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/EIE) διοργανώνει κάθε Πέμπτη στο ΕΙΕ εξειδικευμένα επιστημονικά σεμινάρια σε θεματικές περιοχές που αφορούν την έρευνα που διεξάγεται στο Ινστιτούτο. Ομιλητές στα σεμινάρια είναι ερευνητές του Ινστιτούτου και προσκεκλημένοι επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού. Απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό που περιλαμβάνει φοιτητές και επιστήμονες με ενδιαφέρονται σε πειραματική και θεωρητική φυσικοχημεία υλικών και φωτονική.

 

Σεμινάρια της Ερμούπολης

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης διοργανώνονται από το 1985 από το τότε Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, σήμερα Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Στα 32 χρόνια το Ινστιτούτο έχει συνεργαστεί για την οργάνωσή τους με το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων και τα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κυκλάδων. Τα «Σεμινάρια» από την έναρξή τους προσπάθησαν να αποτελέσουν ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων, ένα ζωντανό χώρο προβληματισμού πάνω σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σταθερή επιδίωξή τους υπήρξε η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ συγγενών κλάδων των επιστημών του ανθρώπου, σε ένα περιβάλλον οικείο και ευχάριστο, διατηρώντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα χωρίς τις δεσμεύσεις και τους τύπους που επιβάλλουν οι επιστημονικές ημερίδες που διενεργούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα Σεμινάρια συμμετέχουν κάθε χρόνο με εισηγήσεις τους περισσότεροι από 100 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τις εργασίες τους παρακολουθούν ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, και κάθε ενδιαφερόμενος καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη. Θεματικά δομούνται σε επιμέρους σεμινάρια την επιμέλεια των οποίων αναλαμβάνουν επιστήμονες ή φορείς που έχουν πάρει και την εκάστοτε σχετική πρωτοβουλία.