Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

«ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

To Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ συνδιοργανώνει με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» (bioepixirin.bio.uth.gr).

Το «Βιοεπιχειρείν»   έχει στόχο την ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες και στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής κατάρτισης. Είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και επιχειρηματικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές του ΙΧΒ διδάσκουν στους τομείς των βιοεπιστημών και επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου σπουδών. 

Website: http://www.bioepixirin.bio.uth.gr/

 

 

«ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στους:

 • μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο
 • τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών
 • τη μεταφραστική και κλινική έρευνα
 • την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου
 • την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες
 •  τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή
 • τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες
 • την ψυχο-ογκολογία
 • την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν

 • να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών
 • να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας
 • να στελεχώσουν δομές ψυχολογικής στήριξης καρκινοπαθών

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές συμβουλευτείτε το σύνδεσμο: http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/ogkologia

 

 

«Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες»

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες» είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές στο μεταπτυχιακό επίπεδο στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απονομή πτυχίου μεταπτυχιακού ειδίκευσης στις Νευροεπιστήμες (Master of Neurosciences) μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Το "Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες" λειτουργεί από κοινού από:

 1. Τμήμα Βιολογίας – Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής - Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Τμήμα Οδοντιατρικής - Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Ιατρική Σχολή - Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 5. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
 6. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
 7. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 8. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
 9. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Website: http://masterneuroscience.biol.uoa.gr

 

 

«Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"»

Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις" αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων.

Οι περιοχές αυτές της επιστήμης και της τεχνολογίας αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και στις επόμενες δεκαετίες. Τα μικροσυστήματα κατασκευάζονται στο ίδιο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ακολουθώντας την ίδια λογική της παράλληλης κατασκευής (batch fabrication) που επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη της κλασσικής μικροηλεκτρονικής. Τα πεδία εφαρμογών που δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό είναι ευρύτατα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες δηλαδή με θέματα, που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη. Όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος των πάσης φύσεως διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μικροσύστημα είναι μικρότερο των 100 nm, κανείς οδηγείται στην περιοχή της νανοτεχνολογίας. Παρόλο που η νανοτεχνολογία αγγίζει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων η έμφαση του παρόντος μεταπτυχιακού είναι σε κατευθύνσεις όπου η νανοτεχνολογία συναντάει την τεχνολογία των μικροσυστημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών νανοδιατάξεων και αισθητήρων.

Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης. Σ' ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις έχουμε συμπεριλάβει α) βασικά μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο προβλημάτων που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία, όπως η Φυσική Υλικών και Διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα και β) μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν μακροσκοπική-φαινομενολογική προσέγγιση, ακόμη και προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος.

Οι εμπλεκόμενες Σχολές του ΕΜΠ είναι η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, η Σχολή Χημικών Μηχανικών, και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Επίσης, συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ως συνεργαζόμενοι φορείς εκτός ΕΜΠ, το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Ε.Ι.Ε., και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ, τα οποία διαθέτουν τόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό όσο και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό,

Website: http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm