Θερινά Σχολεία

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων υλοποιεί Θερινά Σχολεία στους τομείς ενδιαφέροντος των Ινστιτούτων του αξιοποιώντας την εμπειρία του ερευνητικού του δυναμικού.

Τα Θερινά Σχολεία απευθύνονται σε διεθνές κοινό και αφορούν, ανάλογα με το αντικείμενο, προπτυχιακούς, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές. Πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο τους θερινούς μήνες και η διάρκειά τους κυμαίνεται ενδεικτικά από 2 ημέρες έως 2 εβδομάδες ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε σχέση πάντα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Έχουν πραγματοποιηθεί τα παρακάτω θερινά σχολεία:

  • «Ελληνικής Παλαιογραφίας και Βυζαντινής Επιγραφικής», Πάτμος, 04-09.07.2016
  • «Advanced Battery Testing & Safety and High Performance Organic Photovoltaics», Αθήνα, 12-13.07.2016
  • «Σχολείο Ανάπτυξης Φαρμάκων», Αθήνα, 10-14.10.2016
  • «Επιστήμες και Θρησκεία», Κολυμπάρι – Κρήτη, 5 - 10.06.2017
  • «Ελληνικής Παλαιογραφίας και Βυζαντινής Επιγραφικής», Πάτμος, 03-08.07.2017
  • «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Νομισματική», Αθήνα, 03-12.07.2017
  • «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Νομισματική», Αθήνα, 02-11.07.2018
  • «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Νομισματική», Αθήνα, 01-10.07.2018