ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΣΜΟΙ ΤΕΧΝΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Π. Μιχαηλάρης, Δ.Ε.

Εξετάζονται οι ποικίλες μορφές του πολιτισμού, οι μεταβολές της παιδείας, η εξέλιξη των επιστημών, η ιστορία των ιδεών μέσα από τα σχήματα της γραμματολογίας, της ιστορίας της ιστοριογραφίας, της γεωγραφικής παιδείας και της ιστορίας της χαρτογραφίας και της ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής. Αυτές είναι οι συνιστώσες του τομέα του οποίου τα περισσότερα αντικείμενα ερευνώνται από την ίδρυση του Τμήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (18ος-20ός αι.)(Ουρανία Πολυκανδριώτη, K.Ε. · Σοφία Ματθαίου, ΔΟΚ.Ε.Γιώργος Τόλιας, Δ.Ε·Αλεξάνδρα Σφοίνη, E.E Άννα Ταμπάκη, Φ.Ε.)
2. ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (15ος-20ός αι.)(Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Δ.Ε.· Γιάννης Κουμπουρλής, Φ.Ε.)
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15ος-20ός αι.) (Ευθύμιος Νικολαΐδης, Δ.Ε.· Γιώργος Βλαχάκης, Φ.Ε.· Γιάννης Καράς, ΟΜ.)
4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γιώργος Τόλιας, Δ.Ε)
5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ TEXNH (15ος-19ος αι.) (Ευγενία Δρακοπούλου, Κ.Ε., Ελένη Χαρχαρέ, ΕΞΩΤ. ΣΥΝ.)
6. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (15ος-19ος αι.)
(Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Δ.ΕΜάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Δ.Ε.· Δ. Αποστολόπουλος, ΟΜ· Γιούλη Ευαγγέλου, ΕΞΩΤ.ΣΥΝ.)


 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618