ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Τα Σεμινάρια του Σπ. Ι. Ασδραχά στο ΕΙΕ (1994–2007)

Κατάλογος με τις θεματικές των Σεμιναρίων

Non omnis moriar

Το «Σεμινάριο Ασδραχά», όπως επιγραμματικά συνηθίζαμε να το λέμε, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 1994 και σταμάτησε τον Μάιο 2007. Άτυπα ενταγμένο στις δραστηριότητες του τότε ΚΝΕ/ΕΙΕ, διεξαγόταν στη χρονική λογική του ακαδημαϊκού έτους, κάθε Τρίτη 7-9 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΝΕ.

Οι σεμιναριακές αυτές συναντήσεις  ήταν ανοιχτές και τις παρακολουθούσε  ένα διαβαθμισμένο επιστημονικά κοινό από πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών μέχρι δόκιμους ερευνητές και ώριμους ιστορικούς.

Μολονότι η γενική θεματική οριοθέτηση του Σεμιναρίου, όπως την είχε ορίσει ο Σπύρος Ασδραχάς, θα περιστρεφόταν γύρω από ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του υπόδουλου ελληνισμού από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, εντούτοις στην πράξη η θεματική που κάλυψαν τα σεμινάρια ήταν πολύ πλουσιότερη και ευρύτερη του προκαθορισμένου και συχνά ξεστράτιζε σε παράπλευρες επιστημονικές ατραπούς.

Συμβατικά, με την έναρξη του ετήσιου σεμιναριακού κύκλου οριζόταν από τον Σπ. Ασδραχά το πεδίο μέσα στο οποίο θα κινούνταν τα μαθήματα δίχως όμως αναλυτικό πρόγραμμα· κάποια παραδείγματα: «Το οικονομικό και οι εκφράσεις του», «Ζητήματα νεοελληνικής ιστορίας, 16ος-18ος αι.», «Αστικά και αγροτικά μορφώματα», «Προβλήματα τοπικής ιστορίας», «Αντισυμβατικά κείμενα». Έτσι, το επόμενο θέμα του σεμιναρίου ήταν σχεδόν πάντα άγνωστο, κάτι σαν έκπληξη, προκαλώντας πνευματική διέγερση για το νέο διανοητικό ξάφνιασμα που μας ετοίμαζε ο δάσκαλος.

Τούτο άφηνε περιθώριο στον Σπ. Ασδραχά να επιλέξει και να προσαρμόσει την παρουσίασή του ανάλογα με την έμπνευση, τις τρέχουσες ιστορικές αναζητήσεις του ή την συγκυρία, καλή ή κακή: Η πρόσφατη κυκλοφορία ενός βιβλίου, όχι πάντα ιστορικού αλλά για το οποίο πίστευε ότι αποτελεί έναυσμα για ιστορικού ή κοινωνιολογικού τύπου προσεγγίσεις και προβολές, όπως λ. χ. το βιβλίο του Ρόμολο Γκαλιμπέρτι, Τα τρύπια άρβυλα, ή το άλλο της Βίργκως Βασιλείου, Ένα κλωνάρι ανθισμένο ρείκι, είναι κάποια εντυπωσιακά παραδείγματα.Και η κακή επικαιρότητα: Ο θάνατος του Φίλιππου Ηλιού τον Μάρτιο του 2004 αποτέλεσε στο αμέσως επόμενο σεμινάριο την post mortem αναφορά του Σπ. Ασδραχά  στον άνθρωπο και το έργο του.

Άλλες φορές το μάθημα ήταν πιο παραδοσιακό: στοχασμός και διάλογος με τα τρέχοντα και παλαιότερα θεωρητικά ρεύματα περί ιστορίας και ιστοριογραφίας ή βάσανος του τεκμηρίου και ερμηνεία των πηγών, πάντα όμως με σκοπούμενο την ένταξη του μερικού σε ένα γενικότερο πλαίσιο· η περίπτωση, το παράδειγμα στο συνολικό, όπως ως επιμύθιο επαναλάμβανε ο ίδιος,  ή αλλιώς το δέντρο μέσα στο δάσος. Σε κάθε περίπτωση ο Σπ. Ασδραχάς οργάνωνε έτσι το μάθημά του, ώστε στο τέλος ―όχι σπάνια και κατά την διάρκεια― να προκαλείται μεγάλη και ουσιαστική συζήτηση με το ακροατήριό του.

Με την έναρξη των επιστημονικών αυτών συνευρέσεων θεωρήθηκε σκόπιμο να ηχογραφούνται τα μαθήματα, έργο που ανέλαβε ανελλιπώς αλλά εντελώς ερασιτεχνικά, με ένα απλό κασετόφωνο, η «συντονίστρια» του Σεμιναρίου Ευτυχία Δ. Λιάτα· έτσι, διεσώθη μεν όλος ο κύκλος των πολυετών σεμιναριακών μαθημάτων του Σπ. Ασδραχά ― συνολικής διάρκειας 500 περίπου ωρών― αλλά όχι πάντα στην επιθυμητή ποιότητα ήχου. Χάρη στις ηχογραφήσεις αυτές στάθηκε δυνατή η επιλεκτική απομαγνητοφώνηση μιας θεματικής, από την οποία προέκυψε η έκδοση του ΙΝΕ/ΕΙΕ, το 2007, του βιβλίου Σπ. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευσης.

Στο μεταξύ, στη σκέψη και στις συζητήσεις κάποιων από τους πιο «πιστούς μαθητές» του Σεμιναρίου προέβαλε η ανάγκη να μεταγραφούν οι κασέτες σε κάποιου τύπου ψηφιακή μορφή, κάτι που ο ίδιος ο Ασδραχάς εκφρασμένα το επιθυμούσε πολύ. Δεν στάθηκε δυνατόν να του γνωστοποιηθεί ότι η διαδικασία θα έμπαινε σε εφαρμογή πολύ σύντομα. Έτσι, μόνο μετά τον θάνατό του στις 11 Δεκέμβρη του 2017 κατέστη δυνατή η υλοποίηση του έργου αυτού. Την διαδικασία της μετατροπής του αναλογικού ηχητικού υλικού σε ψηφιακό, εργασία χρονοβόρα αλλά καθοριστική για την διάσωση των ιστορικών αυτών ντοκουμέντων ανέλαβε και πραγματοποίησε εθελοντικά ο Δημήτρης Τ. Σκλαβενίτης στο διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου 2018. Κατάλογος με το θέμα καθενός των 229 μαθημάτων, σε χρονολογική σειρά καταγραμμένων, επιτρέπει την επιλογή και την εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από αυτά.

Η τελική τεχνική επεξεργασία και η ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΙΕ οφείλεται στους τεχνικούς συνεργάτες του Ιδρύματος, Παναγιώτη Θανόπουλο και Αγγελική Βόσσου.

Ευτυχία Δ. Λιάτα


Σεμινάρια Σπύρου Ασδραχά // ΚΝΕ-ΕΙΕ, Ιανουάριος 1994 - Μάιος 2007

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

1994

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

1

31/1/1994

Εισαγωγικό μάθημα περί ιστορίας και ιστορικής έρευνας. Ορισμός της ελληνικής οικονομικής ιστορίας και του πεδίου αναφοράς των σεμιναρίων

2

7/2/1994

Περί των πηγών ‒βενετικών και τούρκικων‒ της οικονομικής ιστορίας: Η κατασκευή και η αξιοποίησή τους. Παραδείγματα και προβολές σε σύγχρονα θέματα (1)

3

7/2/1994

Περί των πηγών ‒βενετικών και τούρκικων‒ της οικονομικής ιστορίας: Η κατασκευή και η αξιοποίησή τους. Παραδείγματα και προβολές σε σύγχρονα θέματα (2)

4

15/2/1994

Λειτουργία του οικονομικού συστήματος της Τουρκοκρατίας
Εκχρηματισμός: μαρτυρίες και οικονομικές κατασκευές· παραδείγματα

5

21/2/1994

Αγροτικές τεχνικές, αγροτική παραγωγή, φυσικά αγαθά και φορολογία. Ενδεικτικά παραδείγματα. Οικονομικές φυσιογνωμίες

6

26/2/1994

Συνέχεια προηγούμενου θέματος. Παραδείγματα από τα "Γεωργικά" του Λουκόπουλου. Αγροτικό τοπίο. Ανάλυση πηγών

7

4/4/1994

Τρόποι δημιουργίας μεγάλης ιδιοκτησίας. Παραδείγματα χωριού Γομάτου, Μονής Διονυσίου και άλλων

8

12/4/1994

Κοινοτική καταχρέωση και ερημώσεις χωριών. Μπόρτζι και αλβανικές ομάδες

9

18/4/1994

Τιμαριωτικές καταστιχώσεις: τα κερκυραϊκά φέουδα

10

16/5/1994

Φορολογικά ζητήματα και αλληλεγγυότητες. Περί συλλογικής ευθύνης

11

23/5/1994

Περί πόλεων

12

30/5/1994

Η οθωμανική πόλη: Φυσιογνωμία, προβλήματα λειτουργίας

13

7/6/1994

Η βενετσιάνικη πόλη

14

 

14/6/1994

Το παράδειγμα του Χάνδακα. Έκθεση Pasqualigo.

15

21/6/1994

"Ο Φωτεινός" του Βαλαωρίτη

16

11/10/1994

Ο βαθμός και ο τύπος διάσωσης του οικονομικού στα Απομνημονεύματα του ’21… Μιχ. Οικονόμου

17

18/10/1994

Καν. Δεληγιάννης. Παν. Παπατσώνης. Ιμλάκια (κρατικές ιδιοκτησίες).

18

27/10/1994

Νικ. Κασομούλης

19

2/11/1994

Αμβ. Φρατζής και Φωτ. Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος)

20

8/11/1994

Περί λειτουργίας της αγοράς

21

15/11/1994

Γ. Μακρυγιάννης

22

15/11/1994, 22/11/1994

Παν. Σκουζές

   

[Επιστροφή]

1995

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

23

24/1/1995, 14/2/1995

Το εμπορικό ταξίδι στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο. Το ταξίδι του Ποθητού Ξένου.

24

21/2/1995

Ποθητός Ξένος: Τα εμπορεύματα - τα αντικείμενα - τα ακίνητα

25

28/2/1995

Ποθητός Ξένος: Οι διαθήκες. Η διαθήκη του Π. Ξ.

26

7/3/1995

Ποθητός Ξένος: Ο γάμος. Δαπάνες γάμου.

27

14/3/1995

Μορφές πώλησης γης και σπιτιών στα νησιά. Παραδείγματα από Νάξο και Λευκάδα.

28

21/3/1995

Απομνημονεύματα Νικ. Κ. Κασομούλη

29

28/3/1995

«Ικετηρία του γένους των Γραικών» 1771

30

4/4/1995

Η αγροτική οικογένεια (Αναγνωστόπουλος ‒ Μακεδονία)

31

11/4/1995

Το χρονικό του Γεωργ. Τουρτούρη (Γιάννενα)

32

2/5/1995

Αριστοτέλης Μητράρας: Συντεχνίες στη Βέροια

33

9/5/1995

Η οικονομία και λειτουργία της αγοράς. Γενική θεώρηση.

34

16/5/1995

Παρουσίαση της «Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας»

35

26/9/1995

Οι οικονομίες και τα πεδία τους. Ορισμός του οικονομικού. Γενική θεώρηση.

36

3/10/1995

Η ιστορία των κατακτημένων – Η ιστορία των κατακτητών

37

10/10/1995

Οικονομικά φαινόμενα στην ιστορία των κατακτημένων

38

17/10/1995

Δυτική κατάκτηση: Φεουδαλική πρόσοδος – Βαρωνία Τρον

39

24/10/1995

Και πάλι περί φεουδαλικών προσόδων

40

31/10/1995

Κερκυραϊκά φέουδα. Απογραφή 1471.

41

7/11/1995

Και πάλι περί κερκυραϊκών φεούδων

42

14/11/1995

Τοπωνυμίες. Τρόποι ονοματοθεσίας.

43

21/11/1995

Η οθωμανική κατάκτηση: αγροτική παραγωγή – πλεόνασμα ‒ αγορά

44

28/11/1995

Κερκυραϊκή κοινωνία: συγγενικές σχέσεις – αδελφοσύνες – υιοθεσίες – συμβάσεις εργασίας

45

5/12/1995

Το μερίδιο του νεκρού: Νεκρόδειπνα (Πάτμος – Κρήτη)

46

12/12/1995

Δημογραφικά Λευκάδας: Απογραφές 1813, 1824

47

19/12/1995

Η γεωγραφία του εθίμου. Το έθιμο των μεταβιβάσεων στα νησιά του Αιγαίου

   

[Επιστροφή]

1996

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

48

9/1/1996

Ορεινός χώρος: Πολεμικές κοινότητες, Η κοινωνία – η οικονομία τους. Μετανάστευση.

49

26/3/1996

1461: Φορολογικό κατάστιχο Πελοποννήσου: Η Κορινθία από οθωμανική απογραφή της εργασίας Beldiceanu. Η λογική της πηγής – σιωπές – αναλυτική ιστορική μέθοδος

50

2/4/1996

Γενικά μηχανισμοί της οικονομίας. Πανηγύρια

51

23/4/1996, 30/4/1996

Πανηγύρια: ζώνες – χρήμα – ασφάλεια

52

7/5/1996, 14/5/1996

Πανηγύρια: Πωγωνιανή – προστασία πόλεων – δίκτυα  Μοσχόπολη

53

28/5/1996

Με αφορμή το Συνέδριο στην Κέρκυρα συζήτηση περί Ιονίων νήσων

54

8/10/1996

Πλήθων Γεμιστός: Στρατός – φορολογία

55

15/10/1996

Φελίξ Μπωζούρ

56

22/10/1996

Ašer Hananel: Fontes Ebraici

57

26/11/1996

Αγοραπωλησίες: Τύποι συμβολαίων – γεωγραφία του εθίμου

58

3/12/1996

Μάρκου Γκιόλια, περί τσελιγκάτων

59

10/12/1996

Περί δημογερόντων: Η γνώμη των συγχρόνων

   

[Επιστροφή]

1997

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

60

14/1/1997

Κώστας Γραμματικός, γραμματικός του Αλή πασά

61

21/1/1997

Κύρκας Παπανίκου, αδελφός Κ. Γραμματικού

62

28/1/1997

Εμφυτευτικές σχέσεις: Κέρκυρα 15ος αι.

63

2/4/1997

Οικοτεχνία-βιοτεχνία κατά την Τουρκοκρατία

64

8/4/1997

Κατανομή των πληθυσμιακών μεγεθών στην ύπαιθρο με βάση τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα

65

15/4/1997

Δημογραφικά αναπτύγματα υπαίθρου, 15ος-18ος αι. Μακεδονία

66

13/5/1997

Στ. Σπανάκη, «Έργα και ημέρες ενός τοκογλύφου» στην Κρήτη

67

20/5/1997

Κρήτη: Έκθεση Prov. Mocenigo (Στ. Σπανάκης)

68

27/5/1997

Κρήτη: Ταρσανάδες (Στ. Σπανάκης)

69

3/6/1997

Relazione di Franc. Grimani 1760 περί Ιόνιων νησιών

70

10/6/1997

Μπαρουτόμυλοι: παραγωγή μπαρουτιού (ή νίτρου) σε Κρήτη και Μοριά

   

[Επιστροφή]

1999

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

71

4/5/1999

Ρόμολο Γκαλιμπέρτι: «Τα τρύπια άρβυλα»

72

18/5/1999

«Το χρονικό του Γαλαξειδίου»

73

25/5/1999

Ζάκυνθος: το χρονικό της πανώλης (1688)

74

8/6/1999

J. Covel, Voyages en Turquie 1675-1677. Σχολιασμός χωριού με αποκλειστικότητα στην αμπελοκαλλιέργεια και οινοκατανάλωση στο Καραγάτσι Ανδριανούπολης.

75

15/6/1999

Για το βιβλίο της Βίργκως Βασιλείου, «Ένα κλωνάρι ανθισμένο ρείκι»

76

22/6/1999

Το αστικό τελετουργικό στην Κέρκυρα κατά την βενετοκρατία (με αφορμή το βιβλίο της Αλ. Νικηφόρου)

77

2/11/1999

Γενικό εισαγωγικό σεμινάριο για τα φαναριώτικα κείμενα

78

9/11/1999

Γ. Σούτσου, «Αλεξανδροβόδας»

79

16/11/1999

Ρήγα, «Το σαγανάκι της τρέλας»
Μιχ. Περδικάρη, «Ερμήλος»

80

23/11/1999

Ιακ. Πολυλά, «Ένα μικρό λάθος» και «Η συγχώρησις»

81

30/11/1999

Κων. Χατζόπουλου, «Ο πύργος τ’ Ακροπόταμου»

82

7/12/1999

Χρ. Χρηστοβασίλη, «Ο Κουτσογιάννης στα Γιάννενα»

83

14/12/1999

K. Κρυστάλλη, «Το πανηγύρι της Καστρίτσας» και «Τα χαλάσματα»

84

21/12/1999

Αλ. Παπαδιαμάντη, «Η φόνισσα»

   

[Επιστροφή]

2000

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

85

11/1/2000, 25/1/2000

Εμμ. Ροΐδη, «Ψυχολογία Συριανού συζύγου» και «Περιπλανήσεις στην Αθήνα»

86

1/2/2000, 8/2/2000

Μιχ. Μητσάκη, «Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι» και «Το θέρος»

87

15/2/2000

Παύλου Δελαπόρτα, «Το σημειωματάριο ενός πιλότου»

88

22/2/2000

Εμμ. Λυκούδη, «Η ξένη του 1854»

89

29/2/2000

Αλ. Ραγκαβή, «Ο συμβολαιογράφος» και Αντ. Μάτεσι, «Ο βασιλικός»

90

7/3/2000

Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου, «Αυτοβιογραφία»

91

14/3/2000

Ερμ. Λούντζη, «Miscellanea» και Δημ. Γουζέλη, «Ο Χάσης»

92

21/3/2000, 28/3/2000

Δημ. Σαλαμάγκα, «Μπαντίδοι και Καραμπέρηδες»

93

4/4/2000

Κων. Θεοτόκη, «Η τιμή και το χρήμα»

94

11/4/2000, 18/4/2000

Γ. Βιζυηνού, «Το μόνο της ζωής του ταξείδιον»

95

25/4/2000

Ανδρέα Καρκαβίτσα, «Η Λυγερή»

96

9/5/2000

Ηλ. Βενέζη, «Γαλήνη»

97

16/5/2000

Μενελ. Κυριακόπουλου, «Στη Ρούμελη είν’ η λεβεντιά και στο Μοριά η γνώση» σε σχέση με το διήγημα του Ανδρ. Καρκαβίτσα, «Η πατρίδα»

98

23/5/2000

Λογοτεχνία της αντίστασης και του εμφυλίου σχετική με το βουνό και τον κάμπο

99

30/5/2000

Γενικό μάθημα με αφορμή το ημερολόγιο μιας Σαντορινιάς εφοπλίστριας. Καδιώ Κολύμβα, "Η επάνω μεριά του κόσμου". Συζήτηση με τις πηγές.

100

24/10/2000

Απομνημονεύματα αγωνιστών ’21: Αλέξη Κουτσαλέξη, «Διαφέροντα και περίεργα τινά ιστορήματα»

101

31/10/2000

Αντ. Κριεζή, «Γκιορνάλε δια την ανεξαρτησίαν του Έθνους»

102

7/11/2000

Αναγνώστη Κοντάκη, «Απομνημονεύματα»

103

14/11/2000

Οι Υδραίοι ως παράδειγμα τοπικής ιστορίας μέσω των μαρτυριών Αντ. Μιαούλη και Γ. Μακρυγιάννη

104

5/12/2000

Γρηγ. Ξενόπουλου, «Αυτοβιογραφικά»

105

19/12/2000

Δημ. Αινιάν, Περί κλεφτών και αρματολών

   

[Επιστροφή]

2001

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

106

9/1/2001

Ο Νικ. Κασομούλης περί βλάχων

107

16/1/2001

Τοπική ιστορία. Μεγανήσι Λευκάδας. Εποικισμός Χιωτών.

108

23/1/2001

Μεγανήσι Λευκάδας

109

30/1/2001, 6/2/2001

Περί τοπικής ιστορίας από ηπειρωτικά κείμενα του Ιωαν. Λαμπρίδη

110

13/2/2001

Διον. Σουρμελή, «Η ιστορία των Αθηνών»

111

20/2/2001

Από Αρχείο Ιωαν. Κωλέττη παραδείγματα περί τοπικής ιστορίας.

112

27/2/2001

Το χρονικό των Τσαραπλανών

113

6/3/2001

Συνοπτικό μάθημα περί τοπικής ιστορίας

114

13/3/2001

Η Ζάκυνθος μέσα από τις αναφορές των Προνοητών

115

20/3/2001

Περί νησιωτισμού

116

3/4/2001

Κηρύγματα-διδαχές-θαυματοποιοί-κήρυκες στην Τουρκοκρατία.

117

24/4/2001

Ο Κοσμάς Αιτωλός στη Ζάκυνθο. Υποστηρικτική επιστολή ανώνυμου Κεφαλονίτη.

118

8/5/2001

Κ. Πορφύρη, «Ενθυμήματα» και Αγγ. Ελεφάντη, «Minima Memoralia»

119

23/10/2001, 30/10/2001, 6/11/2001

Νησιωτισμός. Γενική προσέγγιση.

120

13/11/2001, 20/11/2001

Ο τύπος των διασυνδέσεων στον νησιώτικο κόσμο.

121

4/12/2001

Νησιωτισμός: οι πόλεις (Ζάκυνθος)

122

11/12/2001

Η ύπαιθρος των νησιών (Επτάνησα)

123

18/12/2001

Και πάλι περί νησιωτισμού

   

[Επιστροφή]

2002

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

124

22/1/2002

Η μυκονιάτικη ταρίφα του 1647 ( Από το «Περίγραμμα ιστορίας» του Γκίνη)

125

29/1/2002

Καταγραφές εθίμων Σύρου 1695 (Από Γκίνη, «Περίγραμμα»)

126

5/2/2002

Νάξος 1719. Έγγειες σχέσεις (Γκίνη, «Περίγραμμα»)

127

12/2/2002

Νάξος 1719. Διεκδικήσεις καλλιεργητών από αφεντότοπους. (Κεφαλληνιάδη, «Ο πύργος του Μαρκοπολίτη»)

128

19/2/2002

Πρακτικό Νάξου για την κατάστρωση ταρίφας. 1783 (Γκίνη, «Περίγραμμα»)

129

5/3/2002

Εποχικές μετακινήσεις πληθυσμών από Επτάνησα για προσπορισμό σιτηρών

130

12/3/2002

Η Αυτοβιογραφία του Παναγ. Γιατράκου. (Από το έργο του Θαν. Φωτόπουλου για τους Γιατράκους)

131

19/3/2002

Ματούλας Ζαπάντη, «Γιάκουμος Σουριανός, νοτάριος Κεφαλονιάς»

132

2/4/2002

Περί της έννοιας «λαός» στον Σπ. Ζαμπέλιο και αλλού

133

9/4/2002

Περί ελληνισμού και ελληνικής ιστορίας

134

23/4/2002

Η χρήση της λαογραφικής και εθνολογικής παρατήρησης από την ιστορική επιστήμη. – Χριστόφορου Κοντού, «Η ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας». (χφ. ΕΒΕ)

135

30/4/2002

Λαογραφία και ιστορία

136

14/5/2002, 21/5/2002

Σημερινά προβλήματα των επτανησιακών σπουδών

137

4/6/2002

Συζήτηση γενική για θέματα επτανησιακής ιστορίας με αφορμή το Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο

138

5/11/2002, 12/11/2002

Στ. Γρανίτσα, «Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου»

139

19/11/2002

Δ. Λουκόπουλου, «Στα βουνά τού Κατσαντώνη»

140

3/12/2002

Το βουνό μέσα από τον Φωριέλ

141

10/12/2002

Nικ. Κασομούλη, «Ενθυμήματα στρατιωτικά»

142

17/12/2002

«Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος» 1931. – Από Δ. Λουκόπουλο περί αυθεντιών και ορεινού χώρου. – Χωριό Μαυρίλο των Αγράφων.

   

[Επιστροφή]

2003

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

143

14/1/2003, 21/1/2003

Ευγένιου Γιαννούλη του Αιτωλού, «Επιστολές»

144

28/1/2003

Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου: το έρημο βουνό

145

4/2/2003

Οι μετακινήσεις στο βουνό

146

25/2/2003

Ορεινοί οικισμοί: Το παράδειγμα των Αμπελακίων

147

4/3/2003

Περί κυνηγιού, από το βιβλίο του Εμμ. Λυκούδη. «Το κυνήγι».

148

1/4/2003, 8/4/2003

Κ. Κρυστάλλη, «Οι βλάχοι της Πίνδου». Ηπειρώτικα λαογραφήματα.

149

15/4/2003

Γενικό μάθημα για την θεματική των σεμιναρίων περί ορεινού χώρου

150

22/4/2003

Σχολιασμός στο χειρόγραφο απομνημόνευμα της Σοφρωνίας (Σοφίας Μαθιουδάκη)

151

6/5/2003

Στ. Ζαπάντη, «Γεώργιος Βλασσόπουλος, νοτάριος Ιθάκης». (ονοματολογικά, κληρονομικά κ.λπ.)

152

13/5/2003

Μπάρμπα Παντζελιού, «Το τραγούδι του Δασκαλογιάννη»

153

27/5/2003

Η εικόνα των Κρητικών μέσα από κείμενα όπως το τραγούδι του Αλιδάκη ή του Δασκαλογιάννη (18ος αι.). Από το βιβλίο του Δέφνερ.

154

3/6/2003

Σταθάκης Παρούσης πράκτορας των Ρώσων στην Ήπειρο (18ος-19ος)

155

10/6/2003

Στεφ. Γρανίτσα, Περιγραφή του Καρπενησίου

156

17/6/2003

Μαρίνος Δοξαράς, καντσιλιέρης Βενετών προνοητών στα Επτάνησα, τέλη 18ου αι.

157

14/10/2003

Ευγ. Βούλγαρη, «Στοχασμοί εις τους παρόντας καιρούς»

158

21/10/2003

Ευγ. Βούλγαρη, «Ικετηρία…»

159

4/11/2003

Ιμπραήμ Μουτεφερίκα, «Traité de tactique ou method artificielle…», 1769

160

11/11/2003

Κοσμά Θεσπρωτού – Αθ. Ψαλίδα, «Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου». Η αντίληψη των ανθρώπων της εποχής περί ιστορίας. Τυπάλδου-Ιακωβάτου, «Ιόνιος Ακαδημία»

161

18/11/2003

Καταδίκη της υπέρβασης στη χαρά της ζωής από την Εκκλησία: Πατριαρχικές επιστολές προς Μονή Πάτμου. Στίχοι και κείμενα Δαπόντε.

162

25/11/2003

Δημ. Καταρτζή, «Τα ευρισκόμενα». Οι περί έθνους απόψεις του.

163

2/12/2003, 16/12/2003

Πενάχ Εφέντη, «Προεπαναστατική Ελλάδα και Οσμανικό κράτος», 1785

   

[Επιστροφή]

2004

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

164

10/2/2004

Οι «Εφημερίδες» του Κοδρικά

165

17/2/2004

Πώς ορίζεται η Ελλάς στην «Γεωγραφία Νεωτερική» των Δημητριέων

166

24/2/2004

Γεωργίου Λαγάνη, «Η ιστορία της επαναστάσεως των Ελλήνων». Έμμετρη αφήγηση της ελληνικής Επανάστασης, περί το 1826-1827.

167

16/3/2004

Post mortem. Περί του Φίλιππου Ηλιού και του έργου του

168

30/3/2004

Περί των απομνημονευμάτων του Θ. Κολοκοτρώνη

169

6/4/2004

Επιστολές Άννας Γιούργα-Σετίνη (Λευκάδα 1807) σχετικά με την κατάσταση στην πριοχή και τις συγκρούσεις με Αλή Πασά

170

4/5/2004

Ορισμός της κοινωνικής απαξίωσης, μέσα από παραδείγματα ζακυνθινών στιχουργημάτων και χρονικών

171

11/5/2004

Γεωργίου Τυπάλδου-Ιακωβάτου, «Ιόνιος Ακαδημία»

172

18/5/2004

Γιάννης Μακρυγιάννης: Περί της αισθητικής διάστασης της γραφής του και της εγγραμματοσύνης του.

173

25/5/2004

Γρ. Ξενόπουλου, «Πλούσιοι και φτωχοί»

174

1/6/2004

J. Staline, «Le marxisme et la question nationale». Περί έθνους κατά τον Στάλιν.

175

8/6/2004

Ο εορτασμός των καθολικών της «Αγίας Δωρεάς» στη Νάξο το 1628. [Βλ. Σιμ. Συμεωνίδη σχετικό άρθρο στα «Ναξιακά», τχ. 11 (49). Δεκ. 2003-Φεβρ. 2004.]

176

15/6/2004

Περί Γρ. Ξενόπουλου και του έργου του, γενικώς

177

22/6/2004

Η ευρυμάθεια (érudition) του ιστορικού

178

9/11/2004

Ν. Σβορώνου, «Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωσή του».

179

16/11/2004

N. Σβορώνου, «Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης»

180

14/12/2004

Φ. Ηλιού, «Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Σμύρνη 1819».

181

21/12/2004

Παύλου Καρρέρ, «Απομνημονεύματα»

   

[Επιστροφή]

2005

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

182

11/1/2005

Μιχ. Χρυσολωρά, «Επιστολή προς Μαν. Παλαιολόγο»

183

18/1/2005

Δημ. Πετριτσόπουλου, «Saggio storico di Leucadia»

184

25/1/2005

Ruggero Romano, «Paese Italia»

185

1, 8, 15/2/2005

Περί Κων. Παπαρρηγόπουλου

186

1/3/2005

O «Κων. Παπαρρηγόπουλος» του Κ. Θ. Δημαρά

187

8/3/2005

Δημοσθένη Δανιηλίδη, «Νεοελληνική κοινωνία και οικονομία»

188

22/3/2005

Κων. Οικονόμου, «Επιστολαί διαφόρων»· επιστολή Κονομάτη

189

29/3/2005

Βραχύ χρονικό: Πάτμος 1751, αντιγραφή από Ποθητό Ξένο· περί του κρητικού πολέμου το 1645

190

5/4/2005

Μάξιμου Πελοποννήσιου, «Λόγος στηλιτευτικός περί Διονυσίου Σκυλοσόφου»

191

12/4/2005

Σκέψεις και τρόποι για τη μελέτη της δημιουργίας και της έννοιας του έθνους

192

19/4/2005

Η διαθήκη του Δημ. Χαριτόπουλου, 1708

193

26/4/2005

Σχόλια στη διαθήκη του Ποθητού Ξένου. Σχόλια σε διάφορα κείμενα του Β΄ τόμου της «Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας»

194

10/5/2005

Έρευνα των «Ελεύθερων Γραμμάτων» το 1945 σχετικά με τις επιπτώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη μελλοντική λογοτεχνία

195

17/5/2005

Πώς πρέπει να μελετάμε το Έθνος. (Προσεγγίσεις – σημασιοδοτήσεις – εννοιολογήσεις)

196

24/5/2005

«Η Ελληνική Νομαρχία»

197

7/6/2005

Σύνοψη στα περί έθνους προηγούμενων σεμιναρίων

198

1/11/2005, 8/11/2005

Οι χρόνοι της ιστορίας. Γενικά για χρονικότητες.

199

22/11/2005

Χρησμολογικά κείμενα και η χρήση τους σε σχέση με την Επανάσταση

200

29/11/2005

Λουδοβίκου Σωτήρη, «Θρίαμβος κατ’ εικόνα της νύμφης Αικατερίνας Β΄», 1787

201

6/12/2005

Οι χρονικότητες του ιστορικού στοχασμού. Μεθοδολογικά.

202

13/12/2005

Δομές και χρονικότητες ως εργαλεία ιστορικής ανάλυσης

203

20/12/2005

Κοινωνικοί αγώνες και πόλεις πριν από την Επανάσταση

   

[Επιστροφή]

2006

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

204

10/1/2006

Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός. Το φαναριώτικο φαινόμενο. (Με τη συμμετοχή του Πασχ. Κιτρομηλίδη)

205

17/1/2006

Φ. Ηλιού, «Ιστορία του ελληνικού βιβλίου»

206

31/1/2006

Περί θανάτων και γενικότερα περί των ληξιαρχικών πράξεων, 17ος-19ος αι.

207

7/2/2006

Ιωαν. Δονά, «Επιστολή απολογητική» 1793

208

14/2/2006

Περί του έργου της Πηνελόπης Δέλτα («Τα μυστικά του βάλτου» κ.ά.)

209

21/2/2006

John Covel, Περιήγηση… 1675-1677

210

28/2/2006, 7/3/2006

Περί τιμών γενικώς

211

14/3/2006

Περί τιμών: Απόσπασμα και σχολιασμός από «Μάκβεθ», πράξη Β΄, σκηνή γ΄

212

21/3/2006

Σχολιασμός της απογραφής Grimani (1760-1770) για τα Ιόνια νησιά

213

28/3/2016

Η ελληνική ιστοριογραφία για το 1821. Οι όροι της επανάστασης και προβληματισμοί επ’ αυτών.

214

4/4/2006

Η ιστοριογραφία για την τοπική ιστορία: τρόποι προσέγγισης – παρατήρηση του τοπίου – εξάρτηση από την ενδοχώρα – δίκτυα οικονομικά – προφορική μαρτυρία – ανθρωπολογική παρατήρηση

215

11/4/2006

Εννοιολόγηση όρων της τουρκοκρατίας

216

2/5/2006

Περί δικτύων γενικώς

217

9/5/2006

Τρόποι μετάδοσης ειδήσεων

218

16/5/2006

Επιστολή Κοραή προς Chardon de la Rochette (28.7.1793). Σχετικά με την επιλογή του ξένου και όχι του γάλλου.

219

23/5/2006, 30/5/2006

Περί ιστορικού μυθιστορήματος. Σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας

   

[Επιστροφή]

2007

Α/Α

Ημερομηνία

Θέμα

220

23/1/2007

Τα ρεύματα του Διαφωτισμού: Από τον φιλοσοφικό λόγο στον πολιτικό λόγο. Αντισυμβατικά κείμενα

221

30/1/2007, 6/2/2007

Χριστόδουλος Παμπλέκης ο Ακαρνάν. «Ακολουθία ετεροφθάλμου…», 1793

222

13/2/2007

Χριστ. Παμπλέκης. Απάντηση στην «Ακολουθίαι σατυρική» με το «Περί θεοκρατίας»

223

20/2/2007, 27/2/2007

Περί «Ελληνικής Νομαρχίας»

224

6/3/2007

«Ρωσαγγλογάλλος». 1810

225

13/3/2007

Discorsi… nella “Società Patriotica” di Corcira

226

20/3/2007, 27/3/2007

Περί αντισυμβατικών κειμένων γενικώς. – Lettera di Scordili προς τους cittadini της Κέρκυρας, 1797. – Επιστολή Αθ. Ψαλίδα προς Νεόφυτο Δούκα, 1815.

227

17/4/2007

«Νεωτερική Γεωγραφία», 1791

228

24/4/2007

Περί «Νεωτερικής Γεωγραφίας». Σχολιασμός του άρθρου Grèce στην Encyclopedie methodique

229

22/5/2007

Ο Ανώνυμος του 1789

   

[Επιστροφή]
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618