ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα)

Το Ι.Α.Ε.Ν. είναι ένα ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς που ξεκίνησε το 1983 και φιλοξενείται στον Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών από το 1994. Αντικείμενό του είναι η μελέτη και η ανάδειξη της ιστορικής διάστασης της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, μέσα από τη διερεύνηση των δημογραφικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και ψυχολογικών τους παραμέτρων, στοχεύοντας αφενός στην αναγωγή τους σε ιστορικές κατηγορίες και αφετέρου στον προσδιορισμό της σημερινής ταυτότητας της Ελληνικής νεολαίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ανατεθεί 103 έρευνες, έχουν εκδοθεί 48 βιβλία, με 57 τόμους και 26.000 σελίδες και κυκλοφόρησαν CD-ROM με την παρουσίαση του προγράμματος και ψηφιοποιημένα τα πρώτα 34 βιβλία του (2003) και DVD με την παρουσίαση του προγράμματος και ψηφιοποιημένα και τα 48 βιβλία του, 26.500 σελίδες (2011) το περιεχόμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο http://www.iaen.gr.

 

Επιτροπή ΙΑΕΝ

Σπύρος Ασδραχάς, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών
Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών

Για μια πλήρη παρουσίαση του Προγράμματος και των επιτευγμάτων του, βλ. http://www.iaen.gr/



 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618