ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Διπλωματικά και Προξενικά Δίκτυα (17ος-19ος αι.)

Κύριοι θεματικοί άξονες του έργου είναι οι εξής:

α) Η ιστορία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών των ευρωπαϊκών κρατών στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου όπου κατοικούσαν ελληνόφωνοι χριστιανοί κατά την οθωμανική περίοδο.

β) Η προσωπογραφική τεκμηρίωση του προσωπικού των αντιπροσωπειών αυτών και ιδιαίτερα των “προστατευομένων”, των χριστιανών και εβραίων οθωμανών υπηκόων υπό την προστασία των ευρωπαϊκών κρατών.

Το έργο δημιουργήθηκε το 2011 και αποσκοπεί στη συστηματική καταγραφή των διάσπαρτων αρχειακών τεκμηρίων και στην αξιοποίησή τους, με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και με την εκπόνηση μελετών, για την ανάδειξη των οικονομικών σχέσεων και των πολιτισμικών οσμώσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν στην ανατολική Μεσόγειο, διαμέσου των διπλωματικών και προξενικών δικτύων, από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα.

 

Μέλη

Γιώργος Κουτζακιώτης, Κύριος Ερευνητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

 

Ερευνητικά Έργα
  • 2017- : «Οι πρόξενοι του Αρχιπελάγους (1679-1756): Προσωπογραφική θεώρηση ενός βασικού θεσμού της μεσογειακής οικονομίας», Πρόγραμμα «Αναβαθμίς», ΙΙΕ/ΕΙΕ.
  • 2013-2015: «Προξενικές αρχές στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (1600-1830)», Πρόγραμμα «Κρηπίς», ΙΙΕ/ΕΙΕ.

 

 

Συνεργασίες
  • Association Pierre Belon.
  • Center for Ottoman Diplomatic History.
  • Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences.

 

 

Βάσεις Δεδομένων - Ιστότοποι
  • «Προξενικές αρχές στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (1600-1830)», http://kyrtouplegmata.eie.gr

 

 

Εκδόσεις
  • (επιμ. σε συνεργασία με τη Yura Konstantinova), Réseaux consulaires, protection et interculturalité dans les Balkans (XVIIe-XXe siècles) [Études Balkaniques – Cahiers Pierre Belon 22 (2017-2018)], Παρίσι: Association Pierre Belon, 2018, 256 σελ.

 

 

 


 


 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618