Δράσεις Εκπαίδευσης ΕΙΕ - Εισαγωγή

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) παράλληλα με το καινοτόμο ερευνητικό έργο των Ινστιτούτων του στους τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών, διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων και της διάχυσης της νέας γνώσης στο ευρύ κοινό.

Επί σειρά ετών αναπτύσσονται συνεργασίες με Πανεπιστήμια τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού στο πλαίσιο των οποίων οι ερευνητές των Ινστιτούτων του ΕΙΕ επιβλέπουν πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, πτυχιακών αλλά διπλωματικών εργασιών για την απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης (master) καθώς και διδακτορικών διατριβών. Επίσης, διδάσκουν σε τακτική βάση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά και προσκαλούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος να δώσουν διαλέξεις σε προπτυχιακό επίπεδο.

Από το 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», το οποίο αποτελεί το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που βασίζεται στη συνεργασία ερευνητικού κέντρου και ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).
Σήμερα, το ΕΙΕ συμμετέχει σε τρία επιπλέον  Διιδρυματικά/Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ειδικότερα:

  • «Ογκολογία: από την ογκογένεση ως τη θεραπεία» (με Παν Κρήτης, Ιατρική Σχολή)
  • «Νευροεπιστήμες» (με συμμετοχή 4 τμημάτων του ΕΚΠΑ & 5 Ε.K.)
  • «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις – Microsystems and Nanodevices». (με συμμετοχή 6 σχολών του ΕΜΠ & 3 Ε.K.)

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εξειδικευμένα επιστημονικά σεμινάρια που απευθύνονται στην ερευνητική κοινότητα, καθώς και επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές, ενώ το 2016 ξεκίνησε η διοργάνωση Θερινών Σχολείων στους ερευνητικούς τομείς που δραστηριοποιούνται τα τρία Ινστιτούτα του ΕΙΕ για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε σπουδαστές και νέους ερευνητές από όλον τον κόσμο.

Εκτός από τους ερευνητές και τους φοιτητές, το ΕΙΕ επιδιώκει μέσω των εκπαιδευτικών του δράσεων να φέρει σε επαφή τους μαθητές αλλά και το ευρύ κοινό με τον χώρο της έρευνας και της επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επισκέψεις μαθητών Λυκείου στους χώρους και τα εργαστήρια των Ινστιτούτων του ΕΙΕ σε σταθερή βάση καθόλη τη διάρκεια του έτους.